Hyvinvointivalmennus ekonomeille

Hyvinvoinnin parantaminen, suorituskyvyn ja virran lisääminen arjessa ei läheskään aina tarkoita sitä, että pitäisi tehdä enemmän, paremmin ja nopeammin. Päinvastoin. Monesti kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy ja suoritukset paranevat, kun oppii optimoimaan ja säätelemään vireystilaa ja opettelee tunnistamaan paremmin omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tarjoamme jäsenillemme neljän kerran hyvinvointivalmennuskokonaisuuden alkuvuonna 2022. Valmennus toteutetaan yhteistyössä ajatustyöläisten hyvinvointiin erikoistuneen Heltin kanssa. Valmennus on maksuton ja siihen voivat osallistua ekonomi- ja KylteriPlus-jäsenet.

Valmennus koostuu neljästä webinaarista sekä kotitehtävistä.

Hyvinvointivalmennus auttaa sinua löytämään arkeesi sopivia vastauksia esimerkiksi näihin kysymyksiin: 

 • Miten voin oppia tunnistamaan ja ennakoimaan vireyteen ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä?  
 • Millaisia ovat minulle toimivat keinot lisätä virtaa arkeen ja miten löydän itselleni soveltuvat keinot? 
 • Miten optimoin vireystilaani – onko mahdollista päästä parempiin suorituksiin, ilman että näännyn työmäärän alle? 
 • Miten voin vaikuttaa omaan hyvinvointiini ja voida paremmin – mitkä ovat arjessa toimivia keinoja hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai lisäämiseen? 

Valmennuskerta 1: Optimaalinen vireystila – Miten sen löydän? 20.1.2022

Optimaalinen vireystila auttaa työskentelemään tehokkaasti, ratkaisemaan ongelmia, säätelemään tunteita ja palautumaan arjen kuormituksesta. Vireystila vaihtelee luontaisesti päivän aikana ja erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Sitä pystyy myös säätelemään omalla toiminnalla, ja joskus vireystilaan vaikuttaa pienikin muutos arjen rutiineissa.  

Tällä valmennuskerralla:  

 • opit tunnistamaan vireystilasi tason (mm. yli- tai alivirittyneisyys) 
 • saat konkreettisia keinoja, joilla saat säädeltyä vireystilaasi ja pääset kohti optimaalista vireystilaa 
 • opit miten voit itse vaikuttaa vireystilaasi ja miten organisoida arkirutiineja vireystilasi mukaan 

Ennakkotehtävä:  

Tunnista milloin olet parhaimmillasi. Päivän aikana keskittymiskyky ja vireystila vaihtelevat suuresti. Meillä jokaisella on päivän aikana hetkiä, jolloin työnteko on yleensä helppo aloittaa, ongelmat ratkeavat helpommin ja keskittyminen on helppo pitää yhdessä asiassa. Tällaisia ajanjaksoja voi olla päivässä yksi tai useampia. Tyypillisesti ne ovat 1–3 tunnin mittaisia.  

Kirjaa ylös: Havainnoi työpäiviäsi tai päiviä kokonaisuudessaan. Kirjoita itsellesi ylös viikon ajalta ne kellonajat tai päivän hetket, jolloin olet parhaimmillasi. Tee havaintoja – tunnistatko säännönmukaisuuksia, mikä yhdistää parhaimpia hetkiä tai toistuvatko ne tiettyyn kellonaikaan?

Valmennuskerta 2: Work hard but smart – Voimia myös seuraavaan (työ)päivään, 15.2.2022

 
Meillä jokaisella on sama pää töissä ja kotona – ja nykyisessä työelämässä ja arjen pyörteissä pää joutuu monesti koville. Ajatustyö kuormittaa aivoja ja mieltä. Monesti työasiat pyörivät mielessä vielä illalla viimeisenä. Tiesitkö, että aivojen ja mielen hyvinvointia voi parantaa erilaisin konkreettisin keinoin? Keskeytysten, multitaskingin ja silpputyön vähentäminen lisää hallinnan tunnetta ja keskittymiskykyä. Lopputuloksena olet tehokkaampi, mutta virtaa riittää vielä työpäivän jälkeenkin.   

Tällä valmennuskerralla opit keinoja siihen, miten pitää huolta aivojen kunnosta. Saat myös:  

 • konkreettisia tapoja ja keinoja, joilla työtä voi organisoida aivoystävällisemmäksi 
 • kuulet erilaisista palautumisen keinoista ja opit hyödyntämään niitä  
 • saat vinkkejä siihen, kuinka työskennellä ja viettää vapaa-aika tavalla, joka palauttaa voimavaroja seuraavaa henkistä ponnistusta varten  

Ennakkotehtävä:  

Valitse seuraavista tai tee molemmat.  

1. Laske, kuinka monta kertaa päivän aikana katsot viestejä (sähköposti, viestisovellukset, Teams jne).  

2. Jos tapanasi on suunnitella työpäivät / viikot etukäteen, seuraa viikon ajan, miten tämä suunnitelma toteutuu. Merkitse ylös, miksi muutit suunnitelmaasi ja miten paljon.  

