Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177

Tarvitseeko tasa-arvoa edistää lainsäädännön keinoin? Kyllä tarvitsee, sillä palkkatasa-arvo on edelleen ongelma. Henkilöstöllä ei ole useinkaan mitään hajua palkkauksen perusteista. Nykyinen lainsäädäntö olisi mahdollisesti riittävä, jos työpaikoilla vain noudatettaisiin sitä. Valitettavasti niin ei tehdä.  

Siksi herääkin kysymys, onko tarkempi lainsäädäntö oikea lääke nykyisen lain noudattamatta jättämiselle?  

Esityksen mukaan työnantajan olisi selvitettävä henkilöstölle vuosittain työnantajan noudattama palkkausjärjestelmä ja sen soveltaminen. Työnantajan olisi selvitettävä myös muut palkan määräytymisen perusteet, palkitseminen sekä se, miten työntekijä voi vaikuttaa omaan palkkaansa. Lisäksi esitetään, että tasa-arvosuunnitelman ja siihen sisältyvän palkkakartoituksen olisi oltava vapaasti koko henkilöstön saatavilla. Suunta on ilman muuta oikea, mutta muuttuuko sittenkään mikään? 

Avoimuus on palkkausjärjestelmän perusta 

Palkkausjärjestelmän avaaminen henkilöstölle pitäisi olla itsestään selvä asia. En ymmärrä miksi niilläkin työpaikoilla, joissa on käytössä mahdollisesti hyväkin palkkausjärjestelmä, sitä pidetään käytännössä salaisena. Palkkausjärjestelmän avoimuudella ja jatkuvalla viestimisellä henkilöstölle siitä nimenomaan saadaan kaikki irti. Toivottavasti palkkausjärjestelmiä syntyy myös niihin työpaikkoihin, joissa palkkaus ei tällä hetkellä perustu mihinkään.  

Esityksen mukaan työnantajan olisi luovutettava palkkakartoituksen laatimisen yhteydessä henkilöstön edustajille näiden pyytämät yksittäisten henkilöiden palkkatiedot. Jos henkilöstön edustajat ovat aktiivisia palkkakartoituksen laatimisen yhteydessä, saadaan tällä parannettua pääosin valitettavan heikkotasoisia palkkakartoituksia. Näin on myös mahdollisuus paremmin löytää perusteettomia palkkaeroja ja tarvittaessa puuttua niihin. 

Kuinka käy pienten työpaikkojen? 

Alle 30 henkilön työpaikoilla ei ole velvollisuutta tehdä palkkakartoitusta. Ei ole mitään syytä olettaa, että perusteettomia palkkaeroja ei esiintyisi pienillä työpaikoilla. Esityksessä pienten ja pienehköjen työpaikkojen palkkatasa-arvon edistäminen perustuu ainoastaan siihen, että henkilö itse osaa epäillä palkkasyrjintää ja ymmärtää kääntyä henkilöstön edustajan puoleen. Henkilöstön edustajalla on esityksen mukaan oikeus saada työntekijän pyynnöstä palkkaa ja työsuhteen ehtoja koskevia tietoja yksittäisistä työntekijöistä. Vielä heikompi tilanne on niillä työpaikoilla, joilla ei ole valittuna henkilöstön edustajaa, koska tiedot on pyydettävä tasa-arvovaltuutetun välityksellä. 

Hallituksen esitys palkka-avoimuuden edistämisestä vie toteutuessaan hiljalleen oikeaan suuntaan. Vauhdin olisi kuitenkin jo aika kiihtyä, ja se olisi täysin mahdollista ilman lainsäädäntöäkin. Kunpa yrityksissä ymmärrettäisiin, että mitä avoimempi ja läpinäkyvämpi palkkausjärjestelmä on käytössä, sitä vähemmän palkkatasa-arvoon liittyviä ongelmia nousee.