Palkkasuosituksista tukea neuvotteluihin

Palkka- ja palkkiosuosituksemme perustuvat syksyllä 2018 tehtyyn tutkimukseen, yleiseen ansiotasokehitykseen ja vuodelle 2019 annettuihin ennusteisiin. Suosituksista voi hakea tukea omiin palkkakeskusteluihin. Suosituspalkat eivät ole ehdottomia alarajoja.

Ekonomien alkupalkkasuositukset

Yksityisen sektorin alkupalkkasuositus vuodelle 2019 on 3300 – 3600 euroa kuukaudessa koulutusta vastaavissa, vakituisissa ei-esimiestehtävissä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta. Suositus koskee kokonaisansioita ilman tulospalkkausta.

Kesätyöpalkkasuositukset 

Kyltereiden kesätyöpalkkasuositukset koskevat työtä, jossa pääset käyttämään ekonomikoulutuksessa hankkimiasi oppeja ja valmiuksia. Otathan huomioon, että  joillain toimialoilla toimihenkilöiden palkkaus perustuu työehtosopimuksissa sovittuihin taulukkopalkkoihin tai harjoitteluajan palkkoihin. 

Suositukset vuodelle 2019

Opintopisteitä 

Helsingin talousalue 

Muu maa 

< 120 

2 070 €/kk 

1 980 €/kk 

120-180 

2 200 €/kk 

2 050 €/kk 

181-220 

2 250 €/kk 

2 150  €/kk  

220 < 

2 380 €/kk 

2 250 €/kk

Gradupalkka- ja palkkiosuositukset

  • Kun opiskelija tekee kandidaatin tutkielmansa toimeksiantona jollekin organisaatiolle, on perusteltua maksaa toimeksiannosta asianmukainen korvaus
  • Kun opiskelija tekee pro gradunsa toimeksiantona palkkasuhteessa, suositus kuukausipalkaksi on 2 400 euroa työskentelyn ajalta.
  • Kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu -tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, suositus tällaisen korvauksen suuruudeksi on 7 000 euroa.

Lisäksi, mikäli graduun liittyy laaja tai laajahko projektityö, joka jo sinänsä hyödyttää toimeksiantajaa, tulisi kertakorvauksessa huomioida myös tämä projektiosan aiheuttama lisätyö.