Kuvituskuva

”Haluamme olla jäsentemme näköinen ammattiliitto. Siksi haluamme toimia esimerkillisesti ja kannustaa jäseniämme ja koko yhteiskuntaa toimimaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kertoo Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää järjestön kaikkien toimintojen hiilijalanjäljen tarkastelua ja toimintatapojen muuttamista ilmasto- ja ympäristöystävälliseksi. Tavoitteen toteutumista seurataan vuosittain Helsingin yliopiston Hiilifiksu järjestö -laskurilla. Tulokset julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä.

”Lähtökohtana on vähentää päästöjä niin pitkälle kuin mahdollista. Sen jälkeen kompensoimme vuosittain kaikki välttämättömät päästöt 4H-yhdistyksen Taimiteko-hankkeen kautta”, Saranpää kertoo. Hankkeessa luodaan hiilinieluja istuttamalla puita. Samalla työllistetään nuoria, jotka istuttavat taimet.

Ohjenuorana oma ilmasto-ohjelma

Tavoitteen edistämiseksi ja järjestön sisäiseksi ohjenuoraksi on laadittu ilmasto-ohjelma, jossa on kestävyyteen tähtääviä linjauksia ja -ehdotuksia Ekonomien oman toiminnan kehittämiseksi, mutta myös valtakunnan politiikkaan vaikuttamiseksi.

”Esimerkiksi kauppatieteelliseen koulutukseen tulisi lisätä kestävän kehityksen näkökulmaa, jotta jatkossa valmistuvat ekonomit olisivat aiempaa sukupolvea tietoisempia liike-elämän vaikutuksista elinympäristöön ja yhteiskuntaan”, Saranpää ehdottaa.

Ohjelma on jaettu taloutta, koulutusta, energiaa ja liikennettä käsitteleviin alakohtiin. Sen keskeisimpiä kohtia esitellään Ekonomien eri kanavissa pitkin matkaa kohti hiilineutraalia asiantuntijaorganisaatiota.