Blogi

RSS

Kiinnostaako Suomen hyvinvointi ja tulevaisuus?

Suomea vaivaa pitkään jatkunut hidas tuottavuuskasvu, alhainen työllisyysaste ja investointivaje. Ratkomme haasteet panostamalla nykyistä enemmän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Verkostoituminen ei ole entisellään

Miten sinä verkostoidut muiden asiantuntijoiden kanssa? Livenä, LinkedInissä, verkossa? Huomasimme muutama vuosi sitten, että säännöllisesti erilaisissa kyselyissä, palautteissa ja työpajoissa ammattiliiton hyödyistä nousi esiin yksi aihe: verkostoitumisen mahdollistaminen muiden jäsenten kanssa.

Tavoitteena hyvä työelämä

Edunvalvonta on tietyn ryhmän etujen ajamisesta. Meille se tarkoittaa vaikuttamis- ja sopimustoimintaa, jolla tuodaan ekonomien ääni kuuluviin ja pyritään varmistamaan jäsenillemme hyvä työelämä ja työsuhteen ehdot.

Koulutuspoliittinen selonteko – helpommin sanottu kuin tehty

Koulutuspoliittisen selonteon kritiikki on lähestulkoon joka kolkasta kaksijakoinen. Ensimmäisen argumentin mukaan selonteko on hyvä alku, mutta siitä puuttuu kuvaukset järjestämisen resursseista. Toiseksi katsotaan, että se sivuuttaa osaamistarvelähtöisen koulutuksen kehittämisen. Tarkastellaanpa asiaa hieman laajemmin yksipuolisen edunvalvontavinkkelin ulkopuolelta.

Jokaisella kylterillä on oikeus apuun

KTM-tutkinto ei suojaa mielenterveysongelmilta tai uupumiselta. Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä haluamme muistuttaa, että jokaisella kylterillä on oikeus saada apua ja tukea.

Työvoiman saatavuusongelma rajoittaa talouskasvua

Suomea vaivaa pitkään jatkunut hidas tuottavuuskasvu, alhainen työllisyysaste, investointivaje ja epäsuotuisa väestökehitys. Nykyistä kunnianhimoisemmalla koulutus- ja työperäisellä maahanmuutolla luodaan edellytyksiä nopeammalle talouskasvulle.

Lisää talouskasvua kotimaisella omistajuudella

Suomea vaivaa pitkään jatkunut hidas tuottavuuskasvu, alhainen työllisyysaste, investointivaje ja epäsuotuisa väestökehitys. Nykyistä vahvemmalla kotimaisella omistajuudella olisi mahdollista luoda edellytyksiä nopeammalle talouskasvulle.

Norminopeudella huippulaatua?

Otsikon mukainen selvitys ilmestyi 20 vuotta sitten silloisen Suomen Ekonomiliiton koulutuspoliittisen asiamiehen kirjoittamana. Nimi oli osuva ja kuvasi hyvin kauppatieteiden alan koulutuspoliittista keskustelua. Edelleenkin on ihan relevantti tavoite päästä ilman turhia viivästyksiä laadukkaan osaamisen tuottaneen tutkinnon kera työelämään, hyvät verkostot ja työkokemusta samalla takataskussa, opiskelijaelämääkin sopivasti nähtynä.

Totuus myynnistä?

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta myyjä ja myynti? Onko fiilis positiivinen, neutraali vai negatiivinen? Mietitkö ärsyttäviä puhelinmyyjiä tai iholle tunkevia feissareita vai kenties erinomaista palvelua, jota olet saanut suurta henkilökohtaista hankintaa miettiessäsi?

Joutuuko hakija riskeeraamaan oman turvallisuutensa vai koulupaikkansa?

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ilmoitti, että yliopistojen valintakokeet tullaan järjestämään fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla. Valintakokeissa on noudatettava turvallisuusjärjestelyjä, mutta voiko tänä keväänä käydä niin, että joku yliopistoon hakevista joutuu jättäytymään pois valintakokeesta esimerkiksi oman turvallisuutensa vuoksi?

Miten voitetaan isoja kauppoja?

Jan Ropponen teki tutkimuksen siitä, miten myyjät voittavat yli 100 000 euron sopimuksia. Hän kertoo nyt yhden tärkeän asian, joka korkealle tähtäävän myyjän kannattaa huomioida, jos haluaa nostaa voittamisen todennäköisyyksiä.

Rahat vai kolmipyörä?

