Ekonominaiset häviävät edelleen palkoissa

Nais- ja miesekonomien välinen selittämätön palkkaero on noin 11 prosenttia yksityisellä sektorilla ja neljä prosenttia valtiolla. Ekonomien selittämätön palkkaero ei ole kaventunut yksityisellä sektorilla sitten 1990-luvun.

Selittämättömällä palkkaerolla viitataan miesten ja naisten palkoissa oleviin eroihin, kun verrataan samanlaisia tehtäviä ja samanlaisilla ominaisuuksilla olevia miehiä ja naisia.

Naisekonomien keskipalkat yksityisellä sektorilla ovat noin 75 prosenttia miesekonomien keskipalkoista. Keskeisin palkkaeron selittäjä on miesten sijoittuminen naisia useammin vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin.

kuvituskuva - ihmisiä istumassa tuoleilla

Miehet työskentelevät paremmin palkatuissa tehtävissä

Kokonaisuudessaan palkkaero nais- ja miesekonomien välillä on yksityisellä sektorilla 25 prosenttia. Tätä raakaa palkkaeroa selittävät työn vaativuus ja toimiasema, viikkotyötunnit, poissaolo- ja kokemusvuodet, toimiala ja työpaikan sijainti.

Miehet toimivat naisia useammin johtotehtävissä, tekevät pidempiä päiviä ja kerryttävät työssäolovuosia enemmän, sijoittuvat hyvin palkatuille aloille, kuten rahoitukseen, saavat useimmiten tulospalkkaa, joka nostaa palkkatasoa sekä työskentelevät naisia useammin pääkaupunkiseudulla, jossa on korkeampi palkkataso.

Nais- ja miesekonomien välinen selittämätön palkkaero on noin 11 prosenttia yksityisellä sektorilla ja neljä prosenttia valtiolla. Ekonomien selittämätön palkkaero ei ole kaventunut yksityisellä sektorilla sitten 1990-luvun. Selittämättömällä palkkaerolla viitataan miesten ja naisten palkoissa oleviin eroihin, kun verrataan samanlaisia tehtäviä ja samanlaisilla ominaisuuksilla olevia miehiä ja naisia.

Naisten pitää rohkaistua ylennyksissä ja palkkapyynnöissä

Asennemuutostalkoisiin tarvitaan työelämässä niin naisia kuin miehiä niin esimiehiä kuin johtoa palkkaeron kaventamiseksi. Asennemuutos ei kuitenkaan riitä, vaan naisten on itse rohkeasti tartuttava ylennyksiin ja pyydettävä osaamistaan vastaavaa palkkaa.

Miesten ja naisten käymien palkkakeskustelujen välillä on eroja. Naiset pyytävät helposti alempia palkkoja ja nostavat harvemmin palkankorotustoiveensa puheeksi työpaikoillaan.

Naisten pitää olla valmiita astumaan epämukavuusalueelle ja tekemään päätöksiä, jotka saattavat olla ristiriidassa perinteisten valintojen kanssa. Kun ylennystä tarjotaan, tartu siihen. Naisilta tarvitaan enemmän uskallusta ja riskinottoa. Naiskyltereiltä tarvitaan myös uusia pääainevalintoja perinteisten lisäksi. Tarvitaan myös perhevastuun jakamista.