Det är alltid bäst att upprätta ett skriftligt arbetsavtal, även när det är fråga om sommarjobb, eftersom anställningsvillkoren avtalas i arbetsavtalet. Om arbetsgivaren inte föreslår att ett arbetsavtal upprättas bör du göra det själv.

Muntligt eller skriftligt?

Ett muntligt arbetsavtal är också giltigt, men vid tvister är det ofta svårt att bevisa sådant som överenskommits muntligt. Vi rekommenderar att det skriftliga arbetsavtalet innehåller alla avtalade anställningsvillkor. Anställningsvillkoren regleras av lagar, kollektivavtalen, arbetsavtalet, vedertagen praxis och arbetsgivarens bestämmelser.

Den elektroniska arbetsavtalsmodellen visar vad det vanligaste innehållet i ett arbetsavtal betyder i praktiken.

Titta på en video om arbetsavtal (på finska)

De viktigaste punkterna i ett arbetsavtal

  • Lön, avlöningsperiod och avlöningsdag
  • Arbetsuppgifter och plats där arbetet utförs
  • Tidpunkt då arbetet inleds
  • Ett tidsbegränsat arbetsavtals varaktighet och grunden för tidsbegränsningen
  • Arbetstid och ersättning för övertid
  • Ersättning för restid och resekostnader samt andra kostnader
  • Vilket kollektivavtal tillämpas
  • Fastställande av semester, semesterpenning och semesterpremie
  • Eventuellt konkurrensförbuds- och sekretessavtal
  • Uppsägningstid