Jarmo Raulo
Jarmo Raulo

Kauppakorkeakoulusta ekonomiksi 1953 ja maisteriksi 1961 valmistunut Jarmo Raulo teki työuransa Kansallis-Osake-Pankissa kesäharjoittelijasta pankin tietojärjestelmistä, laskentatoimesta, henkilöstöasioista ja kiinteistöistä vastaavaksi johtokunnan jäseneksi.

KY:tä Jarmo palveli Taloustoimikunnan jäsenenä kaksi vuosikymmentä. Ekonomiliiton puheenjohtajaksi Jarmo tuli vuonna 1975. Sitä ennen hän oli toiminut liiton varapuheenjohtajana ja liiton edustajana Nordiska Civilekonomförbundetin hallituksessa. Tässä tehtävässä hän loi luottamukselliset suhteet Finlands Svenska Ekonomförbundetin luottamushenkilöihin. Luottamuksen luominen olikin keskeinen tekijä, kun Jarmon johtaessa liiton neuvottelijoita saatiin aikaan sopimus valtakunnallisen kaksikielisen ekonomien liiton, SEFEn perustamisesta.

Jarmolla oli kyky analysoida tilannetta ja sen vaatimuksia kulloinkin edustamassa roolissaan. SEFEn pohtiessa 1970-luvun puolivälissä asemaansa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta, Jarmo oivalsi työmarkkinallisen järjestäytymisen merkityksen. Hänen johdollaan liityttiin ensin Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukuntaan ja sittemmin Akavaan. Tätä edellytti perusteellinen ohjelmatyö, jossa laadittiin ”Toiminnan perusperiaatteet” (strategia) ja ”Perussuunnitelma” (PTS ja PTS-budjetti). Aktiivinen reservin upseeri hallitsi niin strategian kuin taktiikankin.

Jarmo luki valtavasti ja tieto tarttui häneen ilmiömäisesti. Hän osasi käyttää myös tietoaan sekä sanallisesti että kirjallisesti, aina kuitenkin tyylikkäästi, kuten upseerin ja herrasmiehen tuleekin.


Harri Tilli, Markku von Hertzen
Kirjoittajat ovat liiton entisiä puheenjohtajia