Yrittäjille

Palvelemme jäseniämme yrittäjyyden eri käänteissä aina yrittäjyyden pohdinnasta yrittäjän arkipäivään.  Tarjoamme urakeskusteluja, juridisia palveluita, työttömyysturvaneuvontaa, koulutuksia sekä yhteistyössä tuotettuja palveluita yrittäjille. Lisäksi tarjolla on erilaisia oppaita ja tallenteita.  
Usein kysyttyä

Mistä saan hyvää veroneuvontaa?

Suomen Ekonomit ei itse anna veroneuvontaa ei palkansaaja-asemassa oleville, eikä yrittäjille. Verottaja antaa luonnollisesti viranomaisena veroneuvontaa yrittäjille. Suosittelemme Suomen Veronmaksajien keskusliiton jäsenyyttä, josta saa hyvää juridista veroneuvontaa, kirjanpitoneuvontaa sekä erilaista koulutusta. Veronmaksajien keskusliitosta saavat myös ei-jäsenet maksullista veroneuvontaa.

Suosittelemme Suomen Veronmaksajien keskusliiton jäsenyyttä, josta saa hyvää juridista veroneuvontaa, kirjanpitoneuvontaa sekä erilaista koulutusta. Veronmaksajien keskusliitosta saavat myös ei-jäsenet maksullista veroneuvontaa.

Mistä löydän mallisopimuksia?

VirtuaaliLakimies on Fondian juristien laatima lakitietopankki, joka tarjoaa yrityksille maksutta juridista perustietoa päivittäisen liiketoiminnan hoitamisen tueksi. Virtuaalilakimies sisältää yhteensä yli 1700 artikkelia suomeksi ja englanniksi, jotka käsittelevät yrittäjille tärkeitä juridisia kysymyksiä kattavasti, selkeästi ja luotettavasti. Tietopankki kattaa yritystoiminnan kannalta kymmenen tärkeintä juridiikan aluetta työoikeudesta yhtiöoikeuteen toimien kattavana tietolähteenä koko yrityksen henkilökunnalle.

VirtuaaliLakimies –palvelun käyttöönotto tapahtuu helposti rekisteröitymällä osoitteessa www.virtuaalilakimies.fi ja ilmoittamalla kampanjakoodisi rekisteröitymisen yhteydessä. Kampanjakoodin löydät jäsensivuiltamme.

Miten työttömänä aloitettu yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaan?

TE-toimisto tutkii työttömyysaikana aloitetun yritystoiminnan. Työttömyysaikana aloitettu yritystoiminta katsotaan pääsääntöisesti päätoimiseksi, jolloin oikeutta ansiopäivärahaan ei ole.

Mihin työttömyyskassaan yrittäjän kannattaa kuulua?

Työttömyyskassoja on olemassa kahdenlaisia: palkansaajien ja yrittäjien työttömyyskassoja. IAET-kassa on palkansaajien työttömyyskassa, yrittäjien työttömyyskassoja ovat AYT ja SYT.

Jos olet kokoaikaisesti palkkatyössä ja harjoitat yritystoimintaa sen ohella, kannattaa sinun kuulua IAET-kassaan.

Päätoimisena yrittäjänä voit kuulua IAET-kassaan korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Päätoimisen yrittäjän on kuitenkin yritystoiminnan aloitettuaan hyvä harkita liittymistä yrittäjien työttömyyskassaan katkottoman ansioturvan varmistamiseksi mahdollisen työttömyyden aikana.

Jäät IAET-kassan jäseneksi

 • Jäsenenä on mahdollista olla korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta.
 • Jos yritystoiminta päättyy 18 kuukauden aikana ja jäät työttömäksi, on sinulla muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan IAET-kassasta aiemman palkkatyön perusteella. Tätä kutsutaan jälkisuojaoikeudeksi.
 • 18 kuukauden jälkeen sinulla ei ole ansioturvaa työttömyyden varalle.

