Som medlem i Finlands Ekonomer är du en del av en inflytelserik gemenskap med 50 000 medlemmar. Ju fler vi är, desto inflytelserikare är vi: som medlem bidrar du till att ekonomiutbildade personers åsikter blir hörda i samhället. Du får mångdubbel valuta för din medlemsavgift. På denna sida hittar du alla fördelar med medlemskap.

Ett konkurrenskraftigare samhälle och ett sunt arbetsliv

  • Vi inverkar på samhället och lagstiftningen och försöker avskaffa praxis som hindrar våra medlemmars framgång, till exempel onödiga avtal om konkurrensförbud.
  • Vi utför påverkansarbete för aktuella frågor gällande till exempel välbefinnande i arbetet, jämställdhet och likabehandling i arbetslivet samt förutsättningar för företagande.
  • Vi baserar vårt påverkansarbete på forskningsdata och producerar hela tiden ny data gällande frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi utvecklar arbetslivet på ett lösningsinriktat sätt.

Trygghet i arbetslivets situationer

Bättre löneutveckling och rättvisa villkor för arbetsförhållanden

Utmärkta möjligheter att utvecklas och skapa nätverk

Mångsidigt stöd för arbetssökning eller en ny karriär

Värdefulla medlemsförmåner

Medlemskapet i Finlands Ekonomer är ett av de billigaste bland fackförbund. Se vad priset på medlemskapet består av >>

Har du frågor gällande medlemskapet? Ta kontakt, vi svarar gärna