Kuvituskuva

Suomen Ekonomien jäseniä neuvottelukierroksella edustaa yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Järjestöjen verkkosivuilta löytyy ajantasaisin tieto neuvotteluista.

Tarkistathan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme, jotta omaa alaasi tai työpaikkaasi koskevat viestit tavoittavat sinut tarvittaessa.

Teknologiateollisuus avasi kierroksen

YTN on tällä neuvottelukierroksella toiminut koko kierroksen päänavaajana solmien ensimmäiset isot työehtosopimukset teknologiateollisuuden kolmelle sopimusalalle. 

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa sovitut sopimukset teknologiateollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietotekniikan palvelualalle, ovat kestoltaan mallia 1+1. Se tarkoittaa, että vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan ensi syksynä. Mikäli korotuksista päästään sopimukseen, työehtosopimus jatkuu vielä vuodella päättyen 30.11.2023. Jos sopua palkankorotuksista ei synny, työehtosopimus päättyy jo 30.11.2022.

Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat jokaisessa sopimuksessa kustannusvaikutukseltaan 1,8 prosenttia. Yleiskorotuksen osuus vuoden 2022 palkkaratkaisussa on 0,9 prosenttia.

Yrityskohtaisia työehtosopimuksia erityisesti tietoalalla

Tietotekniikan palvelualalle on neuvoteltu myös yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Tähän mennessä niitä on syntynyt seuraaviin yrityksiin: Gofore Oy, CGI group ja Qt Group.

Sopimuksien sisällöstä saa parhaiten lisätietoa kyseisten yritysten luottamusmiehiltä.

Myös palvelualoilla tapahtuu

Teknologiateollisuuden päänavauksen jälkeen sopimuksia on syntynyt myös palvelualoille. Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa on sovittu työehtosopimukset muun muassa ICT-alalle ja arkkitehtisuunnittelualalle.

Kaikkien tähän mennessä syntyneiden sopimusten kustannusvaikutus on vastannut teknologiateollisuuden ratkaisua.

Finanssialalla rahoitusalan ja vakuutusalan työehtosopimukset ovat vielä voimassa, mutta neuvottelut uusista sopimuksista ovat käynnissä. Vakuutusalan työehtosopimus päättyy tammikuun lopussa ja rahoitusalan helmikuun lopussa. Rahoitusalalla YTN:lle tärkeitä neuvotteluteemoja ovat esimerkiksi palkkakeskustelumallin kehittäminen, perhevapaiden uudistaminen, asiantuntijoiden työaika ja etätyöhön liittyvät kysymykset. Vakuutusalalla YTN ei vielä ole sopijaosapuolena, vaan työehtosopimuksen neuvottelee Ammattiliitto Pro.

Ohjeita mahdollisiin painostustoimenpiteisiin

Ylempiä toimihenkilöitä koskevia painostustoimenpiteitä ei ole tällä hetkellä käynnissä. Kerromme tällä sivulla mikäli sellaisia ilmenee tai jos muiden liittojen toimenpiteillä on vaikutusta jäsenistöömme.