Koronapelko

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi helmikuun lopussa. Huoli koronaan sairastumisesta nosti jälleen päätään etenkin, jos itse tai joku perheenjäsenistä kuuluu riskiryhmään.

Suomen Ekonomien uravalmentajan Amy Skogbergin mukaan työntekijät saattavat miettiä, otetaanko heidän koronapelkoaan huomioon työpaikalla tai voivatko he vaatia muita käyttämään maskia. Mahdollisen koronaan sairastumisen lisäksi taustalla saattaa olla huoli ryhmästä erkaantumisesta. Katsotaanko minua kieroon, jos olen ainoa, joka käyttää maskia? Jäänkö ryhmän ulkopuolelle, jos erotun joukosta?

– Ryhmään kuuluminen on ihmisen perustarve, Skogberg muistuttaa.

Työnantaja vastaa turvallisuudesta

Työnantajalla on oikeus päättää työntekopaikasta, joten työnantaja voi edellyttää henkilöstöä työskentelemään toimistolla – koronapelosta huolimatta.

Amy Skogberg
Suomen Ekonomien uravalmentaja Amy Skogberg muistuttaa avoimen keskustelun tärkeydestä, jotta konflikteilta voidaan välttyä.

Skogberg kuitenkin painottaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työpaikan turvallisuudesta ja siitä, että kaikilla on turvallinen olo työtiloissa. Samalla hän kehottaa työntekijää ilmaisemaan oman pelkonsa työnantajalle, jotta asia osataan ottaa huomioon.

– Avoin keskustelu on kaiken a ja o. Kehotan miettimään etukäteen, miten mahdollisilta konflikteilta voidaan välttyä, Skogberg sanoo.

Työpaikalla voidaan keskustella esimerkiksi tiimeittäin, miten juuri meidän tiimissä toimitaan. Viime kädessä työnantaja kuitenkin määrittää työpaikan pelisäännöt.

Säännöt koronatilanteen mukaan

Koronatilanne voi vielä muuttua kevään aikana, joten Skogberg kehottaa sopimaan työpaikan pelisäännöt esimerkiksi kuukaudeksi kerrallaan.

– Suosittelen pehmeää lähestymistapaa. Tällöin kenellekään ei tule tunnetta, että sääntöihin pitäisi sitoutua loppuelämän ajaksi, Skogberg sanoo.

Säännöissä kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

  • Etä- ja lähityö: Milloin saa olla etätöissä ja tuleeko siitä ilmoittaa etukäteen? Pidetäänkö yhteisiä lähityöpäiviä tiimin kesken? Miten palavereihin osallistutaan?
  • Maskin käyttö: Missä tilanteissa maskia tulee käyttää ja missä tilanteissa käyttö on vapaaehtoista? Voiko esimerkiksi omassa työhuoneessa tai omalla työpisteellä työskennellä ilman maskia? Käytetäänkö palavereissa maskia, entä käytävillä?
  • Riskiryhmäläiset: Millä keinoilla taataan turvallinen työskentely riskiryhmäläisille? Onko heidän esimerkiksi mahdollista jatkaa etätöiden tekemistä?


Lisää aiheesta:

Koronatutka: Oletko kohdannut koronan aiheuttaman epäkohdan esimerkiksi työpaikalla tai kesätöitä suunnitellessa? Kerro siitä meille, niin me selvitämme, mitä asialle voi tehdä. Jos sinulla on jo mielessäsi ratkaisuehdotus, kerro sekin, niin pääsemme viemään asiaa nopeammin eteenpäin.