Kauppatieteitä voi Suomessa opiskella kymmenessä eri yliopistossa. Kauppatieteet on monipuolinen kokonaisuus, ja opintojen aikana voi suunnata omaa osaamistaan useille erilaisille suuntautumisalueille. Valmistuneet kauppatieteiden kandidaatit ja maisterit työskentelevät monissa erilaisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Kauppatieteiden tutkinnoista

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) on alempi korkeakoulututkinto ja laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan yleensä noin kolmessa vuodessa, mutta valmistumisajat vaihtelevat yksilöllisten elämäntilanteiden ja opiskelutahdin mukaan. Yleensä kandidaatin tutkinnossa opinnot koostuvat laaja-alaisesti kauppatieteiden erilaisista osaamisalueista.  Varsinainen suuntautumisvaihtoehto valitaan hieman eri vaiheissa opintoja riippuen yliopistoyksiköstä. Huomaa myös, että opiskelutarjonta vaihtelee hieman yliopistoittain.

Ylempi korkeakoulututkinto eli kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Maisterin tutkinto suoritetaan yleensä noin kahdessa vuodessa kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintoasetuksen mukaan yliopisto voi oikeuttaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa. 

Edellä mainittujen perustutkintojen lisäksi yliopistoissa voi suorittaa tieteelliset jatkotutkinnot: kauppatieteiden lisensiaatti (KTL) sekä kauppatieteiden tohtori (KTT). 

Kauppatieteiden tutkintonimikkeet ovat vaihdelleet paljon viime vuosikymmeninä. Voit tutustua tutkintonimikkeen muutoksiin täällä

Ekonomi?

Nykyisen tutkintoasetuksen mukaan yliopisto voi oikeuttaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) suorittaneen käyttämään ekonomin oppiarvoa.

Miten kauppatieteiden opiskelijaksi haetaan?

Kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi voi hakea korkeakoulujen yhteishaussa. Kaikki kauppatieteiden yliopistoyksiköt kuuluvat kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien hakukohteiden opiskelijoiden valinta perustuu yhteisesti sovittuihin valintaperusteisiin. Myös pisteet ylioppilastutkintojen arvosanoista annetaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten, ja valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikissa hakukohteissa. 

Eri yliopistojen tarjontaan voit tutustua takemmin yhteisvalinnan kauppatieteet.fi -sivulla. Yhteisvalinnan kautta haetaan suoraan oikeutta suorittaa sekä kauppatieteiden kandidaatin (KTK) että maisterin (KTM) tutkinnot. Yhteishaun lisäksi yliopistoihin on mahdollista hakeutua myös suoraan maisteriopintoihin, ja näiden valintakriteereistä löytyy lisätietoja yliopistojen omilta sivuilta. Myös avointen yliopistojen kautta on mahdollista opiskella kauppatieteitä ilman tutkinto-opiskelun oikeutta