Olen viime aikoina keskustellut lähipiirini kanssa paljon palkan merkityksestä työpaikan valinnassa. Aihe on ajankohtainen, koska Marinin hallitus valmistelee lakeja palkka-avoimuuden edistämiseksi. Palkka-avoimuus tulee varmasti lisäämään keskustelua palkkauksesta ja siitä, kuinka iso on tarpeeksi suuri palkka.

Tasa-arvon kannattaja pettyi perhevapaauudistukseen

Hallitus julkisti tänään uuden perhevapaajärjestelmän, jonka on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022. Uudistuksella ei ole minkäänlaista vaikutusta perheisiin, joissa isä ei käytä vapaita lainkaan. Lisävapaista hyötyvät lähinnä ne perheet, joissa vapaat jaettaisiin muutenkin. 

Jupinaa kotihoidontuesta, osa 3

Työelämän tasa-arvon kannalta kotihoidontuki on järkyttävä järjestelmä. Suomi on vanha tasa-arvon mallimaa, mutta vuonna 2021 olemme työelämän osalta kaukana tasa-arvon malliesimerkistä. Kotihoidontuki on tähän yksi keskeinen syyllinen.

Jupinaa kotihoidontuesta, osa 2

Kotihoidontuen puolustajien perusargumentit ovat joustavuus, perheiden valinnanvapaus ja käytön yleisyys. Hyviä asioita kaikki, mutta tarkoittaako kotihoidontukeen kajoaminen automaattisesti niiden katoamista?

Jupinaa kotihoidontuesta, osa 1

Kotihoidontuki on jälleen kerran noussut keskusteluun. Valitettavasti keskiössä on taas se, eikä perhevapaajärjestelmä kokonaisuutena. Kaikessa muussa olisi paljon kehitettävää, esimerkiksi joustavuudessa ja vapaiden jakautumisessa vanhempien kesken – ei kotihoidontuessa.

Skumppa on jo kylmässä

Turhien kilpailukieltojen rajoittaminen on viimeistä silausta vaille valmis. Hallituksen esitys asiasta on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Vaikuttamistyössä olen oppinut sen, että mikään ei ole niin varma kuin epävarma. Mutta voiko mikään puolue tai kukaan kansanedustaja oikeasti olla tätä uudistusta vastaan?

Kesätyörekrytointeja pitäisi tehostaa

Porin kylterien puheenjohtaja Niklas Pippola kritisoi ylipitkiksi venyviä kesätyöläisten rekrytointiprosesseja ja kehottaa työnantajia ilmoittamaan karsiutuneille ehdokkaille heti.

Erittäin hyvä ellei täydellinen?

Asettaako yhteiskunta turhan kovat paineet onnistumiselle ja menestykselle? Kuka on täydellinen? Mitä oikeastaan on menestys ja miten siihen päästään? Kuka määrittelee menestyksen? Menestyksen, riittämisen ja täydellisyyden tavoittelussa on paljon pohdittavaa. Ei ihme, että aivot ja sitä kautta tekijät väsyvät.

Kylteri, anna armoa!

Nuorten uupumus on nousujohteinen trendi paitsi kansainvälisesti, myös meillä Suomessa. Vaaranmerkit ovat yleisiä opiskelijoilla tai juuri työelämässä aloittaneilla. Merkit voivat olla keskenään erilaisia, vaikka perimmäinen syy on uupumuksessa tai ahdistuksessa.

Elinkeinoelämä tarvitsee ehjiä ekonomeja

Ekonomeja työskentelee yhteiskunnallisesti merkittävissä pesteissä aina avustavista tehtävistä johtotasolle saakka. Ekonomien asiantuntijuutta arvostetaan ja tarvitaan, mutta miten käy, jos jo kylterit voivat huonosti?

Naisten yrittäjyydessä on käyttämätöntä potentiaalia

Tänään vietetään kansainvälistä naisyrittäjyyden päivää, Women’s Entrepreneurship Day (“WED”). Suomessa päivä on toistaiseksi vielä heikosti tunnettu. WED on maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on juhlistaa, tukea ja lisätä naisten mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Terve mieli, hyvinvoiva kylteri 

Viimeisen kahden vuoden aikana useat kauppatieteellisen alan opiskelijajärjestöt, niin sanotut kylteriyhdistykset, ovat lanseeranneet omannäköisiä mielenterveyshankkeita. Vaikka toimenpiteet hieman vaihtelevat kaupungista toiseen, ovat tavoitteet olleet linjassa toistensa kanssa. 

