Palvelemme jäseniämme yrittäjyyden eri käänteissä aina yrittäjyyden pohdinnasta yrittäjän arkipäivään.  Tarjoamme urakeskusteluja, juridisia palveluita, työttömyysturvaneuvontaa, koulutuksia sekä yhteistyössä tuotettuja palveluita yrittäjille. Lisäksi tarjolla on erilaisia oppaita ja tallenteita.

Palvelut yrittäjille

Lakineuvonta Tapahtumat Uravalmennus Oppaita yrittäjille Webinaareja yrittäjille


 • Sparrausta yrittäjyyteen, työn tuunaamiseen ja tasapainon löytämiseen.
 • Mentorointia yrittäjyyteen.
 • Tietämystä, miten yrittäjyys tai sivutoiminen yrittäjyys vaikuttaa työttömyysturvaan.
 • Aloittavan yrittäjän neuvonta rajatuissa oikeudellisissa kysymyksissä.
 • Koulutuksia ja tapahtumia ammatilliseen kehittymiseen ja kohtaamisiin.
 • Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin neuvontapalveluineen tavallista edullisemmin.
 • Virtuaalilakimies -palvelun, joka on yrittäjille hyödyllinen asiakirjatietopankki.
 • Fondian ilmainen puhelinkonsultaatio (15 min)
 • OP-Kevytyrittäjä -palvelu: Saat jäsenetuna 20 % alennuksen
 • UKKO.fi: Saat jäsenetuna laskutuspalvelun käytöstä 20 % alennuksen


Yrittäjyysyhteistyö

AKY – Akavalaiset yrittäjät

Ekonomit on perustanut muiden liittojen kanssa yhteisjärjestön AKY – Akavalaiset yrittäjät, joka on liittynyt Suomen Yrittäjien toimialajärjestöksi. AKY – Akavalaiset yrittäjät on korkeakoulutettujen yrittäjäjärjestö, johon kukin liitto kuuluu yrittäjäjäsentensä osalta. AKY toimii jäsenjärjestöjensä yhteistyöelimenä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, täydentää yrittäjille suunnattuja palveluita ja edistää korkeakoulutettujen yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Suomen Yrittäjien palvelupaketti

Akavalaiset yrittäjät -yhteistyön myötä Ekonomien yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin (95 euroa / vuosi vuonna 2020) ilman, että hänen tarvitsee liittyä erikseen Suomen Yrittäjien jäseneksi. Palvelupaketti avaa pääsyn Suomen Yrittäjien jäsenetuihin, mutta ei sisällä jäsenyyttä sen paikallisyhdistyksissä.

Lue lisää ja hanki Suomen Yrittäjien palvelupaketti Suomen Yrittäjien verkkosivujen kautta.

Fondia

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa Suomen Ekonomien jäsenille näiden tarpeisiin räätälöityjä lakipalveluita. Lisätietoja Fondian yrittäjille tarjoamista palveluista: www.fondia.fi/yrittajille.

Usein kysyttyä yrittäjyydestä

Mistä saan hyvää veroneuvontaa?

Suomen Ekonomit ei itse anna veroneuvontaa ei palkansaaja-asemassa oleville, eikä yrittäjille. Verottaja antaa luonnollisesti viranomaisena veroneuvontaa yrittäjille. Suosittelemme Suomen Veronmaksajien keskusliiton jäsenyyttä, josta saa hyvää juridista veroneuvontaa, kirjanpitoneuvontaa sekä erilaista koulutusta. Veronmaksajien keskusliitosta saavat myös ei-jäsenet maksullista veroneuvontaa.

Suosittelemme Suomen Veronmaksajien keskusliiton jäsenyyttä, josta saa hyvää juridista veroneuvontaa, kirjanpitoneuvontaa sekä erilaista koulutusta. Veronmaksajien keskusliitosta saavat myös ei-jäsenet maksullista veroneuvontaa.

Mistä löydän mallisopimuksia?

VirtuaaliLakimies on Fondian juristien laatima lakitietopankki, joka tarjoaa yrityksille maksutta juridista perustietoa päivittäisen liiketoiminnan hoitamisen tueksi. Virtuaalilakimies sisältää yhteensä yli 1700 artikkelia suomeksi ja englanniksi, jotka käsittelevät yrittäjille tärkeitä juridisia kysymyksiä kattavasti, selkeästi ja luotettavasti. Tietopankki kattaa yritystoiminnan kannalta kymmenen tärkeintä juridiikan aluetta työoikeudesta yhtiöoikeuteen toimien kattavana tietolähteenä koko yrityksen henkilökunnalle.

