Annamme suosituksia ekonomien alkupalkoista, kesätyöpalkoista sekä gradupalkasta ja -palkkiosta.

Kauppatieteilijöiden palkkoihin voit tutustua Palkkatutkassa (vain jäsenille).

Palkka- ja palkkiosuosituksemme perustuvat syksyllä 2022 tehtyyn tutkimukseen, yleiseen ansiotasokehitykseen ja vuodelle 2023 annettuihin ennusteisiin. Suosituksista voi hakea tukea omiin palkkakeskusteluihin. Suosituspalkat eivät ole ehdottomia alarajoja.

Ekonomien alkupalkkasuositukset

Yksityisen sektorin alkupalkkasuositus vuodelle 2023 on 3750 – 4000 euroa kuukaudessa koulutusta vastaavissa, vakituisissa ei-esihenkilötehtävissä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta. Suositus koskee kokonaisansioita ilman tulospalkkausta.

Kesätyöpalkkasuositukset 

Kyltereiden kesätyöpalkkasuositukset koskevat työtä, jossa pääset käyttämään ekonomikoulutuksessa hankkimiasi oppeja ja valmiuksia. Otathan huomioon, että joillain toimialoilla toimihenkilöiden palkkaus perustuu työehtosopimuksissa sovittuihin taulukkopalkkoihin tai harjoitteluajan palkkoihin. 

Suositukset vuodelle 2023

OpintopisteetHelsingin alueMuu maa
alle 1202 450 2 300
120−1802 500 €2 350 €
181−2202 550 €2 400 €
yli 2202 700 €2 500 €

Gradupalkka- ja palkkiosuositukset

  • Kun opiskelija tekee kandidaatin tutkielmansa toimeksiantona jollekin organisaatiolle, on perusteltua maksaa toimeksiannosta asianmukainen korvaus
  • Kun opiskelija tekee pro gradunsa toimeksiantona palkkasuhteessa, suositus kuukausipalkaksi on 2 700 euroa työskentelyn ajalta.
  • Kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu -tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, suositus tällaisen korvauksen suuruudeksi on 6 500 euroa.

Lisäksi, mikäli graduun liittyy laaja tai laajahko projektityö, joka jo sinänsä hyödyttää toimeksiantajaa, tulisi kertakorvauksessa huomioida myös tämä projektiosan aiheuttama lisätyö.

Hyödynnä myös opinnäytetyön toimeksiantosopimusmallimme.

Klikkaa malli auki tästä.

Uuden ekonomijäsenen alennus -50%

Oletko valmistumassa tai valmistunut? Kun liityt valmistuttuasi jäseneksi, saat jäsenmaksusta 50 prosenttia alennusta ensimmäisen kahden vuoden ajan. 

Valmistumisen jälkeen kannattaa liittyä heti ekonomijäseneksi, jotta jäsenyytesi ei katkea etkä menetä opiskelijajäsenyydestä kertynyttä työelämäturvaa.