Hur ser en bra arbetsansökan ut? Hur skiljer du dig från mängden? Ansökans viktigaste uppgift är att öppna dörren till en intervju.

En bra arbetsansökan är välstrukturerad och personlig

 • En bra arbetsansökan är tydlig och slående. Den lämpliga längden på en ansökan är en A4-sida.
 • Av arbetsansökan ska klart framgå vem som söker, vad personen söker och varför.
 • Arbetsansökan ska utgöra ett svar på platsannonsen. Gör upp en individuell ansökan för varje jobb du söker.
 • Gör din ansökan lättläst. Ett tydligt och felfritt standardspråk är det säkraste alternativet.
 • Lyft fram din person. Du kan till exempel utnyttja inställningar eller olika fonter. Innehållet är ändå det viktigaste. Uppoffra inte innehållet för ett snyggt utseende.
 • Arbetsgivaren vill ha svar på följande frågor: Varför är du motiverad att söka uppgiften? Varför är du lämplig för uppgiften? Vilka är dina styrkor och egenskaper som hjälper dig att klara av uppgiften?
 • Undvik upprepningar: ansökan är inte en essäversion av CV:t utan en komplettering av det. 

Arbetsansökans uppbyggnad

Väck läsarens intresse genom att uttrycka din motivation. Vad är det i arbetsgivarens verksamhet, handlingssätt eller produkter som intresserar dig så mycket så du vill arbeta för att främja dem? Vad gör arbetsuppgiften speciellt intressant?

Beskriv i de följande styckena ditt relevanta kunnande, din erfarenhet och dina styrkor. Sträva efter att uppfylla förväntningarna i annonsen genom att motivera ditt kunnande med tanke på varje krav. Rekryteraren vill gärna höra konkreta exempel. 

Ett artigt och sammanfattande avslutningsstycke innehåller också ofta ett löneanspråk om ett sådant har begärts. Löneanspråket kan meddelas som ett jämnt tal och du kan eventuellt nämna att du är beredd att diskutera lönen när du vet mer om arbetsuppgiften.

Fastställ ett realistiskt löneanspråk genom att använda löneradarn i medlemstjänsten eller genom att utnyttja lönerådgivningen.

Grundligt förarbete förbättrar arbetsansökan

Be att en utomstående läser igenom din arbetsansökan.

Innan du skickar iväg din ansökan ska du försäkra dig om att den ger en sådan bild av ditt kunnande och dina mål som du önskar.

Utnyttja alla tillbudsstående metoder som kan hjälpa dig att utarbeta din arbetsansökan. Finlands Ekonomers karriärcoacher hjälper dig att skriva en arbetsansökan. Som studerande kan du också få goda råd av rekryteringstjänsterna vid ditt universitet.

Ring arbetsgivaren om du får en chans.

 • Genom att ringa får du nödvändig tilläggsinformation om uppgiften, om din eventuella framtida organisation och teamet.
 • Du ger en bra och proffsig bild av dig som sökande när du ställer frågor som är relevanta med tanke på uppgiften. Fundera över vilken information du skulle behöva om du började arbeta där i morgon.
 • Förbered dig på att kortfattat redogöra för ditt kunnande och dina mål.
 • Utnyttja det du hört under telefonsamtalet när du skriver din ansökan.
 • Hänvisa till samtalet när du skriver ansökan: när och med vem du samtalade.
 • Skicka ansökan i det begärda formatet eller som pdf-fil så att den ser ut som du har planerat när mottagaren öppnar den.
 • När du skickar ansökan via e-post ska du skriva ett kort, motiverande följebrev i textfältet och foga ansökan som e-postbilaga.   
 • Om ansökan ska skickas i en elektronisk webbtjänst är det bra att utnyttja de öppna fälten så effektivt som möjligt. På så sätt kan du skilja dig från mängden och betona ditt kunnande och din personlighet.

Det är viktigt att det råder en arbetsfördelning mellan ansökan och CV:t. CV:t innehåller uppgifter om din erfarenhet och din utbildning samt annan bakgrundsinformation. Ansökan beskriver med hjälp av exempel dina prestationer, ditt sätt att arbeta och kvaliteten på ditt arbete.

”Innan det är dags att skriva och skicka en ansökan ska sökanden mycket noga tänka över varför han eller hon söker jobbet och hur detta kan motiveras på ett trovärdigt sätt i ansökan. Då alla sökande har samma grundläggande förutsättningar, t.ex. EM-examen, söker och väljer handläggarna ut sådana sökande som verkar ha det mest genuina intresset och kallar dessa till en anställningsintervju.

Ernst & Young