Liityt yrittäjien työttömyyskassaan

 • Jäsenyyden vaihtaminen IAET-kassasta yrittäjien työttömyyskassaan tulee tehdä katkottomasti.
 • Jos liityt yrittäjien työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, ei työttömyyden aikaiseen ansioturvaan tule katkoksia.
 • Yrittäjän työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa työttömyyden ajalta, kun olet harjoittanut yritystoimintaa 15 kuukautta yrittäjäkassan jäsenenä.
 • 18 kuukauden jälkisuojaoikeus on voimassa myös yrittäjäkassan jäsenenä, jos et ole ehtinyt olla yrittäjäkassan jäsenenä 15 kuukautta täyttäen yrittäjän työssäoloehdon. · Löydät lisätietoa yrittäjäkassan jäsenyyttä koskien esimerkiksi www.ayt.fi.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, katsotaan yritystoiminta useimmiten päätoimiseksi, jolloin ansiopäivärahaa ei voida maksaa.

Aloittaessasi yritystoiminnan ota yhteyttä työttömyysturvaneuvontaan lisätietojen saamiseksi.

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa?

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa. Työttömyysturvan yrittäjämääritelmä ei aina ole yhtenevä esimerkiksi verotuksessa tai työlainsäädännössä käytettyjen määritelmien kanssa.

Yrittäjäksi katsotaan

 • ammatin- tai elinkeinonharjoittaja
 • maatalousyrittäjä
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Yrityksen osaomistaja tai perheenjäsen,
  • joka työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) yrityksessä, josta omistaa itse vähintään 15 % tai yhdessä perheensä kanssa omistatte/perhe omistaa vähintään 30 %
  • joka työskentelee yrityksessä, mutta ei ole yrityksessä johtavassa asemaa ja omistaa itse vähintään 50 % tai yhdessä perheensä kanssa tai perhe omistaa vähintään 50 % yrityksestä.
 • Henkilöt, joiden työ ei ole työsuhteista, kuten toimeksiantosuhteessa työskentelevät, freelancerit ja laskutusosuuskuntien kautta työnsä laskuttavat.
Kokoaikatyöni on päättymässä ja minulla on ollut sen ohella sivutoimista yritystoimintaa. Voinko saada ansiopäivärahaa?

TE-toimisto tutkii yritystoiminnan. Jos he katsovat yritystoiminnan olevan sivutoimista, ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Jos päätoimista, ei ansiopäivärahaa voida maksaa. Pääsääntönä on, että yritystoimintaa voidaan pitää sivutoimisena, jos olet tehnyt yritystoiminnan aikana samanaikaisesti kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta. Toiminnan on pysyttävä työttömyyden aikana samanlaajuisena kuin kokoaikatyön ohella. Jos toiminnan laajuus muuttuu, tutkii TE-toimisto yritystoiminnan uudelleen. Jos sivutoimisesta yritystoiminnasta on tuloja, maksetaan ansiopäiväraha soviteltuna.

Milloin yritystoimintani katsotaan päättyneeksi?

Päätoimisen yritystoiminnan jälkeen, yritystoiminta tulee olla kokonaan päättynyt, jotta voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan. Yritystoiminta katsotaan päättyneeksi ainakin, kun olet:

 • jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä,
 • jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä,
 • jättänyt Verohallinolle ilmoituksen joko yrityksen poistamiseksi arvolisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeyttämisestä ja
 • luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain mukaisesta eläke-vakuutuksesta (YEL).
 • Jos kyseessä on toiminimi, katsotaan toiminta päättyneeksi, kun:
 • olet luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain mukaisesta eläke-vakuutuksesta (YEL) ja
 • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt.

Lisätietoja yritystoiminnan päättymisestä saat TE-toimistosta.

Miten yrittäjyys vaikuttaa jäsenetuihin ja jäsenmaksuun?

Yrittäjyys ei itsessään vaikuta jäsenyyteesi Suomen Ekonomeissa, se voi jatkua normaalisti kaikkine etuineen ja palveluineen. Meiltä löytyy lisäksi myös erityisesti yrittäjille suunnattuja palveluja ja tapahtumia. Löydät niistä lisää tietoa tapahtumakalenteristamme.

