Danske Banks placeringsförmåner för medlemmarna i Finlands Ekonomer

Som medlem i Akavas medlemsförbund placerar du enkelt och förmånligt.   För var och en finns det enkla sätt att placera som passar den egna livssituationen. Som förbundsmedlem får du alltid förmåner, oavsett bank – om du så placerar på egen hand, söker en behändig färdig lösning eller önskar personlig rådgivning.

Ta kontakt – vi berättar mer om dina förmåner: 0200 25880, mån–fre kl. 8–20  

Börja utöka din förmögenhet och välj det sätt att placera som passar dig

Pengar innebär inte automatiskt lycka, men de erbjuder ekonomisk sinnesfrid och självständighet. Vi erbjuder dig verktyg för att utöka din förmögenhet – välj ditt sätt! Enkel färdig lösning   Gör via webbtjänsten upp en placeringsplan, så rekommenderar vi det lämpligaste fondalternativet för dig. De placeringsfonder som ingår i tjänsten förvaltas av en portföljförvaltare, som placerar tillgångarna globalt på dina vägnar genom kostnadseffektiva ETF:er och indexfonder. Du kan börja placera redan med en insats på 10 euro i månaden. Tjänsten Kapitalförvaltning Online gör det lätt att komma i gång, oavsett den summa som du väljer att placera eller din tidigare investeringserfarenhet.  

Självständig investerare

Du har tillgång till mångsidiga digitala tjänster och ett omfattande urval placeringsinstrument världen över, till konkurrenskraftiga förmedlingsavgifter. Tjänsten Trade Online är rätt val för dig framför allt om du placerar självständigt på egen hand.  

Personlig rådgivning

Du har kanske redan en del tillgångar och du vill diskutera lämpliga investeringsrådgivnings- och kapitalförvaltningstjänster med en expert. Boka tid för ett möte och dra nytta av den hjälp och de investeringsråd som våra experter erbjuder.   Läs mer om olika placeringsmöjligheter på danskebank.fi/valmiinavaurastumaan.  

Våra förmåner för förbundets medlemmar

  • Tjänsten Trade Online utan månadsavgifter. Du betalar först när du gör en transaktion och betalar då förmedlingsavgiften för de affärer som du gjort.
  • -15 % rabatt på kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningstjänster.
  • Danske-konto och webbkoder utan avgift för placerare.
  • Överföring av värdeandelskonto till Danske Bank 0 euro.
  • För företagare gratis kartläggningsmöte och stöd i personliga juridiska frågor.
  • Du betjänas av personer som specialiserat sig på just dina ärenden.
  • Behändig uppföljning och administrering av placeringarna via mobilen.

Läs mer om dina fina förmåner på bostadslånet

  Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.   Nyutexaminerad? Bli vår kund och dra nytta av förmåner i reda pengar. Läs mer!   Förmånerna förutsätter ett gällande avtal om investeringsrådgivning avseende Danske Trade, Danske Placeringsrådgivning eller Danske Kapitalförvaltning. Om avtalet upphör, iakttas vid var tid gällande avgifter enligt servicetaxan och avtalsvillkoren. För övriga tjänster debiteras en avgift enligt vid var tid gällande servicetaxa.