Hyvinvointivalmennus

Vuonna 2021 toteutetussa Suomen Ekonomien järjestötutkimuksessa lähes 70 prosenttia vastaajista katsoi, että Ekonomien tulee panostaa erityisesti jäsentensä työhyvinvoinnin tukemiseen. Vastataksemme tähän pyyntöön ryhdyimme rakentamaan jäsenillemme hyvinvointikokonaisuutta, joka kokoaa yhteen erilaisia hyvinvointia tukevia palveluja ja materiaaleja. Keväällä toteutettu ja webinaarikirjastosta löytyvä neliosainen hyvinvointivalmennus on osa tätä kokonaisuutta.

Hyvinvointivalmennuksen aiheina ovat optimaalinen vireystila, aivoystävällinen työ ja riittävä palautuminen, työn mielekkyys ja omien voimavaratekijöiden tunnistaminen sekä muutostilanteet ja mielen joustavuus.

Millä perusteella valitsitte valmennuksen aiheet, uravalmentaja Sirja Kulmala-Portman ja työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan erityisasiantuntija Riikka Sipilä?

Halusimme tarjota jäsenillemme konkreettisia työkaluja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Pyrimme rakentamaan kokonaisuudesta sellaisen, että siitä hyötyisivät myös he, jotka voivat periaatteessa hyvin mutta haluavat entisestään parantaa jaksamistaan ja hyvinvointiaan.

Valmennuksessa tehtiin konkreettisia harjoituksia. Mitkä harjoitukset ovat jääneet teille erityisesti mieleen?

Riikka Sipilä: Toisella valmennuskerralla harjoituksena ollut minimuutos on yksi konkreettinen asia, joka itselleni jäi valmennuksesta käyttöön. Harjoituksessa piti miettiä yksi konkreettinen ja helppo tavoite, jolla tekee omasta työpäivästään aivoystävällisemmän.

Toinen itselleni erityisen hyödyllinen harjoitus oli ensimmäisellä valmennuskerralla ollut, oman vireystilan tunnistamista koskeva harjoitus. Oli hyvä oppia tunnistamaan, milloin olen parhaimmillani, mitkä ovat huippuhetkeni ja toisaalta mitä tehdä, jos tärkeä työtehtävä ajoittuu ajankohtaan, jolloin en ole enää parhaimmillani.

“Oli hyvä oppia tunnistamaan, milloin olen parhaimmillani, mitkä ovat huippuhetkeni ja toisaalta mitä tehdä, jos tärkeä työtehtävä ajoittuu ajankohtaan, jolloin en ole enää parhaimmillani.”

Sirja Kulmala-Portman: Kolmannessa valmennuksessa puhuttiin innostuksesta, työn imusta sekä siitä, mistä ne syntyvät. Ja kappas, myös tämä on asia, johon voin itse vaikuttaa! Voin päättää, mihin kiinnitän huomioni – vahvistanko positiivisia asioita? Voisinko kerrankin ”märehtiä” onnistumisissa ja hehkuttaa niitä? Havahduin myös siihen, että työn imu, flow, ei ole vain jokin yksi asia. Se koostuu monista tekijöistä, kuten siitä, koenko tekeväni merkityksellistä työtä ja koenko, että sitä arvostetaan. Hyvä vinkki valmentajalta oli myös päättää jokainen päivä siihen, että miettii ne asiat, jotka sai aikaan ja missä onnistui tänään.

Neljännestä valmennuskerrasta, jossa käsiteltiin resilienssiä, mieleeni jäi kaksi asiaa muutoskyvykkyyteen liittyen: Ensinnäkin muutoskyvykkyys on kuin lihaksisto, jota voi ja pitää treenata ja ylläpitää. Toisekseen kukaan ei ole muutoskyvykäs joka tilanteessa, itselle kannattaa olla tässä asiassa armollinen. Näen tärkeänä ymmärtää tämän ja havainnoida omaa käyttäytymistä muutostilanteissa.

”Voin päättää, mihin kiinnitän huomioni – vahvistanko positiivisia asioita?”