Kaipasin sinua, vanhempi kollega

Ekonomien viestintäpäällikkö Ida Levänen muistelee, mitä tapahtuu, kun heterogeeninen työporukka koostuu pelkästään pari-kolmekymppisistä.

”Ihan hyvää”

Kuinka usein vastaat rehellisesti, kun kuulumisiasi kysytään? Preemio ry:n puheenjohtaja Vesa Janhunen toivoo, että jakaisimme sekä hyvät että huonot kuulumisemme.

Paikallisen sopimisen edistämiseen on löydyttävä ratkaisu

Paikallisen sopimisen kanssa on poljettu paikallaan jo vuosia, vaikka ratkaisun avaimet ovat käytännössä aivan käden ulottuvilla. Muutama vuosi sitten avainta jo käännettiin, mutta Suomen Yrittäjät töppäsivät ja lukko jäi avaamatta. Paikallisen sopimisen piti olla yksi budjettiriihen keskeisistä uudistuksista, mutta asia siirtyi valitettavasti jälleen hamaan tulevaisuuteen.

”Nokioita” ei olisi syntynyt matalan osaamistason maahan

Meillä on yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa käynnissä ekonomien osaamistarpeiden kartoitukseen tähtäävä tutkimushanke, jonka tulosten avulla voimme vaikuttaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin ekonomien työuran kannalta. Vastaa kyselyyn, ja turvataan yhdessä Suomen menestyksen kulmakivi – osaaminen.

Ensi vuoden isot kaupat tehdään nyt

Jan Ropponen teki tutkimuksen siitä, miten myyjät voittavat yli 100 000 euron sopimuksia. Hän kertoo kirjoituksessaan, mihin korkealle tähtäävän myyjän kannattaa panostaa tänä syksynä.

Ekonomien liittohallitus on paikka vaikuttaa työmarkkinoiden uudistumiseen

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta järjestörattaat pyörivät. Suomen Ekonomien uuden liittohallituksen haku on käynnissä. Allekirjoittanut on jättämässä puheenjohtajan tehtävän sääntömääräisten kausien tullessa täyteen. Mielessä on haikeutta, mutta aikansa kutakin. Vaihtuvuus on hyvästä sekä tekijälle että järjestölle.

Viestinnällä on iso vastuu pitää yhteisö koossa

Pari viikkoa koronakriisin alkamisen jälkeen kysyin eräältä tuttavaltani, onko hän pelkästään työttömyyskassan vai myös oman alansa ammattiliiton jäsen. Hän – korkeakoulutettu kolmekymppinen – ei osannut sanoa. Mistä se kertoo?

Keskituloiset maksaisivat yleisen ansioturvan

Yleisestä työttömyysvakuutuksesta ja nykyisen ansioturvajärjestelmän väitetystä epäoikeudenmukaisuudesta käydään keskustelua. Mitkä olisivat muutoksen vaikutukset keskituloisille?

Enemmän kehitystä, vähemmän kampaviinereitä

”Toimiminen Suomen Ekonomien hallituksessa on antanut syvällistä ymmärrystä yhteiskuntamme keskeisistä haasteista sekä mahdollisuuksia olla osana ratkaisuja”, kirjoittaa hallituksen opiskelijaedustaja Eero Vehka-aho.

Ekonomit vastaan ilmastonmuutos

Keskustelu ilmastonmuutoksen ympärillä on vilkastunut viime vuosina ja hyvä niin. Myös kauppatieteiden taholta siihen löytyy kiinnostavia näkökulmia.

Tartu teknologiaa sarvista, ekonomi!

Osaamisen kehittämisen ylistystä on netti pullollaan, ja LinkedIn suorastaan natisee ihmisten hehkutusta oppimiskokemuksistaan. Oppimisen mahdollisuuksia piisaa, mutta mihin ammattilaisen kannattaisi rajallinen aikansa käyttää?

Olkaamme ystäviä toisillemme

Tänään (23.4.2020) vietetään opiskelijoiden mielenterveyspäivää. Tänä vuonna päivän ympärille rakentuvan vuosittain vaihtuvan kampanjan teemana on ystävyys.

Milleniaalit havittelemassa merkityksellisyyttä

Maanantaina julkaistiin Nuorisobarometri 2019, jonka teemana oli työ ja yrittäjyys. Yhtenä tärkeimpänä havaintona esiin nousi se, että nuoret kokevat työn merkitykselliseksi. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa käytännössä?