Osaamisen kehittäminen on yksilön osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä koko työuran ajan. Omassa työssä osaamisen kehittäminen voi olla osaamisen päivittämistä, laajentamista, syventämistä tai kokonaan uudelleen suuntaamista.

Osaamisen kehittämisen merkitys

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on työyhteisön ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen on osa organisaation strategista toiminnan suunnittelua ja kehittämisen suunta sekä tavoitteet lähtevät organisaation strategisista tavoitteista. Osaamisen kehittämisen merkitys ja tärkeys tulee tunnistaa ja tunnustaa aina organisaation ylintä johtoa myöden.

Miten osaamista kehitetään työpaikoilla?

  • Oman alan seminaarit ja konferenssit
  • Tutkintotavoitteinen tai ei-tutkintoon johtava lyhyt- tai pitkäkestoinen koulutus
  • Organisaatiokohtaisesti toteutettavat koulutus- ja kehittämisohjelmat
  • Henkilökohtainen tai ryhmässä tapahtuva coachaus, sparraus ja mentorointi
  • Osallistuminen oman työpaikan tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja projekteihin
  • Työnkierto ammatillisten verkostojen kautta
  • Ammattikirjallisuuden ja -lehtien seuraaminen
  • Podcastit, webinaarit, Moocit ja verkkokurssit

Kysy lisää:

Varpenius Anu
Projektipäällikkö, School of Sales
p. +358407104860