Ekonomien palkat kehittyvät maltillisesti

Vuosittaisen palkkatasotutkimuksen (jäsenpalvelussa) mukaan ekonomijäsenten keskimmäisin palkka, mediaanipalkka, oli 5 020 euroa lokakuussa 2019. Ekonomien keskiarvopalkka ilman tulospalkkioita oli 5 950 euroa kuukaudessa.

 • Keskimäärin ekonomien mediaanipalkka nousi vuoden aikana vain 0,4 prosenttia.
 • Yksityisellä sektorilla mediaanipalkka oli 5 178 euroa ja valtiolla 4 707 euroa. Kunnalla työskentelevän mediaanipalkka oli 4 500 euroa, jossa nousua 4,5 prosenttia edellisvuoteen.
 • Helsingin talousalueella mediaanipalkka oli 5 400 euroa, muualla Suomessa 4 620 euroa.
 • Vastavalmistuneiden mediaanipalkka oli 3 225 euroa.

Tutustu palkkakeskusteluvinkkeihimme sekä ekonomien alkupalkka– ja kylterien kesätyöpalkkasuosituksiin ja gradupalkkiosuosituksiimme.

Urakehitys ja yleiskorotukset nostavat palkkaa

Ekonomien palkkatason nousuun vaikuttaa enemmän urakehitys kuin yleiskorotukset, sillä palkan korotuksen taustalla on usein tehtävien tai työpaikan vaihdos.

Kun tehtävä säilyy samana, työ- ja virkasopimusten mukainen yleiskorotus on ekonomille varmin tapa saada palkankorotus. Lähes 42 prosenttia palkkatasotutkimukseen vastanneista ekonomeista oli saanut palkankorotuksen yleiskorotuksen ansiosta. 

Jäsenistämme vajaa puolet on yleiskorotusten piirissä. Teemme jatkuvasti työtä, että ylemmille toimihenkilöille saadaan työehtosopimus myös aloille, joilla sitä ei vielä ole. Esimerkiksi tilintarkastus- ja kaupan alalla  työskentelee paljon ekonomeja ilman omaa työehtosopimusta.

Palkkaus perustuu moneen tekijään

 • Organisaatio: palkkapolitiikka, toimiala, organisaatiorakenne, henkilöstömäärä, kansainvälisyys.
 • Työtehtävä: tehtävän edellyttämä osaaminen, vastuut kuten esimiesvastuu, tulos- tai budjettivastuu, vaadittu vuorovaikutus sisäisesti ja ulkoisesti, asiakkuudet, tehtävän kansainvälisyys.  työkokemusvuodet.
 • Työntekijä: koulutus ja kokemus, osaamisen, vastuullisuus, yhteistyö ja vuorovaikutustaidot sekä työn laatu, saavutukset, onnistuminen.

Palkassa on kolme osaa

 • Työn vaativuusosa – Mitä tehdään? Vaativuudeltaan samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa, vaativuusluokittelun avulla määritellään tehtäväkohtaisen palkan osuus – vähimmäispalkka.
 • Henkilökohtainen osa – Miten tehdään? Osaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, itsenäisyys ja harkinta, työn laatu, tuloksellisuus ja tavoitteellisuus, johtaminen, muu sovittu peruste.
 • Tulososa – Mitä saadaan aikaan? Yrityskohtainen järjestelmä, josta yritys päättää.

Tietoa palkasta -video

Palkitseminen on muutakin kuin rahaa

 • Peruspalkka
 • Tulospalkka
 • Rahanarvoiset edut
 • Aloitepalkkiot
 • Erikoispalkkiot
 • Mahdollisuus kehittyä, koulutus, työn sisältö
 • Arvostus, palaute työstä +/-
 • Mahdollisuus vaikuttaa, osallistuminen
 • Työsuhteen pysyvyys, työaikajärjestelyt

Paranna palkkaasi -opas

Tutustu  YTN:n Paranna palkkaasi -oppaaseen >>