Yrittäjyys vaikuttaa kuitenkin olennaisesti työttömyysturvaan sekä sitä kautta IAET-kassan jäsenyyteesi ja kassan osuuteen jäsenmaksussasi. Yrittäjille löytyy kaski työttömyyskassavaihtoehto, toinen on Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa – AYT ja toinen Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa – SYT.

Jos liityt jompaankumpaan yrittäjäkassaan, saamme siitä automaattisesti tiedon ja IAET-kassan jäsenyys voidaan lopettaa liittymistä edeltävälle päivälle. Loppuvuoden osuus IAET-kassan maksusta voidaan sitten joko siirtää hyvitykseksi ensi vuoden jäsenmaksuusi tai palauttaa sinulle. Muussa tapauksessa tarvitsemme erillisen eroilmoituksen IAET-kassan jäsenyyden lopettamiseen. Vapaamuotoinen sähköpostiviesti osoitteeseen jasenrekisteri@ekonomit.fi riittää hyvin.

Lisätietoa siitä, mihin työttömyyskassaan yrittäjän kannattaa kuulua, löytyy aiemmasta vastauksesta ylempää.


Yrittäjyysyhteistyö

Akateemiset yrittäjät AKY ry

Olemme perustaneet viiden muun akavalaisen liiton kanssa yhteisjärjestön Akateemiset yrittäjät AKY ry:n, joka on liittynyt Suomen Yrittäjien toimialajärjestöksi vuoden 2016 alussa. Akateemiset yrittäjät AKY on korkeakoulutettujen yrittäjäjärjestö, johon kukin liitto kuuluu yrittäjäjäsentensä osalta. AKY toimii jäsenjärjestöjensä yhteistyöelimenä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, täydentää yrittäjille suunnattuja palveluita ja edistää korkeakoulutettujen yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Suomen Yrittäjien palvelupaketti

Akateemiset yrittäjät yhteistyön myötä Ekonomien yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin (90 euroa / vuosi) ilman, että hänen tarvitsee liittyä erikseen Suomen Yrittäjien jäseneksi. Palvelupaketti avaa pääsyn Suomen Yrittäjien jäsenetuihin, mutta ei sisällä jäsenyyttä Suomen Yrittäjissä eikä sen paikallisyhdistyksissä.

Lue lisää ja hanki Suomen Yrittäjien palvelupaketti Suomen Yrittäjien verkkosivujen kautta.

Fondia

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa Suomen Ekonomien jäsenille näiden tarpeisiin räätälöityjä lakipalveluita. Lisätietoja Fondian yrittäjille tarjoamista palveluista: www.fondia.fi/yrittajille.

Blogeja yrittäjyydestä


Kolme vuottani yrittäjänä – mitä olen oppinut

Minulle tulee joulukuussa kolme vuotta virallista yrittäjyyttä täyteen. On hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä olen tänä aikana oppinut. Alla minun vinkkini, miten pysyä yrityksensä vauhdissa mukana; näiden avulla minun arkeni sujuu!

Blogi 1.11.2017

Ryhtyisinkö vielä yrittäjäksi? – vuoropuhelua yrittäjän ja yrittäjyyttä pohtivan välillä

Mahdollisen tulevan yrittäjän Kari Leppilahden ja nykyisen yrittäjän Kaisa Kokkosen ajatuksia asiantuntijayrittäjyydestä.

Blogi 7.11.2017

Näytä lisää


Artikkeleja yrittäjyydestä

Yrittäjä – saatat tarvita osakassopimuksen

Osakassopimus kannattaa laatia jo yhtiötä perustettaessa. Valmiit pohjat voivat olla avuksi, mutta sellaisenaan ne ovat käyttökelpoisia vain harvoin.

Artikkeli 31.5.2017

Haaveissa yrittäminen – vaikutukset työttömyysturvaasi

Yritystoimintaa aloitettaessa kannattaa myös työttömyysturva suunnitella tarkkaan. Yrittämisen määrästä ja tavasta riippuu, kuinka kannattaa toimia.

Artikkeli 18.10.2017