VirtuaaliLakimies –palvelun käyttöönotto tapahtuu helposti rekisteröitymällä osoitteessa www.virtuaalilakimies.fi ja ilmoittamalla kampanjakoodisi rekisteröitymisen yhteydessä. Kampanjakoodin löydät jäsensivuiltamme.

Miten työttömänä aloitettu yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, työllistyminen yritystoiminnassa ei estä päivärahan maksamista 4 ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoiminnasta saamasi tulot sovitellaan, eli saamasi tulot vähentävät päivärahan määrää, kuten muukin työstä saatu tulo.

TE-toimisto ei ensimmäisen 4 kuukauden aikana arvioi, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista. Yritystoiminnan kestettyä 4 kuukautta TE-toimisto tekee arvion siitä, kuinka paljon yritystoiminta työllistää sinua. Jos toimintasi arvioidaan sivutoimiseksi, päivärahan maksaminen jatkuu. Jos toimintasi arvioidaan päätoimiseksi, kassa ei voi enää maksaa sinulle päivärahaa.

Mihin työttömyyskassaan yrittäjän kannattaa kuulua?

Työttömyyskassoja on olemassa kahdenlaisia: palkansaajien ja yrittäjien työttömyyskassoja. KOKO-kassa on palkansaajien työttömyyskassa, yrittäjien työttömyyskassa on Yrittäjäkassa.

Jos olet kokoaikaisesti palkkatyössä ja harjoitat yritystoimintaa sen ohella, kannattaa sinun kuulua KOKO-kassaan.

Päätoimisena yrittäjänä voit kuulua KOKO-kassaan korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Päätoimisen yrittäjän on kuitenkin yritystoiminnan aloitettuaan hyvä harkita liittymistä yrittäjien työttömyyskassaan katkottoman ansioturvan varmistamiseksi mahdollisen työttömyyden aikana.

Jäät KOKO-kassan jäseneksi

 • Jäsenenä on mahdollista olla korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta.
 • Jos yritystoiminta päättyy 18 kuukauden aikana ja jäät työttömäksi, on sinulla muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan KOKO-kassasta aiemman palkkatyön perusteella. Tätä kutsutaan jälkisuojaoikeudeksi.
 • 18 kuukauden jälkeen sinulla ei ole ansioturvaa työttömyyden varalle.

Liityt yrittäjien työttömyyskassaan

 • Jäsenyyden vaihtaminen KOKO-kassasta yrittäjien työttömyyskassaan tulee tehdä katkottomasti.
 • Jos liityt yrittäjien työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, ei työttömyyden aikaiseen ansioturvaan tule katkoksia.
 • Yrittäjän työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa työttömyyden ajalta, kun olet harjoittanut yritystoimintaa 15 kuukautta yrittäjäkassan jäsenenä.
 • 18 kuukauden jälkisuojaoikeus on voimassa myös yrittäjäkassan jäsenenä, jos et ole ehtinyt olla yrittäjäkassan jäsenenä 15 kuukautta täyttäen yrittäjän työssäoloehdon.
 • Lisätietoa Yrittäjäkassan jäsenyydestä.

Aloittaessasi yritystoiminnan ota yhteyttä työttömyysturvaneuvontaan lisätietojen saamiseksi.

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa?

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa. Työttömyysturvan yrittäjämääritelmä ei aina ole yhtenevä esimerkiksi verotuksessa tai työlainsäädännössä käytettyjen määritelmien kanssa.

Yrittäjäksi katsotaan

 • ammatin- tai elinkeinonharjoittaja
 • maatalousyrittäjä
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Yrityksen osaomistaja tai perheenjäsen,
  • joka työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) yrityksessä, josta omistaa itse vähintään 15 % tai yhdessä perheensä kanssa omistatte/perhe omistaa vähintään 30 %
  • joka työskentelee yrityksessä, mutta ei ole yrityksessä johtavassa asemaa ja omistaa itse vähintään 50 % tai yhdessä perheensä kanssa tai perhe omistaa vähintään 50 % yrityksestä.
 • Henkilöt, joiden työ ei ole työsuhteista, kuten toimeksiantosuhteessa työskentelevät, freelancerit ja laskutusosuuskuntien kautta työnsä laskuttavat.