Hienoa valmennuksissa oli se, että aina on mahdollisuus tehdä asioille jotain. Voin itse vaikuttaa siihen, miten minulla menee ja miten toimin suhteessa omaan hyvinvointiini ja suhteessa vaikka tiimiini.

Mitä hyvinvointia tukevia palveluja ja tilaisuuksia on tiedossa tulevaisuudessa?

Tulossa on erityisesti esihenkilöille, johdolle ja HR:lle suunnattu webinaari kuormituksesta. Webinaarissa psykologi käsittelee aihetta monipuolisesti sekä työlainsäädännön näkökulmasta että käytännön tilanteiden kautta.

Lisäksi tulossa on kolme kuunneltavaa valmennusta. Niiden aiheina ovat muun muassa ristiriitatilanteet ja niiden ratkaiseminen, erilaiset muutostilanteet työpaikoilla sekä sairastumisesta johtuvat poissaolot ja niiden vaikutus työyhteisöön.

Tavoitteenamme on tuottaa jäsenillemme säännöllisesti uusia hyvinvointia tukevia palveluja ja tilaisuuksia. Seuraamme aktiivisesti saamaamme palautetta ja jäsentemme toiveita tulevista tarpeista ja teemoista, joihin pureutua tai joita tarjota. Otamme mielellämme vastaan myös vinkkejä kiinnostavista, hyvinvointiin liittyvistä aiheista sekä hyvistä puhujista.


Tee ennakkotehtävät ja katso webinaarit:

Valmennuskerta 1: Optimaalinen vireystila – Miten sen löydän?

Ennakkotehtävä:  

Tunnista, milloin olet parhaimmillasi.Päivän aikana keskittymiskyky ja vireystila vaihtelevat suuresti. Meillä jokaisella on päivän aikana hetkiä, jolloin työnteko on yleensä helppo aloittaa, ongelmat ratkeavat helpommin ja keskittyminen on helppo pitää yhdessä asiassa. Tällaisia ajanjaksoja voi olla päivässä yksi tai useampia. Tyypillisesti ne ovat 1–3 tunnin mittaisia.  

Havainnoi työpäiviäsi tai päiviä kokonaisuudessaan. Kirjaa itsellesi ylös viikon ajalta ne kellonajat tai päivän hetket, jolloin olet parhaimmillasi. Tunnistatko säännönmukaisuuksia, jotka yhdistävät parhaimpia hetkiä, tai toistuvatko ne tiettyyn kellonaikaan?

Valmennuskerta 2: Work hard but smart – Voimia myös seuraavaan (työ)päivään

Ennakkotehtävä:  

Valitse jompikumpi seuraavista tehtävistä tai tee molemmat.  

1. Laske, kuinka monta kertaa päivän aikana katsot viestejä, kuten sähköposteja, viestisovellusten viestejä tai Teams-viestejä.  

2. Jos tapanasi on suunnitella työpäivät tai viikot etukäteen, seuraa viikon ajan, miten tämä suunnitelma toteutuu. Merkitse ylös, miksi muutit suunnitelmaasi ja miten paljon.  


Valmennuskerta 3: Lisää mielekkyyttä ja innostusta työhön

Ennakkotehtävä: 

Kirjaa viikon verran muistiin havaintojasi siitä, mitkä asiat ovat tuottaneet sinulle työssä innostusta, flow-kokemuksia tai muuten positiivisia tunnetiloja. Pohdi, löydätkö näille asioille yhteistä teemaa.


Valmennuskerta 4: Miten nähdä muutoksissa mahdollisuus? Mielen joustavuus muutokseen sopeutumisen välineenä

Ennakkotehtävä:  

Pohdi elämässäsi tapahtuneita muutoksia. Ne voivat liittyä työhön tai yksityiselämään. Löydätkö omasta reagoinnistasi säännönmukaisuutta? Suhtaudutko uusiin asioihin hieman varauksella ja faktoja tutkien vai innostutko lähtökohtaisesti uusista asioista ja mietit käytännön toteutusta vasta jälkikäteen?

 


Lisätietoja:
Sipilä Riikka
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358400458226
Kulmala-Portman Sirja
Uravalmentaja
p. +358443488431