Suomen Ekonomeilla on laaja ja kattava toimielinorganisaatio. Ylimpänä päättävänä elimenä toimii Suomen Ekonomien liittokokous. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt. Liittokokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan Suomen Ekonomeille hallituksen. Hallituksen alaisuudessa toimii monia eri toimikuntia, työryhmiä sekä verkostoja.

Suomen Ekonomien toimikuntaorganisaaatio

Suomen Ekonomien pohjoismaiset yhteistyöjärjestöt

Suomen Ekonomien jäsenet ovat oikeutettuja vierailijajäsenyyteen jossakin toisessa pohjoismaisessa ekonomijärjestössä.

Ruotsi: Civilekonomerna

Norja: Econa

Islanti: FVH

Suomen Ekonomien liittokokous

Suomen Ekonomien liittokokous on liiton ylin päättävä elin. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt.

Suomen Ekonomien hallitus

Suomen Ekonomien hallitus vastaa liiton toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, liiton taloudesta ja sijoitusomaisuudesta sekä merkittävistä päätöksistä. Verkoston tehtävänä on toimia ekonomiyhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

Hallituksen kokoonpano

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa, joita nimitetään liiton I ja II varapuheenjohtajaksi ja vähintään kuusi ja enintään yhdeksän hallituksen muuta jäsentä, joista vähintään yksi edustaa opiskelijoita. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla jäsenyhteisöjen jäseniä. 

Suomen Ekonomien hallitus 2021 – 2023

Puheenjohtaja: Martin Paasi (Ekonomföreningen Niord)
I varapuheenjohtaja: Saara-Sofia Sirén (Turun Seudun Ekonomit)
II varapuheenjohtaja: Jukka-Pekka Kokkonen (Helsingin Ekonomit)

Jäsenet:
Kalle Kahanpää (Turun KY), koulutuspoliittisen tmk:n pj
Liisa-Johanna Pesonen (Helsingin Ekonomit), työelämätmk:n pj
Riku Hietarinta (Helsingin Ekonomit)
Jussi Loukiainen (Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer)
Josefiina Kotilainen (KY)
Katarina Naumanen (KY)
Joona Uusitalo (Turun Seudun Ekonomit)

Suomen Ekonomien liittoneuvosto

Liiton neuvoa-antavana elimenä on liittoneuvosto, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) muuta, liiton ja sen jäsenyhteisöjen toiminnassa ansioitunutta eri alojen asiantuntemusta edustavaa jäsentä. Liittoneuvostoon kuuluvat myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Kokoonpanosta päätetään vuosittain syysliittokokouksessa.

Liittoneuvoston kokoonpano 2020: 

Ekonomi Harri Tilli, puheenjohtaja
Kauppat. maist. Sirpa Widomski, varapuheenjohtaja
Ekonomi Jukka Ant-Wuorinen
Kauppat. maist. Maria Bäck
Kauppat. maist. Anders Dahlbäck
Kauppat. maist. Jerker Hedman
Ekonomi Markku von Hertzen
Kauppat. maist. Jarmo Hietanen
Vuorineuvos Jukka Härmälä
Ekonomi Markku Koski
Kauppat. maist. Kasperi Launis
Kauppat. maist. Leea Lehtinen
Kanslianeuvos Mikko Leppänen
Dipl.ekon. Kathe Ramm-Schmidt
Kauppat. maist. Jarmo Raulo
Ekonomi Veli-Matti Töyrylä
Kauppat. maist. Anja Uljas
Kauppat. maist. Esa Vilhonen                     

Sääntömääräisinä: Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Suomen Ekonomien toimikunnat ja työryhmät

Koulutuspoliittinen toimikunta

Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen toimikunta valmistelee koulutuspoliittista vaikuttamistyötä ja toimii koulutuspolitiikan asiantuntijana. Toimikunnan jäsenet muodostavat kokonaisuuden, jolla on laajaa osaamista ja kokemusta yliopistoista, ammattikorkeakouluista, aikuiskoulutuksesta ja opiskelijapolitiikasta.

Suomen Ekonomien koulutuspoliittisen toimikunnan jäsenet 2018-2020:

Puheenjohtaja: Eero Kiiski, hallitus (Boomi)
Fanni Hollström (Pörssi)
Nina Kivinen (Ekonomföreningen Merkur)
Tuulia Kuusinen (Turun KY)
Olli Manninen (Pirkanmaan Ekonomit)
Jari Niemelä (Pohjois-Savon Ekonomit)
Eva Maria Raudasoja (Oulun Ekonomit)
Johannes Sippola (Boomi/Enklaavi)
Laura Sivula (Helsingin Ekonomit)
Olli Tehikari (Turun Seudun Ekonomit)

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta hoitaa Suomen Ekonomien hallitushaun ja tekee esityksen liittokokoukselle hallituksesta seuraavalle kaudelle. Nimitystoimikunta on liittokokouksen alainen toimielin.

