Kotitalousvähennys on verovähennys, jonka voi saada hankituista siivoustöistä, kotitaloustöistä, remonttitöistä sekä hoiva- ja hoitotyöstä. Kotitalousvähennys on tehokas keino vähentää harmaata taloutta, parantaa työllisyyttä ja kannustaa palveluiden käyttämiseen. 

Suomen Ekonomit haluaa laajentaa kotitalousvähennyksen käyttöalaa ja kasvattaa vähennyksen enimmäismäärää. Lisäksi haluamme poistaa vuosittaisen omavastuuosuuden, jotta vähennys kannustaisi hankkimaan palveluja myös kertakäyttöisesti.

Ekonomien jäsenkyselyyn vastanneista peräti 92 prosenttia ilmoitti käyttäneensä kotitalousvähennystä viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi noin 82 prosenttia vastanneista kertoi vähennyksen lisänneen heidän hankkimiensa palvelujen määrää.

Kuinka paljon kotitalousvähennys on?

Kotitalousvähennys lasketaan suoraan veron määrästä, joten veroa alentava vaikutus on suurempi kuin vähennyksellä, joka tehdään ansio- ja pääomatuloon ennen veron laskemista.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennystä ei voi saada esimerkiksi materiaaleista, työvälineistä tai matkakuluista. Enimmäismäärä on 40 prosenttia työn osuudesta silloin, kun työn tekee yritys.

Kotitalousvähennystä voi saada tällä hetkellä enintään 2 250 euroa vuodessa. Yhteensä puolisot voivat saada vähennystä 4 500 euroa vuodessa. Omavastuu on 100 euroa per henkilö.

Hallituspuolueet sopivat vuoden 2021 kehysriihessä määräaikaisesta kokeilusta, jossa kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostetaan 3 500 euroon ja korvausprosenttia korotetaan 40 prosentista 60 prosenttiin. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2022.
Mistä töitä kotitalousvähennys koskee?

Vähennystä voi saada kotitaloustöistä sekä oman asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä.

Kotitaloustöitä ovat esimerkiksi:

• Siivous, ruuanlaitto ja pyykinpesu
• Puutarhatyöt ja lumityöt
• Lasten, vammaisten ja vanhusten hoitotyö

Vähennettäviä asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä ovat esimerkiksi:

  • Asunnon remontointi
  • Omakotitalon sähkö-, kaapeli- ja putkityöt
  • Asunnon piha-alueella sijaitsevien rakennelmien kunnossapito- ja perusparannustyöt
  • Turvalukon asennus

Kotitalousvähennys ja työntekijän palkkaaminen

Vähennystä voi saada myös, jos palkkaa työntekijän tekemään kotitaloustyön. Tällöin vähennyksen määrä on 15 prosenttia työntekijän palkasta. Lisäksi palkkaamiseen liittyvät työnantajan sivukulut ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia.

Kysyttävää?

Lindberg Tage
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358405133969