För chefer och personer som vill bli chefer

Bra och hållbart ledarskap är den bärande grundtanken i vår chefsutbildning och -coaching. Arbetssättet utgörs ofta i hög grad av coaching och frågor att fundera över. Det finns sällan bara ett riktigt svar, utan vi hjälper dig att hitta din egen chefsidentitet och ditt sätt att arbeta samt att utvecklas. Ledare blir man inte på en dag utan man utvecklas i arbetet varje dag. Ett bättre chefsarbete är av stor betydelse för att organisationen ska vara resultatrik och för att personalen ska må bra.

Av helheten Ledarskap för ekonomen kan du välja de delar som passar dig eller delta i allt

  1. Närutbildning
  2. Fördjupande närutbildning
  3. Infosnuttar
  4. EE Netti-nätutbildning
  5. Gruppcoaching
  6. Virtuell gruppcoaching
  7. Webbinarier
  8. Podcasts
  9. Kompetensbedömning

Ta kontakt

Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935