Suomi on kansainvälistynyt nopeasti erityisesti keskeisillä kasvualoilla. Joka kymmenes diplomi-insinööri on jo nyt kansainvälinen, ja esimerkiksi ICT-alan kasvusta viidesosa on ollut maahanmuuttajien aikaansaamaa vuodesta 2010 eteenpäin. Osaavan työvoiman heikko saatavuus hidastaa yritysten kasvua.

– Yritykset siirtävät tai laajentavat omat toimintonsa sinne, missä osaavaa työvoimaa on saatavilla. Osaajien houkuttelusta onkin tullut keskeinen kasvu- ja elinkeinopolitiikan keino. Suomen kyky houkutella osaavia työntekijöitä on erityisen tärkeää juuri nyt, kun monet 2010-luvulla syntyneet yritykset ovat nopeassa kasvuvaiheessa. Työvoiman saatavuus ratkaisee sen, kasvavatko nämä yritykset Suomessa vai ulkomailla, sanoo elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apter

Turvallisuudentunne on maahanmuuttajille tärkeä veto- ja pitovoimatekijä. Pysyvän oleskeluluvan avulla ihminen voi ottaa elämässään riskejä – esimerkiksi perustaa oman yrityksen tai lähteä töihin startupiin. 

– Maahanmuuttoväylä tarjoaisi merkittävän edun maahanmuuttajille, jotka etsivät pysyvää asuinpaikkaa. Välittömästi myönnetty pysyvä oleskelulupa lisää turvallisuudentunnetta ja antaa mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. Ehdotus on askel kohti avoimempaa ja houkuttelevampaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka vastaa sekä Suomen että maahanmuuttajien tarpeisiin, uskoo kansainvälisten osaajien projektipäällikkö Owain Hopeaketo

Suomessa tarvitaan maahanmuuttopolitiikkaa, jossa muuttajat nähdään ihmisinä omine toiveineen, ja jossa ymmärretään maahanmuuttajien tärkeä rooli kansantaloudessa. Suomen Ekonomit ja TEK kannustavat hallitusta selvittämään, olisiko pisteytetty väylä pysyvään oleskelulupaan mahdollista ottaa käyttöön myös Suomessa.

Ehdotus maahantuloväylästä esitettiin 13.3.2024 Swipe Yes for Finland -tapahtumassa, jossa pohdittiin, kuinka Suomeen saadaan kasvua ja hyvinvointia ottamalla oppia Kanadan maahanmuuttopolitiikasta. 

Lisätiedot

Ted Apter, elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija, Suomen Ekonomit
Puh. 0400 602 439
ted.apter@ekonomit.fi

Owain Hopeaketo, projektipäällikkö, Tekniikan akateemiset TEK
Puh. 046 954 7718
owain.hopeaketo@tek.fi