Heltin organisaatio- ja työterveyspyskologi Mari Laari on yksi Ekonomien hyvinvointivalmennuksen valmentajista.

Moni meistä on jo ääneen kertonut odottavansa loppuvuoden pyhien pientä taukoa. Viimein saa hiukan hengähtää ja siirtää katseen kohti seuraavaa vuotta. Vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta puheissa on monesti lauseita, jotka alkavat sanoilla “lisää”, “enemmän”, “tehokkaammin”, “paremmin”, “nopeammin”. 

Joku pohtii mielessään, että arkeen täytyy saada lisää liikuntaa ja lisää unitunteja. Toinen miettii miten saada ruuhkavuosien aika käytettyä tehokkaammin, paremmin ja mahdutettua lisää sitä ja vähemmän tätä. 

Kuulostaako tutulta?

Sama pää töissä ja kotona

Nykyisessä ja tulevaisuuden työn ja arjen kokonaisuudessa on järjetöntä yrittää tehdä koko ajan enemmän tai nopeammin, sillä meistä jokainen tietää miten siinä käy. Rasittunut, ylikuormittunut ja sumeana täysillä surraava pää ei auta sen enempää töissä, kotona kuin liikuntasuorituksissakaan.

Tehokkain keino lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, jaksamista ja suorituskykyä on oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja säätelemään oman mielen ja aivojen toimintaa. 

Entä jos tällä kertaa lupaisitkin itsellesi karsia, vähentää ja optimoida?

Hyvinvoinnin parantaminen, suorituskyvyn ja virran lisääminen arjessa ei läheskään aina tarkoita sitä, että pitäisi tehdä enemmän, paremmin ja nopeammin. Päinvastoin. Monesti kokonaisvaltainen, mielen ja kehon, hyvinvointi lisääntyy ja suoritukset paranevat vireystilan optimoinnilla ja säätelyllä sekä opettelemalla paremmin tunnistamaan omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Esimerkiksi opettelemalla tunnistamaan ja säätelemään omaa vireystilaa ja sen vaihteluita, pystyt optimoimaan arkeasi. Oman tekemisen säätely vireystilan mukaan auttaa paitsi työtehtävissä, liikunnassa, tunteiden säätelyssä – sekä siinä tärkeimmässä eli palautumisessa arjen kuormituksesta.

Myös aivoystävällisiä työtapoja, resilienssiä sekä muutoskyvykkyyttä voi harjoitella – ja niillä jokaisella on vaikutusta kuormitukseen, suorituskykyyn, ylivirittyneisyyden purkamiseen sekä palautumiseen. 

Tammikuussa alkaa uudenlainen hyvinvoinnin valmennuskokonaisuus – ilmoittaudu jo nyt

Suomen Ekonomit tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tehdä fiksuja lupauksia ja tekoja oman hyvinvoinnin eteen heti alkuvuodesta.

Ekonomien jäsenille räätälöity hyvinvointivalmennus muodostuu neljästä valmennustilaisuudesta, joista saat konkreettisia vinkkejä ja harjoituksia arkeesi.

Valmentajat ovat kokeneita psykologeja, joista jokainen on erikoistunut ajatustyön ymmärtämiseen ja ajatustyöläisten hyvinvoinnin tukemiseen ja jotka tarjoavat valmennuksissaan sekä ajattelun aiheita että konkreettisia työkaluja.

Hyvinvoinnin valmennuskokonaisuus auttaa sinua löytämään arkeesi sopivia vastauksia esimerkiksi näihin kysymyksiin:

  • Miten voin oppia tunnistamaan ja ennakoimaan vireyteen ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä? 
  • Millaisia ovat minulle toimivat keinot lisätä virtaa arkeen ja miten löydän itselleni soveltuvat keinot tukea palautumistani?
  • Miten optimoin vireystilaani – onko mahdollista päästä parempiin suorituksiin, ilman että näännyn työmäärän alle?
  • Miten voin vaikuttaa omaan hyvinvointiini ja voida paremmin – mitkä ovat arjessa toimivia keinoja hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai lisäämiseen?

Hyvinvointivalmennuksen kokonaisuudessa kohtaat kokeneet Heltin ajatustyöläisten elinvoimaisuuteen erikoistuneet asiantuntijat: 

Mari Laari, organisaatiopsykologi, työterveyspsykologi
Pitkän työterveysuran tehnyt työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Mari Laari auttaa ymmärtämään omaa kuormitusta ja henkisiä voimavaroja sekä ohjaa löytämään omat voimavarojen lähteet vastavoimaksi kuormitukselle. 

Mona Moisala, aivotutkija, työterveyspsykologi
Aivotutkimuksesta väitellyt Heltin työterveyspsykologi Mona Moisala tietää, miten työtä voi tehdä aivoystävällisesti niin, että se tukee keskittymiskykyä ja työssä jaksamista.

Tuuli Viranta, työpsykologi
Tuuli Viranta on työskennellyt pitkään työ- ja organisaatiopsykologian parissa niin johdon coachina kuin työterveyspsykologina. Valmentajana Tuulilla on rauhallinen ja selkeä ote, joka tarjoaa tilaa itsereflektion syntymiseen. 

Sini Lindholm Liiketoimintajohtaja, Organisaation kehittämisen palvelut
Sinillä on reilu 20 vuoden kokemus organisaatioiden, johtamisen ja hyvinvoinnin kehittäjänä. Sini on organisaatiopsykologi, jota kiehtoo työn murroksen lisäämä työelämän kompleksisuus ja tätä kautta toiminnan lisääntyneet haasteet.