Anställningsintervjun är insamling av information

Under anställningsintervjun försöker rekryteraren ta reda på hur lämplig och motiverad du är för jobbet du söker, dina yrkesmässiga mål, din livssituation, din jagbild och dina värderingar. Å andra sidan är intervjun din chans att få nödvändig information om uppgiften och arbetsgivaren.

Vad händer på intervjun?

Intervjun börjar ofta med att du får information om organisationen, arbetsplatsen och kraven. Därefter vill arbetsgivaren ha information om dig.

Den första frågan på en intervju är ofta Berätta kort om dig själv. Strukturera redan på förhand din bakgrund i en koncis form och förbered dig på att berätta kort även om det som du inkluderat i ditt CV. Titta på tipsen för ett hisstal.

Förbered dig på att du kan bli intervjuad på olika språk. Det är också vanligt att du ombeds göra ett arbetsprov av något slag.  Till sist går man vanligen igenom hur rekryteringsprocessen fortsätter och tidtabellen för den.

Förbered dig inför intervjun

 • Tänk dig in i arbetsgivarens situation: varför skulle du anställa dig?
 • Var beredd att ge exempel på situationer där dina starka sidor och sätt att arbeta har kommit fram. Berättelser intresserar också intervjuaren!
 • Före intervjun ska du skaffa så mycket information som möjligt om uppgiften du söker och om arbetsgivaren.
 • Tänk ut frågor som du ställer till arbetsgivaren. Med hjälp av frågorna visar du för arbetsgivaren att du är kompetent och motiverad. På så sätt kan du också få reda på om uppgiften motsvarar dina förväntningar.
 • Öva högt så att du sedan kan uppträda säkert.

Anställningsintervjun

Väl planerat är hälften vunnet. I själva intervjusituationen ska du koncentrera dig på diskussionen och komma ihåg att det är helt naturligt att vara nervös.

 • Presentera dig käckt: kom ihåg första intrycket!
 • Håll hela tiden ögonkontakt och uppmärksamma alla som är närvarande.
 • Svara artigt och ärligt, så konkret som möjligt och med argumenteringar.
 • Var inte rädd för tystnad, den ger alla parter tid att tänka.  
 • Du får vara nervös.
 • Skaffa viktig information så att du kan avgöra om du vill ta emot uppgiften om den erbjuds dig. Ta också reda på anställningsvillkoren.
 • Hör dig för om följande fas i anställningsprocessen.