Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 10§ ja 24§

Päivitetty 18.3.2016

Rekisterin nimi
Suomen Ekonomit, jäsenrekisteri

Rekisterin pitäjä
Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
p. 0201 299 299, info@sefe.fi
Rekisteriasioita hoitavat jäsensihteerit Carita Erkkilä, Carina Feodoroff ja Sari Ridanpää, p. 020 693 200, jasenrekisteri@sefe.fi

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus
Jäsenyysasioiden hoitaminen:
jäsenten edunvalvonta ja palvelujen tarjonta, jäsenviestintä, jäsenmaksujen laskutus

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot
Nimi, henkilötunnus, jäsennumero, yhteys-, koulutus- ja työpaikkatiedot, jäsenyys- ja jäsenmaksutiedot, palvelutiedot, luottamustoimet Ekonomit-yhteisössä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsen itse
Kauppatieteelliset yliopistot: tutkintotiedot
Postin ylläpitopalvelu: pysyvät osoitteenmuutokset

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen
Jäsenetujen ja -palvelujen tarjoajille luovutetaan palvelujen toimittamiseksi tarpeelliset tiedot: IAET-kassa, Talentum, Forum för ekonomi och teknik, vakuutusyhtiö If, Kauppalehti, Ambientia Oy.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietolaki 10§ ja 24§ Päivitetty 18.3.2016

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin ja tutkimustarkoituksiin
Tietoja voidaan luovuttaa ammatilliseen suoramarkkinointiin ja tutkimustarkoituksiin, ellei jäsen ole sitä kieltänyt.

Rekisteritietojen suojaus
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsentietojen verkkokäyttö on SSL-suojattu. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai puhelimitse jäsenrekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26§:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopio. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Asiaa koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti jäsenrekisteriä hoitavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Jäsenellä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse jäsenrekisteriä ho