Kuvituskuva

Vanhoille kilpailukieltosopimuksille annettu siirtymäaika on päättymässä. Vanha tarkoittaa tässä yhteydessä ennen vuotta 2022 solmittua kilpailukieltoa. Työnantajilla on ollut vuosi aikaa tarkastella työntekijöidensä kilpailukieltoja ja irtisanoa ilman irtisanomisaikaa sellaiset, joille ei ole enää perusteita.

Jos kilpailukieltosopimus irtisanotaan vuoden loppuun mennessä, työnantajalle ei synny korvausvelvollisuutta ja työntekijä saa työsuhteen päättymisen jälkeen tehdä vapaasti mitä tahansa töitä.

Jos vanhaa kilpailukieltosopimusta ei irtisanota vuoden loppuun mennessä, siihen aletaan soveltaa uutta lakia. Sen mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta ajalta, jolloin työsuhde on päättynyt ja kilpailukielto voimassa.

Korvaus on 40 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta, jos rajoitusaika on kuusi kuukautta tai vähemmän. Yli kuusi kuukautta kestävissä kilpailukielloissa korvaus on 60 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta.

Lisäksi kilpailukielloille tulee irtisanomisaika, joka on vähintään kolmasosa sopimuksen määrittelemän rajoitusajan pituudesta, minimissään kuitenkin kaksi kuukautta. Sopimukseen kirjatut ehdot ovat voimassa irtisanomisaikana.

Miten kilpailukieltosopimus irtisanotaan? Työnantaja, toimi näin

 1. Arvioi kilpailukieltosopimuksen tarpeellisuus

  Tyypillisimpiä perusteita sopimukselle ovat:
  • liikesalaisuuden turvaaminen, jos kyseessä on esimerkiksi tuotekehitys- tai johtotehtävä
  • erityiskoulutus, jonka työnantajan on tarjonnut työntekijälle
  • myyntitehtävä, jos koko myyntiä hoitaa yksi henkilö.

   Jos kilpailukieltosopimus on edelleen tarpeellinen, sopimuksen voi jättää ennalleen.

 2. Irtisano tarpeettomat kilpailukieltosopimukset

  • Lakimuutoksen myötä työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus oman harkintansa mukaisesti.
  • Kun irtisanot vanhan kilpailukieltosopimuksen vuoden 2022 aikana, sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa. Jos irtisanominen tapahtuu vasta vuoden 2023 puolella tai koskee lakimuutoksen jälkeen solmittua kilpailukieltosopimusta, irtisanomisaika on uuden lain mukainen.
  • Vältät epäselvyyksiä, kun teet irtisanomisen kirjallisesti ja pyydät irtisanomisilmoitukseen työntekijän allekirjoituksen.

 3. Voit hyödyntää salassapitosopimusta

  Työsopimuksen osana voi jatkossakin käyttää salassapitosopimusta, joka sitouttaa sopimusosapuolet pitämään luottamuksellisen tiedon salassa ja olemaan luovuttamatta ja paljastamatta sitä muille.

Jäsen, muistathan, että Ekonomien juristit palvelevat sinua työsuhteeseen liittyvissä lakiasioissa ja esihenkilön lakipulmissa.