Tausta. Suomessa vallitsee työnhakijan markkinat. Silti korkeakoulutetuilla yli 55-vuotiailla on haasteita työllistyä.

Työmarkkinajohtaja Riku Salokannel: “Ekonomien työllisyys on erittäin hyvä. Haasteet alkavat, jos yli 55-vuotias joutuu pois töistä vastentahtoisesti.”


Ikäsyrjintä. Suomen Ekonomien kaikista työttömistä jäsenistä lähes 60 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Etujärjestön teettämän tutkimuksen mukaan

 • 80 % yli 55-vuotiaista jäsenistä on kokenut ikäsyrjintää hakiessaan uutta työtä työttömänä työnhakijana
 • 84 % ekonomeista pitää ikäsyrjintää työelämässä ongelmana
 • 54 % yritysjohtajista pitää ikäsyrjintää ongelmana.


Ilmenemismuodot. Ikäsyrjintä näkyy yleisimmin

 • rekrytointitilanteissa – erityisesti uuteen organisaatioon pyrkiessä
 • työvoimaa vähennettäessä – irtisanomistilanteissa toimet kohdistuvat vanhempaan väkeen
 • palkkauksessa – ansiokehitys hidastuu tai laskee uran loppuvaiheessa.

“Haasteet tunnistetaan johtoa myöten, mutta tilanne ei muutu.”


Ennakkoluulot. Salokanteleen mukaan vanhempiin työntekijöihin kohdistuu usein ennakkoluuloja, joita on syytä oikoa:

Yli 55-vuotiaat

 • eivät aiheuta nuorempia enemmän sairausajan palkkakustannuksia
 • ovat yleensä joustavia työelämässä, sillä esimerkiksi mahdollinen perhe on jo perustettu
 • tuovat perspektiiviä, kokemusta ja hiljaista tietoa työpaikoille
 • pitävät huolta osaamisestaan.

“Suomessa puuttuu senioriteetin arvostus.”


Ratkaisut. Suomen Ekonomit on kysynyt jäseniltään ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Jäsenet kannattavat ennemmin kannustimia kuin velvoitteita:

 • Yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työnantajan maksaman palkan sivukulujen alentaminen.
 • Palkkatuki työnantajille yli 55-vuotiaiden palkkaamiseen.
 • Osa-aikatyön teettäminen kannustavammaksi.

“Meillä ei ole varaa hukata ketään työmarkkinoiden ulkopuolelle, ei etenkään heitä, joilla on jo osaaminen hallussa.”


Suomen Ekonomien kyselytutkimuksen toteutti Aula Research Oy loppuvuodesta 2020.

Artikkeli on julkaistu MustReadin edukuntavaaliuutiskirjeessä 23.3.2023.

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566