Valmennuskerta 3: Lisää mielekkyyttä ja innostusta työhön, 15.3.2022

Aina ei innosta, työpäivä näyttää ja tuntuu harmaalta sumulta etkä oikein saa otetta? Kukaan ei ole koko ajan parhaimmillaan. Toisinaan työhön tai työpäiviin liittyy odottamattomia muutoksia, työkuorma jyrää alleen tai syystä tai toisesta työnkuva ei inspiroi tai kannusta huippusuorituksiin. Olet ehkä nähnyt monia otsikoita työn imusta, työn tuunaamisesta ja merkityksellisyydestä. Harmaimpina päivinä ne tuntuvat ehkä jopa ärsyttäviltä. Silloin on oleellista itse tunnistaa työnsä voimavaratekijöitä – niitä opit tässä valmennuksessa. 

Tällä valmennuskerralla: 

 • opit mitä ovat voimavaratekijät ja miten niiden tunnistaminen auttaa sinua työarjessasi 
 • saat vinkkejä siihen, että tunnistat, mitkä tekijät koet mielekkäiksi ja mitkä tuovat merkityksellisyyden tunteen  
 • opit, miten voit itse vaikuttaa työsi mielekkyyteen ja lisätä sitä niinkin pienillä asioilla kuin näkökulman vaihtamisella 

Ennakkotehtävä

Kirjaa viikon verran muistiin havaintojasi siitä, mitkä asiat ovat tuottaneet sinulle työssä innostusta, flow-kokemuksia tai muuten positiivisia tunnetiloja. Pohdi, löydätkö näille asioille yhteistä teemaa / teemoja.

Valmennuskerta 4: Miten nähdä muutoksissa mahdollisuus? Mielen joustavuus muutokseen sopeutumisen välineenä, 7.4.2022

Kohtaamme työelämässä jatkuvasti muutoksia – osa muutoksista on yllättäviä, osa toivottuja ja jotkin epävarmuutta tai huolta herättäviä. Sinulla, kuten meillä jokaisella, on oma tapa reagoida muutoksiin. Se, miten reagoit muutoksiin, riippuu paitsi muutoksen laajuudesta ja vaikutuksista arkeesi, mutta myös aiemmista kokemuksistasi. Emme voi läheskään aina vaikuttaa siihen, etteikö muutoksia tulisi. Sen sijaan on tärkeää opetella erilaisia keinoja sietää ja käsitellä muutoksia sekä tunnistaa itselle sopivia keinoja lisätä resilienssiä. 

Tällä valmennuskerralla syvennytään mielen joustavuuden taitoihin ja resilienssiin:  

 • opit, kuinka lisätä resilienssin taitoa 
 • opit tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin omia reagointitapoja muutostilanteissa 
 • opit mitkä ovat tyypillisesti muutoksesta mahdollisuuteen -vaiheet, jotta tunnistat paremmin, missä olet menossa 
 • saat vinkkejä siihen, miten mielen joustavuus auttaa sinua eteenpäin muutoksessa tai muuten kuormittavissa tilanteissa 

Ennakkotehtävä:  

Pohdi elämässäsi tapahtuneita muutoksia (ne voivat liittyä työhön tai yksityiselämään). Löydätkö omasta reagoinnistasi säännönmukaisuutta? Suhtaudutko uusiin asioihin hieman varauksella ja faktoja tutkien vai innostutko lähtökohtaisesti uusista asioista ja mietit käytännön toteutusta vasta jälkikäteen? 

Valmentajat

Hyvinvointivalmennuksen kokonaisuudessa kohtaat kokeneet Heltin ajatustyöläisten elinvoimaisuuteen erikoistuneet asiantuntijat: 

Mari Laari, organisaatiopsykologi, työterveyspsykologi
Pitkän työterveysuran tehnyt työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Mari Laari auttaa ymmärtämään omaa kuormitusta ja henkisiä voimavaroja sekä ohjaa löytämään omat voimavarojen lähteet vastavoimaksi kuormitukselle. 

Mona Moisala, aivotutkija, työterveyspsykologi
Aivotutkimuksesta väitellyt Heltin työterveyspsykologi Mona Moisala tietää, miten työtä voi tehdä aivoystävällisesti niin, että se tukee keskittymiskykyä ja työssä jaksamista.

Tuuli Viranta, työpsykologi
Tuuli Viranta on työskennellyt pitkään työ- ja organisaatiopsykologian parissa niin johdon coachina kuin työterveyspsykologina. Valmentajana Tuulilla on rauhallinen ja selkeä ote, joka tarjoaa tilaa itsereflektion syntymiseen. 

Sini Lindholm Liiketoimintajohtaja, Organisaation kehittämisen palvelut
Sinillä on reilu 20 vuoden kokemus organisaatioiden, johtamisen ja hyvinvoinnin kehittäjänä. Sini on organisaatiopsykologi, jota kiehtoo työn murroksen lisäämä työelämän kompleksisuus ja tätä kautta toiminnan lisääntyneet haasteet.