Kokoaikatyöni on päättymässä ja minulla on ollut sen ohella sivutoimista yritystoimintaa. Voinko saada ansiopäivärahaa?

Jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi sivutoimiseksi, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa. TE-toimisto arvioi yritystoiminnan laajuutta ensisijaisesti siihen käytetyn työmäärän perusteella. Pelkästään yritystoiminnasta saatujen tulojen vähäisyys ei siis ole ratkaisevaa.

Sivutoimisesta yritystoiminnasta saadut ansiotulot huomioidaan ansiopäivärahaa maksettaessa. Kassa tekee itsenäisen arvion yrittäjämääritelmän täyttymisestä sovitellun ansiopäivärahan maksamisen kannalta.

Milloin yritystoimintani katsotaan päättyneeksi?

Päätoimisen yritystoiminnan jälkeen, yritystoiminta tulee olla kokonaan päättynyt, jotta voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan. Yritystoiminta katsotaan päättyneeksi ainakin, kun olet:

 • jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä,
 • jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä,
 • jättänyt Verohallinolle ilmoituksen joko yrityksen poistamiseksi arvolisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeyttämisestä ja
 • luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain mukaisesta eläke-vakuutuksesta (YEL).
 • Jos kyseessä on toiminimi, katsotaan toiminta päättyneeksi, kun:
 • olet luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain mukaisesta eläke-vakuutuksesta (YEL) ja
 • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt.

Lisätietoja yritystoiminnan päättymisestä saat TE-toimistosta.

Miten yrittäjyys vaikuttaa jäsenetuihin ja jäsenmaksuun?

Yrittäjyys ei itsessään vaikuta jäsenyyteesi Suomen Ekonomeissa, se voi jatkua normaalisti kaikkine etuineen ja palveluineen. Meiltä löytyy lisäksi myös erityisesti yrittäjille suunnattuja palveluja ja tapahtumia. Löydät niistä lisää tietoa tapahtumakalenteristamme.

Yrittäjyys vaikuttaa kuitenkin olennaisesti työttömyysturvaan sekä sitä kautta KOKO-kassan jäsenyyteesi ja kassan osuuteen jäsenmaksussasi. Yrittäjien työttömyyskassa on Yrittäjäkassa (entinen SYT).

Jos liityt Yrittäjäkassaan, saamme siitä automaattisesti tiedon ja KOKO-kassan jäsenyys voidaan lopettaa liittymistä edeltävälle päivälle. Loppuvuoden osuus KOKO-kassan maksusta voidaan sitten joko siirtää hyvitykseksi ensi vuoden jäsenmaksuusi tai palauttaa sinulle. Muussa tapauksessa tarvitsemme erillisen eroilmoituksen KOKO-kassan jäsenyyden lopettamiseen. Vapaamuotoinen sähköpostiviesti osoitteeseen jasenpalvelu@ekonomit.fi riittää hyvin.

Lisätietoa siitä, mihin työttömyyskassaan yrittäjän kannattaa kuulua, löytyy aiemmasta vastauksesta ylempää.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta esimerkiksi Yrittäjäkassassa.

Lue lisää yrittäjän työttömyyturvasta

Muista nämä yrittäjäksi ryhtyessäsi

 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Yrityksen perustaminen ja yhtiömuodon valinta
 • Rahoitus
 • Osakassopimus
 • Verotus
 • Yritysidean suojaaminen
 • Yrittäjän vakuutukset
 • Yrittäjän sosiaaliturva
 • Työnantajavelvoitteet
 • Viranomaisluvat

Ota yhteyttä

Niskanen Eeva
Tapahtumatuottaja
p. +358452602884

Yrittäjien lakiasiat

Pohjolainen Annika
Työsuhdejuristi
p. vaihde 020 129 9299
Työsuhdeneuvonta, yksityinen sektori, yrittäjäneuvonta
Yli-Huumo Noora
Työsuhdejuristi
p. vaihde 020 129 9299
Työsuhdeneuvonta, yksityinen sektori Yrittäjäneuvonta

Yrittäjien työttömyysturva

Rintala Susanna
Työttömyysturva-asiantuntija
p. +358201299273
Työttömyysturvaneuvonta puh. 020 693 273 arkisin 9-12 ilman ajanvarausta