Kestävä kasvu lähtee osaavista ja hyvinvoivista ihmisistä. Kansainvälinen toimintaympäristö sekä työn tekemisen parhaat edellytykset ja kannusteet ovat Suomen menestyksen rakennuspalikat. Suomen Ekonomit haluaa yhteiskunnan, joka on tasa-arvoinen, vastuullinen ja taloudellisesti kestävä – yhdessä toimien ja tulevaisuuspääomaa rakentaen.

Kannustavaa ja vastuullista veropolitiikkaa

 • Kevennetään ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa.
 • Kehitetään verotuksen progressiota kannustavammaksi.
 • Suunnataan verotusta ympäristö-, haitta- ja kulutusveroihin.
 • Huolehditaan, ettei kokonaisveroaste ainakaan nouse.

Lisää kestävää kasvua Suomeen

 • Luodaan otollinen ympäristö investoida Suomeen.
 • Luodaan kasvulle edellytykset panostamalla TKI-toimintaan.
 • Painotetaan yritystukijärjestelmässä tukia, jotka edistävät uusiutumista ja innovaatioita.
 • Poistetaan rahoituksen pullonkauloja kasvuyrityksiltä
 • Tehdään asiantuntijatyön tekemisestä ja teettämisestä kannattavampaa.
 • Nopeutetaan vihreää siirtymää geopoliittisen tilanteen takia.

Työllisten määrä nousuun

 • Lisätään työperäistä maahanmuuttoa.
 • Uudistetaan työttömyysturva kannustavammaksi.
 • Remontoidaan kotihoidontuki.
 • Uudistetaan työllisyyspalveluja.
 • Kannustetaan työllistämään yli 55-vuotiaita.
 • Jatketaan paikallisen sopimisen tasapainoista kehittämistä.

Tasa-arvotyö on kesken

 • Kehitetään perhevapaajärjestelmää edelleen, jotta se ohjaa vahvemmin perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen.
 • Turvataan perhevapaalta töihin paluu.
 • Edistetään palkka-avoimuutta.

Oivalletaan osaamisen kehittämisen edellytykset

 • Turvataan suomalaisten osaamisen jatkuva kehittyminen osaamistilillä.
 • Tuetaan korkeakoulujärjestelmän muutostarpeita.

Elinkeinoelämä tarvitsee ehjiä ekonomeja

 • Työaika ja vapaa-aika voitava aidosti erottaa toisistaan.
 • Nostetaan mielenterveys samalle viivalle fyysisen terveyden kanssa.
 • Tarvitaan realistinen terapiatakuu.
 • Huomioidaan työturvallisuuslaissa myös psykososiaalinen kuormitus.
 • Pidetään kiinni hyvästä työterveyshuoltojärjestelmästä ja kehitetään sitä edelleen.

Ota yhteyttä

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ekonomit.fi

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566
Mykkänen Riikka
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
p. +358445929939
Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439
Hellman Veera
Asiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503858229
Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177
Lindberg Tage
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358405133969