Palkka- ja palkkiosuosituksemme perustuvat syksyllä 2021 tehtyyn tutkimukseen, yleiseen ansiotasokehitykseen ja vuodelle 2022 annettuihin ennusteisiin. Suosituksista voi hakea tukea omiin palkkakeskusteluihin. Suosituspalkat eivät ole ehdottomia alarajoja.

Ekonomien alkupalkkasuositukset

Yksityisen sektorin alkupalkkasuositus vuodelle 2022 on 3550 – 3800 euroa kuukaudessa koulutusta vastaavissa, vakituisissa ei-esimiestehtävissä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta. Suositus koskee kokonaisansioita ilman tulospalkkausta.

Kesätyöpalkkasuositukset 

Kyltereiden kesätyöpalkkasuositukset koskevat työtä, jossa pääset käyttämään ekonomikoulutuksessa hankkimiasi oppeja ja valmiuksia. Otathan huomioon, että  joillain toimialoilla toimihenkilöiden palkkaus perustuu työehtosopimuksissa sovittuihin taulukkopalkkoihin tai harjoitteluajan palkkoihin. 

Suositukset vuodelle 2022

Gradupalkka- ja palkkiosuositukset

  • Kun opiskelija tekee kandidaatin tutkielmansa toimeksiantona jollekin organisaatiolle, on perusteltua maksaa toimeksiannosta asianmukainen korvaus
  • Kun opiskelija tekee pro gradunsa toimeksiantona palkkasuhteessa, suositus kuukausipalkaksi on 2 500 euroa työskentelyn ajalta.
  • Kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu -tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, suositus tällaisen korvauksen suuruudeksi on 6 500 euroa.

Lisäksi, mikäli graduun liittyy laaja tai laajahko projektityö, joka jo sinänsä hyödyttää toimeksiantajaa, tulisi kertakorvauksessa huomioida myös tämä projektiosan aiheuttama lisätyö.

Hyödynnä myös opinnäytetyön toimeksiantosopimusmallimme.

Klikkaa malli auki tästä.