Kuvituskuva

Som medlem i Finlands Ekonomer kan du nu anmäla ditt intresse att vara med och utveckla vår verksamhet. Vi söker nämligen aktiva, samarbetsvilliga personer i olika åldrar till styrelsen för nästa mandatperiod. 

Finlands Ekonomers styrelse är den kollektiva strategiska beslutsfattaren och vägvisaren för den operativa ledningen och experterna på kontoret. Styrelsearbetet är tidskrävande arbete där man sätter sig in i olika frågor. Ändamålsenligt och resultatrikt styrelsearbete präglas av engagemang, samarbetsförmåga, förtroende och en gemensam vilja att utveckla verksamheten samt samhällelig påverkan för medlemmarnas bästa.

Styrelsen utgörs av en ordförande och vice ordförandena samt minst sex och högst nio övriga medlemmar. Minst en medlem ska representera studerandena.

Skicka din ansökan senast 13.9  

Är du intresserad av styrelsearbete? Ansökningstiden pågår 14.8–13.9.2020.

Om du vill ställa upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse ska du fylla i den elektroniska ansökningsblanketten jämte CV-uppgifter. Med samma blankett kan du också söka till kommittéerna som är underställda styrelsen: utbildningspolitiska kommittén och arbetslivskommittén.