Suomen Ekonomit vaikuttaa yhteiskunnassa

Olemme jäsentemme aktiivinen edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa.


Vaikutamme työelämässä ja koulutuspolitiikassa

Suomen Ekonomit sopii tärkeimmistä palvelussuhteen ehdoista työehtosopimuksilla, huolehtii ekonomien hyvästä palkkakehityksestä ja työssä jaksamisesta, edistää työelämän tasa-arvoa ja lisää jäsenten työmarkkinatietoutta muun muassa erilaisten koulutusten avulla. Yhteiskuntapolitiikan alueella Suomen Ekonomit toimii yhteistyössä Akavan kanssa. Työmarkkinallista edunvalvontaa taas tehdään yhteistyössä akavalaisten neuvottelujärjestöjen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Koulutuspoliittisessa vaikuttamisessaan Suomen Ekonomit keskittyy erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen laatuun sekä edistämään valmistuneiden ekonomien osaamista ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Koulutuspoliittista edunvalvontaa tehdään yhteistyössä sekä yliopistojen että esimerkiksi opiskelijajärjestöjen, muiden työmarkkinajärjestöjen, ministeriöiden ja poliittisten puolueiden kanssa.

Suomen Ekonomien vaikuttamistyöstä vastaa työmarkkinoiden, koulutuspolitiikan sekä yhteiskunnallisten asioiden asiantuntijoiden tiimi. Vaikuttamistyöhön vahvaa tukea tuovat liiton jäsenistä koostuvat työelämätoimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta sekä yrittäjätyöryhmä.  

Tutustu tarkemmin Suomen Ekonomien vaikuttamistyöhön työelämäasioissa sekä koulutuspolitiikassa