Nimitystoimikunnan jäsenet 2020:

Puheenjohtaja: Päivi Vuorimaa (Helsingin Ekonomit
Varapuheenjohtaja: Hanna-Maija Kiviranta (Keski-Suomen Ekonomit)
Ingalill Aspholm (Ekonomföreningen Niord)
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)
Juuso Heinilä (Oulun Ekonomit)
Nelly Kivinen (Boomi)
Arto Käyhkö (Helsingin Ekonomit)

Työelämätoimikunta

Suomen Ekonomien työelämän toimikunnassa on edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Toimikunta tukee käytännön vaikuttamistyötä työmarkkina- ja edunvalvonta-asioissa. 

Työelämätoimikunnan jäsenet 2018-2020:

Puheenjohtaja: Liisa-Johanna Pesonen, hallitus (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (tietotekniikan palveluala)
Annukka Erkheikki (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (teknologiateollisuus)
Riitta Hairisto (Turun Seudun Ekonomit), yksityinen sektori (teknologiateollisuus)
Jussi Heikkonen (Pirkanmaan Ekonomit), yksityinen sektori (tietotekniikan palveluala)
Virve Kivi (Helsingin Ekonomit), yksityinen/järjestösektori (kauppa)
Ulla Knifsund (Ekonomföreningen Merkur), yliopisto sektori
Jussi Kulmala (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (rahoitusala)
Meri Lindström (Merkantila Klubben), opiskelija
Vesa Putula (Helsingin Ekonomit), valtio/puolustusvoimat
Eyüp Yilmaz (Pörssi), opiskelija

Valtion neuvotteluryhmä

Työelämätoimikunnan alaisuudessa toimii valtion neuvotteluryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa vastata liiton valtiosektorin edunvalvonnasta ja sen suunnittelusta, seurata valtiotyönantajan kannanottoja ja esityksiä, ottaa kantaa esitettyihin uudistushankkeisiin ja tehdä esityksiä valtion työnantajaroolin kehittämiseksi.

Yrittäjyystyöryhmä

Suomen Ekonomien yrittäjätyöryhmä tuo yrittäjäsenen näkemyksen liiton toimintaan, valmistelee liiton yrittäjyysasioita ja edistää ekonomiyrittäjyyttä, yrittäjien verkostoitumista ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Työryhmä rakentaa yrittäjäverkostoja, on mukana keskustelussa sekä vaikuttaa myönteisesti yrittäjyysasenteisiin. Toiminnalla tavoitellaan ekonomiyrittäjien järjestäytymisasteen nousua ja parempaa yrittäjäelämää.

Yrittäjätyöryhmän jäsenet 2018-2020:

Puheenjohtaja: Nina Ingves, hallitus (Ekonomföreningen Niord)
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)
Mikko Järveläinen (Finanssi, vastavalmistunut)
Samuel Latvanen (Pörssi)
Mikko Lehto (Helsingin Ekonomit)
Arto Pelander (Helsingin Ekonomit)
Markus Rytkölä (Pörssi)
Ville Sonkamuotka (Pirkanmaan Ekonomit)
Taina Wikberg (Ekonomföreningen Niord)

Sijoitustoiminnan johtoryhmä

Sijoitustoiminnan johtoryhmä on hallituksen alainen sijoitustoiminnan asiantuntijoista koostuva elin. Johtoryhmä huolehtii liiton sijoitusomaisuuden hoitamisesta hallituksen antamien valtuuksien ja liittokokouksen päättämän sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsenet 2018-2020:     

Puheenjohtaja: Veli-Matti Töyrylä
Juhana Brotherus
Antti Huotari
Elmar Paananen
Ira van der Pals
Matti Suominen
Anniina Isomäki (asiantuntijajäsen)
Kaisa Kokkonen (hallitusedustaja)
Timo Saranpää (hallitusedustaja)        

Suomen Ekonomien verkostot

Ekonomipuheenjohtajien verkosto (EPV)

Suomen Ekonomien ekonomipuheenjohtajien verkoston muodostavat ekonomijäsenyhteisöjen hallitusten puheenjohtajat. Liiton hallitus vahvistaa verkoston kokoonpanon jokaisen kalenterivuoden alussa. Verkoston tehtävänä on toimia ekonomiyhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

Kylteripuheenjohtajien verkosto (KPV)

Suomen Ekonomien kylteripuheenjohtajien verkoston muodostavat opiskelijajäsenyhteisöjen hallituksen puheenjohtajat. Verkoston tehtävänä on toimia opiskelijayhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

Suomen Ekonomien laajennettu toimikenttäkuvaus: AKAVA, YTN ja JUKO

Suomen Ekonomit on AKAVAn neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Suomen Ekonomit on edustettuna jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa AKAVAn eri toimielimissä.

Suomen Ekonomit on mukana AKAVAn neuvottelujärjestöissä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. YTN ja JUKO hoitavat yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien jäsenten työehtosopimustoiminnan.

Suomen Ekonomien toimintakentän kuvaus