När du börjar skriva ett CV ska du först fråga dig varför och till vem du skriver det. Du kanske föredrar en personlig touch eller variation, men det är mottagaren som bestämmer hur CV:t ska se ut. När du känner eller har bekantat dig tillräckligt bra med den bransch eller organisation som du är intresserad av kan du sluta dig till om de väntar sig ett traditionellt CV och en traditionell ansökan eller om du kan presentera dina intressen, mål och din sakkunskap på ett mer personligt sätt.

Ett välstrukturerat CV

Kontaktuppgifter

 • Namn, (adress), telefonnummer, e-postadress och adress till eventuell LinkedIn-profil
 • Uppgifter om familjeförhållanden, födelsetid eller -plats är inte obligatoriska i ett finländskt CV.
 • Personuppgifter är alltså inte en obligatorisk rubrik i CV:t. Kontaktinformationen är helt tillräcklig.

Sammanfattning

 • I sammanfattningen berättar du kort om ditt mest väsentliga kunnande, din erfarenhet och dina styrkor. Nämn också dina framtida mål: vilken arbetsuppgift du har för ögonen.

Utbildning

 • Ange dina examina och i början av karriären åtminstone huvudämnet och pro gradu-avhandlingens ämne.
 • Du kan också nämna studier utomlands eller betydande projekt som du deltagit i.

Arbetserfarenhet

 • Beskriv kort dina senaste arbetsuppgifter.
 • Berätta speciellt om ditt ansvar och dina prestationer i denna uppgift. Du kan också nämna vad du har lärt dig eller vad du har fått beröm för.
 • Vid behov kan du också kortfattat berätta om dina arbetsgivare: bransch, basuppgifter om verksamheten eller nyckeltal.
 • Du kan ändra ordningen på de olika avsnitten i CV:t beroende på om erfarenheten som förvärvats via studier, annan erfarenhet eller utbildningen är det viktigaste med tanke på arbetsuppgiften du söker.

Förtroendeuppdrag och hobbyer

 • Beskriv dina förtroendeuppdrag på samma sätt som du beskrev din arbetserfarenhet.
 • Om du endast har litet arbetserfarenhet kan du nämna förtroendeuppdragen till och med före arbetserfarenheten i CV:t.

Språkkunskaper och datatekniska färdigheter

 • Ett vitsord kan kännas exakt, men det är ett diffust sätt att ange kunskaperna. Det som du betraktar som goda språkkunskaper kan någon annan räkna som utmärkta. Beskriv inte dina språkkunskaper enbart med ett vitsord.
 • Tala om hur du använder dina språkkunskaper i praktiken. T.ex. Jag använder engelska dagligen i mitt arbete eller Jag håller regelbundet kontakt med mina vänner i Sverige.
 • Nämn de viktigaste färdigheterna först. Arbetsgivaren är säkert mer intresserad av att du kan använda SAP eller CRM-systemet än Office-programmen. Om du ändå är t.ex. expert på Excel ska du berätta hur du använder Excel.

Referenser

 • Om du vill kan du nämna namnen på 1–3 referenser samt deras befattningar och organisation till sist i CV:t.
 • Du behöver inte nämna kontaktinformationen eftersom den vanligen begärs i samband med intervjun. Nämn ändå något om att kontaktuppgifter är tillgängliga, till exempel “Jag meddelar gärna kontaktuppgifterna till mina referenser på begäran.”

Så här skriver du ett bra CV

Läs vad en yrkesrekryterare berättar om hur en rekryterare behandlar CV:n

7 tips när du ska skriva ett CV

1. Gör dig förtrogen med företaget och arbetsuppgiften

Ha platsen du söker i tankarna hela tiden när du skriver CV:t. Information som är viktig med tanke på uppgiften du söker ska kunna hittas i CV:t lätt och snabbt.

2. Var dig själv

Låt din personlighet synas i texten. Variera mellan meningar i jag-form och förteckningar. En förteckning kan också innehålla meningar!

3. Skriv fler än ett CV

Om du söker varierande uppgifter ska du också skriva fler än ett CV för de olika typerna av ansökningar. Flytta på avsnitten i CV:t beroende på om erfarenhet du fått via arbetet, annan erfarenhet eller utbildning är viktigast.

4. Skriv ett kort men innehållsrikt CV

Det är bra om CV:t utgör 1–2 sidor, men det får inte sammanpressas på bekostnad av väsentligt innehåll. Om det krävs 3 sidor för att få med den väsentliga informationen, då är det bara så.

5. Kräv inte att läsaren måste läsa mellan raderna

Exempel
Du har arbetat tio år i samma företag och hela tiden avancerat till mer ansvarsfulla uppgifter. Du föreställer dig att rekryteraren förstår att du är en flitig och pålitlig arbetstagare som har lyckats i sina uppgifter. Detta förstår rekryteraren nödvändigtvis inte.

Rekryteraren har en liten stund, kanske bara några sekunder, på sig att läsa CV:t.  Skriv därför dina viktigaste erfarenheter, framgångar och egenskaper tydligt och klart. Gå rakt på sak och glöm vackra övergångar mellan olika meningar eller stycken.

6. Besök en fotograf

Ett fotografi rekommenderas starkt, eftersom rekryteraren då kommer lättare ihåg dig. Ett leende businessfoto med neutral bakgrund är vanligen det säkraste alternativet i arbetssökning. 

7. Kontrollera, kontrollera, kontrollera

Kontrollera noggrant grammatiken och rättskrivningen, det allmänna utseendet och sidväxlingarna. Satsa på att kontrollera innehållet. Framhävs information som är väsentlig och som öppnar dörren till en intervju redan vid en hastig genomläsning?

Läs CV:t med eftertanke och fundera om rekryteraren ser en sådan expert som de utifrån annonsen söker. Om svaret är ja är det bara att gratulera. Ditt CV är klart!  
+ Tips av en rekryterare

Namnge CV-filen så här:
Pirtanen Paula CV 1-2017.pdf
En fil som rekryteraren sparat hittas senare med ditt namn.