Suomen Ekonomit on kauppatieteilijöiden liitto. Meitä kauppatieteilijöitä on matikkaneroista luoviin tyyppeihin ja pomoista asiantuntijoihin ja yrittäjiin. Olemme taloudentekijöitä: edustamme kestävän talous- ja bisnesosaamisen ydintä Suomessa. Tältä sivulta löydät jäsenyyskriteerimme.

Ekonomijäsenet

Kauppatieteiden tutkinnon suorittaneet

Jäseneksi hyväksytään suomalaisen alemman tai ylemmän kauppatieteellisen perustutkinnon suorittaneet sekä kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittaneet.

Kauppatieteellisellä perustutkinnolla tarkoitetaan kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoja. Lisäksi kauppatieteelliseksi perustutkinnoksi lasketaan kauppakorkeakoulun tai kauppatieteellisten yksikön tuottamat tutkinnot, joiden tutkintonimike on jokin muu kuin kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Jäseneksi voidaan myös hyväksyä sellainen kauppatieteiden maisterin (KTM)
tutkinnon opinto-oikeuden saanut, jolla ei ole tätä ennen suoritettuna
kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoa sekä myös kauppatieteiden tohtorin
(KTT) oikeuden saanut tohtorikoulutettava, jolla ei ole tätä ennen suoritettuna
kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoa.

Muun kuin kauppatieteiden tutkinnon suorittaneet

Jäseneksi voidaan hyväksyä, jos on suorittanut

  • tekniikan alan yliopistotutkinnon pääaineena tuotantotalous
  • valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden yliopistotutkinnon pääaineena kansantaloustiede
  • Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan tutkinnon
    pääaineena elintarvike-ekonomia, maatalousekonomia, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia tai vastaava
  • muun yliopistotutkinnon (esim. hallintotieteiden tutkinnot), joissa tutkinnon sisältö on osaamistavoitteiltaan, pääaineeltaan tai suuntautumisvaihtoehdoltaan (esimerkiksi taloustiede) verrattavissa edellä mainittuihin määritelmiin

Jäsenkelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakijan tulee varautua toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta pyydettäessä.

Muualla kuin Suomessa opiskelleet

Edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut kauppatieteellisen alan perus- tai jatkotutkinnon yliopistossa.

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittelyä varten hakijan tulee toimittaa
kopio tutkintotodistuksesta sekä tarvittaessa lisätietoja tutkinnosta.

MBA- ja EMBA-ohjelman suorittaneet

Ohjelman tarjoajan tulee olla yliopisto. Vähintään alempi korkeakoulututkinto yhdessä yliopiston järjestämän MBA- tai EMBA-ohjelman kanssa oikeuttaa yleensä jäsenyyteen.

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittelyä varten hakijan tulee toimittaa
kopio tutkintotodistuksesta sekä tarvittaessa lisätietoja tutkinnosta.


Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäseneksi hyväksytään kauppatieteellistä perustutkintoa suomalaisessa
yliopistossa suorittavat kauppatieteiden opiskelijat.

Kauppatieteellisellä perustutkinnolla tarkoitetaan kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoja. Lisäksi kauppatieteelliseksi perustutkinnoksi lasketaan kauppakorkeakoulun tai kauppatieteellisten yksikön tuottamat tutkinnot, joiden tutkintonimike on jokin muu kuin kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Alemman kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut voi pysyä opiskelijajäsenenä
jatkaessaan kauppatieteellisiä opintoja.

Muun kuin kauppatieteellisen alemman yliopistotutkinnon suorittanut voi liittyä
opiskelijajäseneksi suorittaessaan ylempää kauppatieteellistä perustutkintoa.

Jos vaihto-opiskelija hyväksytään ainejärjestön tai ylioppilaskunnan jäseneksi, hän voi
olla näiden kautta Suomen Ekonomien jäsen suomalaisessa kauppatieteellisessä
yliopistoyksikössä opiskelunsa ajan.

Ylemmän kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut ei voi olla opiskelijajäsenenä
valmistuttuaan, jollei hän suorita toista kauppatieteellistä perustutkintoa. Jatkotutkintoa suorittava henkilö ei voi olla opiskelijajäsenenä.


Lämpimästi tervetuloa jäseneksi! ❤️