Opiskelijajäseneksi

  • Voit liittyä, kun opiskelet kauppatieteellistä perustutkintoa suomalaisessa yliopistossa.

Ekonomijäseneksi

Suomen Ekonomien jäseneksi voi liittyä, kun

  • on suorittanut alemman tai ylemmän kauppatieteellisen alan perustutkinnon tai jatkotutkinnon suomalaisessa yliopistossa(kauppatieteiden kandidaatti KTK, kauppatieteiden maisteri KTM tai kauppatieteiden lisensiaatti KTL ja kauppatieteiden tohtori KTT, sekä myös aikaisemmat tutkinnot nimikkeillä ekonomi, diplomekonom, akateeminen sihteeri, diplomkorrespondent, kirjeenvaihtaja)
  • on saanut suomalaisen yliopiston kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnon opinto-oikeuden tai kauppatieteiden tohtorin tutkinnon (KTT) suoritusoikeuden.

Lisäksi jäseneksemme voi yleensä tapauskohtaisen harkinnan jälkeen liittyä, kun

  • on suorittanut Suomessa tai ulkomailla yliopiston tarjoaman MBA-/EMBA-ohjelman ja tämän lisäksi on suoritettuna yliopistollinen perustutkinto.
  • on suorittanut Suomessa tai ulkomailla muun sellaisen yliopistotutkinnon, jonka sisältö on vaatimuksiltaan, osaamistavoitteiltaan, pääaineeltaan tai suuntautumisvaihtoehdoltaan verrattavissa kauppatieteelliseen perus- tai jatkotutkintoon.

Muualla kuin Suomessa opiskelleet voivat toimittaa kopion todistuksesta sekä muut mahdolliset asiakirjat liittymislomakkeella liitetiedostona.

Vahvistamme jäsenyyden 2–7 arkipäivän kuluessa. Kun jäsenyys on vahvistettu, saat siitä ilmoittamaasi sähköpostiin vahvistusviestin. Kaikki jäsenetuihin kuuluvat palvelut ovat käytössäsi heti tämä vahvistuksen jälkeen.