Sipilä Riikka
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358400458226

Työelämässä korostuvat kyky oppia uutta ja sopeutua muutokseen. Ihanteellinen työntekijä hallitsee kokonaisuudet, ratkaisee ongelmat, on itseohjautuva ja oppii jatkuvasti uutta. Hän hallitsee tiedon analysoinnin ja uusimmat digitaaliset ratkaisut, sietää epävarmuutta ja verkostoituu aktiivisesti. Hänellä on tunneälyä, kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa ja asiakasymmärrystä. Ja niin edelleen.

Täydellisyyden tavoittelun sijaan tulisikin hyväksyä, että uutta joutuu opettelemaan jatkuvasti. Tämä koskee niin nuoria kuin konkareitakin.

Lista työntekijältä toivottavista ominaisuuksista on loputon. Ja uuvuttava. Täydellisyyden tavoittelun sijaan tulisikin hyväksyä, että uutta joutuu opettelemaan jatkuvasti. Tämä koskee niin nuoria kuin konkareitakin.  

Jokaisella meistä on vahvuutemme 

Riippumatta työntekijän iästä, on hänellä vahvuuksia, joita tarvitaan työelämässä ja jotka tukevat uuden oppimista. Alalla pitkään toimineilla uuden oppimista tukevat jo opitut asiat ja kyky liittää uudet asiat jo osattuun. Kokemus auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja erottamaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä. Työelämään vasta tulevien vahvuuksia voivat olla esimerkiksi uudet ajatukset ja näkökulmat sekä uusin tieto. 

Uusia taitoja saadaan yhä enemmän myös muualta kuin normaalien työtehtävien parista.

Asiatiedon lisäksi eri ikäisillä on muutakin osaamista ja tietoa toisilleen jaettavaksi. Maailma kun ei pääty työpaikan ulkopuolelle. Uusia taitoja saadaan yhä enemmän myös muualta kuin normaalien työtehtävien parista. Itse olen onnekas, kun olen päässyt tekemään yhteistyötä niin konkarien kuin nuorempienkin kollegojeni kanssa. Pystyäkseni palvelemaan kaikkia jäseniämme tarvitsen tarttumapintaa eri ikäisiin ja erilaisiin osaajiin. 

Kokonaisuus rakentuu useasta palasesta 

Ekonomiyhteisön vahvuus piilee siinä, että se kokoaa yhteen erilaisia ja monen ikäisiä ihmisiä eri aloilta. Täydellisten yksilöiden sijaan yhteisö koostuu yksilöistä erilaisine vahvuuksineen. Jokaisen ei tarvitsekaan osata kaikkea! Samaa monimuotoisuutta tarvitaan myös työpaikoilla.  

Maailma, jossa ei ole yhtä totuutta, tarvitsee eri näkökantoja tuomaan oman palasensa kokonaiskuvaan. Jakamalla omaa osaamistaan ja hyödyntämällä muiden osaamista, jokainen meistä voi löytää uusia mahdollisuuksia, verkostoja ja polkuja muuttuvassa työelämässä.