Förutom ditt avgiftsfria studerandemedlemskap kan du utöka ditt tjänsteutbud med det avgiftsbelagda (25 euro/år) KylteriPlus-paketet med tilläggstjänster under vilket skede av studierna som helst.

Hur tas KylteriPlus-paketet med tilläggstjänster i bruk?

Du kan beställa KylteriPlus-tjänstepaketet i medlemstjänsten. Tjänstepaketet betalas i sin helhet på en gång. Obs! Om du inte får ett KylteriPlus-meddelande efter att du har betalat paketet ska du kontrollera att meddelandet inte behandlats som skräppost.

OBS! KylteriPlus gäller ett år från anskaffningsdagen! Vi förhåller oss dock rätten till ändringar i innehållet. Tjänsterna/förmånerna gäller ändå hela läsåret 2020–21. Den mer omfattande Kauppalehtiförmånen kan du aktivera under perioden 2.9.2020–14.8.2021.

KylteriPlus -kuva

KylteriPlus-förmåner

  • personliga karriärtjänster
  • Kauppalehti och Kauppalehti Optio + Fakta
  • ett omfattande evenemangsutbud
  • ansvars- och rättsskyddsförsäkring
  • Snabbmentorskap

Ta kontakt

Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491

Mer information om KylteriPlus-tjänsterna och förmånerna

Personliga karriärtjänster

Vi står till tjänst med karriärhandledning av hög kvalitet:

  • identifiering av det egna kunnandet
  • arbetsansökan
  • finslipning av CV:t
  • sparring för anställningsintervjuer och löneförhandlingar eller t.ex. hjälp med att komma igång med pro gradu-avhandlingen.

Förtroliga samtal med en karriärcoach (per telefon eller ansikte mot ansikte) hjälper dig att hitta lösningar som gäller karriärens riktning, arbetssökning och välbefinnande i arbetet. Du kan också utnyttja olika verktyg för att skapa klarhet i vilken riktning du ska välja och som stöd för samtalen.

Ta kontakt: ura@ekonomit.fi eller boka tid i kalendern.

Kauppalehti ja Kauppalehti Optio

Du får den digitala versionen av Kauppalehti och den tryckta tidningen hemburen samt Kauppalehti Optio och Fakta under perioden 2.9.2020–14.8.2021. (Värde över 500 euro.)

Ett omfattande evenemangsutbud

Tillställningar som tidigare var avsedda endast för ekonommedlemmar är nu tillgängliga även för alla som skaffat KylteriPlus.

KylteriPlus ger dig möjlighet att delta såväl i Finlands Ekonomers som i lokala ekonomföreningars evenemang redan som ekonomstuderande i vilket skede av studierna som helst (med undantag av helheten Ledarskap för ekonomen. Obs! En del är avgiftsbelagda.)

Du kan delta i utbildningar och evenemang av hög kvalitet som ordnas på olika håll i Finland. Du får kunskap och fördjupar ditt kunnande om olika ämnen och får information om aktuella teman och utvecklingstrender. Samtidigt stärker du din kompetens och ditt värde på arbetsmarknaden och bygger nätverk.

Även de lokala ekonomföreningarna ordnar årligen hundratals evenemang för sina medlemmar i form av olika slags kurser, företagsbesök, föreläsningar och andra tillställningar. På medlemsevenemangen kan du samtidigt lära känna ekonomerna och ekonomistuderandena i ditt område.

Du kan delta i evenemangen på vilken ort som helst. Gör dig förtrogen med utbudet i evenemangskalendern, följ våra kanaler och anmäl dig.

Platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in!

Snabbmentorskap

En erfarnare ekonoms karriärhistorier och tips är ofta värdefull information när du funderar över riktningen på din egen karriär, din kompetensutveckling och vilka uppgifter du helst utför.

Som KylteriPlus-medlem kan du få en egen snabbmentor som är beredd att diskutera teman som är viktiga för dig. Tala om för oss hurdan mentor du önskar dig så får du en lista med tillgängliga snabbmentorer samt instruktioner av vår karriärcoach. Du kan kontakta dem som du upplever skulle vara lämpligast i din situation. Snabbmentorerna har bundit sig till ett möte eller ett telefon- eller Skypesamtal.

Läs mer

Skydda dig med ansvars- och rättsskyddsförsäkring med vissa försäkringsvillkor

Om du hamnar i en tvist med din arbetsgivare ska du kontakta våra jurister. Tvister avgörs i första hand genom att förhandla och då får du hjälp av våra jurister.

Om förhandlingarna inte leder till ett avtal och en rättegång är oundviklig har du under vissa försäkringsvillkor tillgång till Finlands Ekonomers ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Medlemmar i ekonomföreningar som arbetar i någon annans tjänst och medlemmar i studerandeföreningar som skaffat KylteriPlus-tjänstepaketet är försäkrade i arbetet, tjänsten eller som befattningshavare i ärenden som gäller deras arbets- eller tjänsteförhållande.