Under anställningsintervjun försöker rekryteraren ta reda på hur lämplig och motiverad du är för jobbet du söker, dina yrkesmässiga mål, din livssituation, din jagbild och dina värderingar. Å andra sidan är intervjun din chans att få nödvändig information om uppgiften och arbetsgivaren.

Vad händer på intervjun?

Intervjun börjar ofta med att du får information om organisationen, arbetsplatsen och kraven. Därefter vill arbetsgivaren ha information om dig.

Den första frågan på en intervju är ofta Berätta kort om dig själv. Strukturera redan på förhand din bakgrund i en koncis form och förbered dig på att berätta kort även om det som du inkluderat i ditt CV. Titta på tipsen för ett hisstal.

Förbered dig på att du kan bli intervjuad på olika språk. Det är också vanligt att du ombeds göra ett arbetsprov av något slag.  Till sist går man vanligen igenom hur rekryteringsprocessen fortsätter och tidtabellen för den.

Förbered dig inför intervjun

 • Tänk dig in i arbetsgivarens situation: varför skulle du anställa dig?
 • Var beredd att ge exempel på situationer där dina starka sidor och sätt att arbeta har kommit fram. Berättelser intresserar också intervjuaren!
 • Före intervjun ska du skaffa så mycket information som möjligt om uppgiften du söker och om arbetsgivaren.
 • Tänk ut frågor som du ställer till arbetsgivaren. Med hjälp av frågorna visar du för arbetsgivaren att du är kompetent och motiverad. På så sätt kan du också få reda på om uppgiften motsvarar dina förväntningar.
 • Öva högt så att du sedan kan uppträda säkert.

Anställningsintervjun

Väl planerat är hälften vunnet. I själva intervjusituationen ska du koncentrera dig på diskussionen och komma ihåg att det är helt naturligt att vara nervös.

 • Presentera dig käckt: kom ihåg första intrycket!
 • Håll hela tiden ögonkontakt och uppmärksamma alla som är närvarande.
 • Svara artigt och ärligt, så konkret som möjligt och med argumenteringar.
 • Var inte rädd för tystnad, den ger alla parter tid att tänka.  
 • Du får vara nervös.
 • Skaffa viktig information så att du kan avgöra om du vill ta emot uppgiften om den erbjuds dig. Ta också reda på anställningsvillkoren.
 • Hör dig för om följande fas i anställningsprocessen.

Vanliga frågor på en anställningsintervju

 • Berätta kort om dig själv.
 • Vad arbetar du med just nu och hur trivs du i ditt nuvarande arbete?
 • Vilka uppgifter på dina tidigare arbetsplatser har du trivts bäst med?
 • Varför söker du detta jobb?
 • Söker du för tillfället också andra jobb?
 •  Vad går du eventuellt miste om när du lämnar din nuvarande arbetsplats?
 • Vad förväntar du dig av din nya chef, din arbetskamrat, din anställda?
 • Vad borde du bli bättre på?
 • Beskriv din ledarstil.
 • Hur följer du utvecklingen i din egen bransch?
 • Vilka långsiktiga karriärplaner har du?
 • Vad får dig att bli stressad?

Exempel på frågor som sökanden kan ställa

 • Vad borde man prestera i denna uppgift under det första halvåret?
 • Hur mäts min arbetsinsats och mina prestationer i denna uppgift?
 • Hurdana förväntningar på lång sikt har ni på denna uppgift?
 • Hurdant är arbetet i praktiken?
 • Vilka är de viktigaste uppgifterna i arbetet?
 • Vilka är de största utmaningarna i arbetet?
 • Hur ser företagets närmaste framtid ut?
 • Vilka betydande förändringar förutspår ni i organisationen inom den närmaste framtiden?
 • Hurdan är chefens ledarstil, din ledarstil?
 • Hurdan är arbetskulturen och andan i företaget? Vilka faktorer påverkar dessa?
 • Vilka är företagets viktigaste kunder?
 • Hur sker karriärutvecklingen inom organisationen?
 • Hurdana möjligheter att utbilda sig och utveckla sig själv finns det i arbetet?
 • Enligt vilken tidtabell framskrider rekryteringsprocessen?