Kuvituskuva

Suomen Ekonomien jäseniä neuvottelukierroksella edustaa yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Järjestöjen verkkosivuilta löytyy ajantasaisin tieto neuvotteluista.

Tarkistathan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme, jotta omaa alaasi tai työpaikkaasi koskevat viestit tavoittavat sinut tarvittaessa.

Sopimuskierros hyvässä vauhdissa 

Työehtosopimusneuvottelujen päänavaus tehtiin teknologiateollisuuden kolmella sopimusalalla heti alkuvuodesta, ja sen jälkeen sopimuksia on syntynyt yksityisellä sektorilla muun muassa ICT-alalle, kemian alalle, arkkitehtisuunnittelualalle, viestinvälitys- ja logistiikka-alalle, rahoitusalalle sekä energia-alalle. Myös yliopistosektorilla on päästy sopimukseen.

Kustannustaso on muotoutunut teknologiateollisuuden sopimuksia vastaavaksi eli palkankorotukset ovat 1,8-1,9 prosenttia. Yleiskorotuksen sekä paikallisen erän suhde hieman vaihtelee ollen yleisesti kuitenkin lähellä 50/50. 

Myös julkisella sektorilla edistyttiin, kun valtion työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa päästiin ratkaisuun maaliskuun alussa. Lisäksi kirkon palkansaajille on saatu uusi sopimus. Valtion sopimus solmittiin vuodeksi ja palkkoja nostetaan sopimuskaudella kahden prosentin yleiskorotuksella.

Lue lisää: Valtion 78 000 palkansaajalle uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille

Kunta-alalla tuulista 

Kunta-alalla ollaan jumissa. Tilanne kärjistyi helmikuun lopussa, kun työnantaja keskeytti neuvottelut jättämättä edes neuvottelutarjousta. Neuvottelujen vauhdittamiseksi JUKO on toteuttanut useita lakkoja ja jättänyt lakkovaroituksia. Kunta-alan kiistaa selvitellään työministerin asettamassa sovintolautakunnassa.

JUKOn keskeisiä neuvottelutavoitteita ovat 

  • monivuotinen palkkaohjelma 
  • ostovoimaa parantava palkankorotus 
  • vanhemmille mahdollisuus käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin 
  • kaikki työaika on työaikaa. 

Teknologiateollisuuden sopimusratkaisu 

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa sovitut sopimukset teknologiateollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietotekniikan palvelualalle, ovat kestoltaan mallia 1+1. Se tarkoittaa, että vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan ensi syksynä. Mikäli korotuksista päästään sopimukseen, työehtosopimus jatkuu vielä vuodella päättyen 30.11.2023. Jos sopua palkankorotuksista ei synny, työehtosopimus päättyy jo 30.11.2022.  

Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat jokaisessa sopimuksessa kustannusvaikutukseltaan 1,8 prosenttia. Yleiskorotuksen osuus vuoden 2022 palkkaratkaisussa on 0,9 prosenttia. 

Lue lisää: Teknologiateollisuuden kolmelle sopimusalalle neuvottelutulos

Yrityskohtaisia työehtosopimuksia erityisesti tietoalalla 

Tietotekniikan palvelualalle on neuvoteltu myös yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Tähän mennessä niitä on syntynyt muun muassa seuraaviin yrityksiin: Gofore Oy, CGI group ja Qt Group. 

Sopimuksien sisällöstä saa parhaiten lisätietoa kyseisten yritysten luottamusmiehiltä. 

Finnveran yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta on neuvoteltu koko alkuvuosi, mutta 14.3. työnantajaliitto Palta ilmoitti pitkästä neuvottelutauosta, ja neuvottelut jatkuvat Paltan esityksestä vasta 10.6. Palkansaajapuolella on valmius palata neuvottelupöytään heti.

Ohjeita mahdollisiin painostustoimenpiteisiin 

Kunta-ala 

Kuntasektorilla on voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Lisäksi JUKO on jättänyt lakkovaroituksen, joka koskee Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Oulun, Jyväskylän, Rovaniemen, Tampereen ja Kuopion kaupunkeja. Lakon on tarkoitus toteutua 3.5.–9.5. välisenä aikana. Suomen Ekonomien osalta lakko koskee niitä jäseniä, jotka työskentelevät seuraavissa tehtävissä:

  • kirjastojen työtehtävät 
  • museoiden työtehtävät 
  • varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät sisältäen varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen hallinnon kaikki työtehtävät 

Mikäli et työskentele näissä tehtävissä, lakko ei koske sinua.

Kunta-alalle asetettu sovittelulautakunta jatkaa työskentelyä ja seuraamme tilannetta aktiivisesti.

Tiedotamme henkilökohtaisesti kyseisissä kaupungeissa työskenteleviä jäseniämme. Suosittelemme seuraamaan erityisesti JUKOn tiedottamista: https://www.juko.fi/.

Painostustoimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Suomen Ekonomien työmarkkinapolitiikan asiantuntijoihin tai laittaa sähköpostia osoitteeseen edunvalvonta@ekonomit.fi

Katso yhteystiedot