(Raportti julkaistu joulukuussa 2020)

Suomen Ekonomit toteutti syksyllä 2020 kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavien opiskelijoiden kesätyökyselyn 24. kerran. Kyselyn tavoitteena on kerätä ajankohtaista tietoa kesätyö- ja palkkaustilanteesta, COVID-19-pandemian vaikutuksista kesätyöllistymiseen sekä Suomen Ekonomien palvelujen käytöstä kesän 2020 aikana. Kyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekee vuosittaiset kesätyöpalkkasuositukset.

Kysely jaettiin sähköpostitse vuonna 2009 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille, vähintään toisen vuoden opiskelijoille. Kyselyä myös markkinointiin ja jaettiin linkkinä sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2020 kyselyä uudistettiin arpajaisten osalta ja kyselyssä arvottiin 10 lahjakorttia vastaajien kesken. Kyselyyn vastasi 1892 henkilöä, mikä on 375 vastausta enemmän kuin vuonna 2019. Vastauksia saatiin kiitettävästi eri Suomen yliopistoista. Vastaajien sukupuolijakauman perusteella naiset olivat aktiivisempia vastaamaan kyselyyn kuin miehet. Vastaajia oli myös aikaisemman vuoden tavoin paljon ensimmäiseltä ja toiselta lukuvuodelta, kuitenkin vastaajia oli usealta eri opintojen aloitusvuodelta. Otos on tarpeeksi laaja kauppatieteiden opiskelijoiden työllistymisen ja kesätyöstä maksettujen palkkojen tutkimiseen.

Kesän 2020 työllistymistilanne heikkeni edeltävään vuoteen verrattuna kauppatieteitä opiskelevilla. Kyltereistä noin 82 % oli kesän aikana töissä ja jopa 9 % haki tuloksetta töitä. Työkokemusta puuttui vain alle prosentilta vastaajista. Suurin osa kyltereistä työllistyi pääkaupunkiseudulle.

Tutkimuksessa huomattiin, että kylterien palkkojen välillä on eroja, jotka johtuvat muun muassa työpaikan maantieteellisestä sijainnista, opintopisteiden määrästä, työn vastaavuudesta koulutukseen ja sukupuolesta.  Kylterien keskipalkka kesällä 2020 oli 2167 euroa   ja vastaava mediaanipalkka oli 2200 euroa.  Noin 73 % vastaajista piti Suomen Ekonomien palkkasuosituksia sopivina.  Palkkasuositukset olivat pääsääntöisesti korkeammat kuin ansaitut keskipalkat eri opintopisteluokissa, mutta pääkaupunkiseudulla yli 180 opintopisteen luokissa keski- ja mediaanipalkat kasvoivat suosituksia korkeammiksi.

Raportin tekijä: Christian Ström