Hyvä palkka sitouttaa työhön

Palkka on työsuhteeseen perustuva korvaus tehdystä työstä. Palkka voidaan maksaa rahassa tai luontoisetuna tai muuna vastikkeena, jolla on taloudellista arvoa. Palkitsemisen kokonaisuus on johtamisen väline, jonka organisaatio määrittelee ja jota se käyttää henkilöstönsä palkitsemisessa organisaation strategian mukaisesti. Palkitsemisen kokonaisuus saattaa olla organisaatiossa kirjattu myös palkkapolitiikka-asiakirjaan.

Ekonomien palkkatason nousuun vaikuttaa enemmän urakehitys kuin yleiskorotukset, sillä palkan korotuksen taustalla on usein tehtävien tai työpaikan vaihdos. 

Oikean palkkapyynnön esittämiseen saat sparrausapua Suomen Ekonomien palkkaneuvonnasta. Palkkatutkan (jäsenpalvelussa) avulla voit haarukoida palkkapyyntösi. Palkkakeskusteluun kannattaa valmistautua huolella. Tutustu myös Paranna palkkaasi -oppaaseen.

Palkkaus on aina kokonaisuus, johon vaikuttavat useat eri tekijät:

 • Työtehtävään liittyvät tekijät, kuten tehtävän edellyttämä osaaminen (tieto-taito), vastuut (myynti), linjajohto, tulosyksikkö, esimiesvastuu, vaadittu vuorovaikutus (sisäiset, ulkoiset yhteydet, asiakkuudet, kansainvälisyys), työkokemusvuodet.
 • Henkilökohtaiset ominaisuudet, esimerkiksi vastuullisuus, osaaminen, yhteistyötaito, vuorovaikutus ja siinä onnistuminen sekä työn laatu.
 • Organisaatioon liittyviä tekijöitä kuten kansainvälisyys, henkilöstömäärä, organisaatiorakenne ja palkkapolitiikka, toimiala.

Palkitsemisen kokonaisuus

 • Peruspalkka
 • Tulospalkka
 • Edut
 • Aloitepalkkiot
 • Erikoispalkkiot
 • Mahdollisuus kehittyä, koulutus, työn sisältö
 • Arvostus, palaute työstä +/-
 • Mahdollisuus vaikuttaa, osallistuminen
 • Työsuhteen pysyvyys, työaikajärjestelyt

Palkka koostuu osista:

 • Tulososa: yrityskohtainen järjestelmä, josta yritys päättää. Mitä saadaan aikaan?
 • Henkilökohtainen osa: osaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, itsenäisyys ja harkinta, työn laatu, tuloksellisuus ja tavoitteellisuus, johtaminen, muu sovittu peruste. Miten tehdään?
 • Työn vaativuusosa: vaativuudeltaan samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa, vaativuusluokittelun avulla määritellään tehtäväkohtaisen palkan osuus – vähimmäispalkka. Mitä tehdään?

Rahapalkan lisäksi palkkaan voivat kuulua:

 • Luontoisedut : asuntoetu, ravintoetu, autoetu, puhelinetu, työsuhdematkalippu
 • Verottomat henkilökuntaedut: esimerkiksi terveydenhuolto, virkistystoiminta, henkilökunta-alennus, tietoliikenneyhteys työkäyttöön, merkkipäivälahjat.