Danske Banks placeringsförmåner för medlemmarna i Finlands Ekonomer

Som medlem i Akavas medlemsförbund placerar du enkelt och förmånligt.   För var och en finns det enkla sätt att placera som passar den egna livssituationen. Som förbundsmedlem får du alltid förmåner, oavsett bank – om du så placerar på egen hand, söker en behändig färdig lösning eller önskar personlig rådgivning.

Våra förmåner för förbundets medlemmar

  • Tjänsten Trade Online utan månadsavgifter. Du betalar först när du gör en transaktion och betalar då förmedlingsavgiften för de affärer som du gjort.
  • -15 % rabatt på kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningstjänster.
  • Danske-konto och webbkoder utan avgift för placerare.
  • Överföring av värdeandelskonto till Danske Bank 0 euro.
  • För företagare gratis kartläggningsmöte och stöd i personliga juridiska frågor.
  • Du betjänas av personer som specialiserat sig på just dina ärenden.
  • Behändig uppföljning och administrering av placeringarna via mobilen.

Förmånerna förutsätter ett gällande avtal om investeringsrådgivning avseende Danske Trade, Danske Placeringsrådgivning eller Danske Kapitalförvaltning. Om avtalet upphör, iakttas vid var tid gällande avgifter enligt servicetaxan och avtalsvillkoren. För övriga tjänster debiteras en avgift enligt vid var tid gällande servicetaxa.

Frågor?

Pajoslahti Anton
Karriärcoach
p. +358504381399