Monet jäsenemme työskentelevät kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lähtö töihin ulkomaille tulee usein lyhyellä varoitusajalla. Oletpa lähdössä suomalaisen yrityksen lähettämänä tai paikallisella sopimuksella, selvitettäviä asioita on paljon. Saat meiltä neuvoja ja vinkit tarpeellisen tiedon lähteille niin ulkomailla työskentelyyn, työnhakuun kuin paluumuuttoonkin liittyen

Työnhaku ulkomaille

Kun olet hakeutumassa töihin ulkomaille, työhaku kannattaa aloittaa ajoissa ja etsiä töitä mahdollisimman monin tavoin. Myös ulkomailla suuri osa työpaikoista on piilossa ja silloin työnhaku vaatii aktiivisuutta. On kuitenkin olemassa organisaatioita ja palveluja, jotka auttavat työnhaussa.

Täältä löydät palveluja ja linkkejä, joista saat hyödyllistä tietoa ulkomailla työskentelystä.

Maakohtaista tietoa ja hyödyllisiä linkkejä

  • EURES eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaali
  • Sinun Eurooppasi -portaali tarjoaa yksityiskohtaista käytännön tietoa asumisesta, työskentelystä ja opiskelusta Euroopassa. Portaalin avulla voit tutustua mm. eri EU-maiden sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmiin.  
  • Haloo Pohjola – pohjoismainen neuvontapalvelu – auttaa ja neuvoo Pohjoismaissa muuttavia, työskenteleviä ja opiskelevia. Monipuolista tietoa mm. sosiaaliturvasta, verotuksesta sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksista. 
  • SOLVIT on EU:n perustama online-pohjainen ongelmanratkaisuverkosto. Palvelun tarkoituksena on auttaa EU:n kansalaisia ja yrityksiä löytämään nopeita käytännön ratkaisuja sisämarkkinoilla kohtaamiinsa ongelmiin
  • Oppaat sosiaaliturvaoikeuksista EU-maissa.

Työsopimus, sosiaaliturva, palkat ja verotus

Ulkomaantyön opas helpottaa käytännön asioiden hoitoa lähtiessäsi töihin ulkomaille. Opas sisältää tietoa muun muassa työsopimuksesta, sosiaaliturvasta ja verotuksesta sekä neuvoo virastot, laitokset ja yhteisöt, joista saat lisätietoa.

Tarkistuta työsopimus Suomen Ekonomien juristilla

Työsopimusta tehtäessä ota yhteyttä Suomen Ekonomien juristeihin, jotka tarkistavat sopimusluonnoksen. Neuvonnan edellytyksenä on, että työsopimukseesi sovelletaan Suomen lakia. Ulkomaantyön oppaassa saatavilla suomenkielinen lähetetyn työntekijän komennussopimusmalli, jota voi käyttää muistilistana sovittavista asioista.

Tietoa ulkomaantyön sosiaaliturvasta

Tietoa ulkomaantyön sosiaaliturvasta saat Eläketurvakeskuksesta ja Kansaneläkelaitokselta. Jos lähdet ulkomaille lähetettynä työntekijänä, tutustu myös ETK:n ja KELAn julkaisemaan Työkomennus ulkomaille -esitteeseen.

Vaikutukset verotukseen

Ulkomaantyön verotuksesta ja ulkomaille muuton vaikutuksista verotukseen saat tietoa verohallinnon sivuilta ja verohallinnon kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta 020 697 024 sekä suuntaa-antavasti Suomen Ekonomien Ulkomaantyön oppaasta. Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemassa selvityksessä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2019 vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa neljällä eri palkkatasolla.

Kassan jäsenyys

Muistathan aina olla yhteydessä KOKO-kassaan työttömyysturvaan ja kassan jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä, sillä työttömyysturvaan liittyy valtiokohtaisia eroja, esimerkiksi jossain tilanteissa kassan jäsenyys tulee siirtää kohdevaltioon.

Verohallinto

Lisätietoa kansainvälisestä henkilöverotuksesta. Ole yhteydessä Verohallinnon kansainväliseen henkilöverotukseen täältä.

Kela

Tietoa maasta- ja maahanmuuttoasioista. Ole yhteydessä Kelaan täältä.

Eläketurvakeskus

Lisätietoa ulkomaantyön vakuuttamisesta. Ole yhteydessä Eläketurvakeskukseen täältä.

Ekonomiverkostot käytössäsi

Kun suunnittelet muuttoa ulkomaille, ota yhteys kohdemaastasi tietävään pikamentoriin.

Pikamentoreiden avulla sopeutuminen uusiin olosuhteisiin voi sujua helpommin. Kohdemaassasi asuvalta tai asuneelta kollegalta voit saada hyödyllisiä käytännön neuvoja sekä tietoa muun muassa maan erityispiirteistä, elinkustannuksista ja asumisesta. 

Ulkomailla (tai Suomessa) asuessasi voit myös itse ilmoittautua pikamentoriksi – hyvät neuvot ovat aina tarpeen.