Työhaastattelussa rekrytoija pyrkii selvittämään soveltuvuutesi ja motivaatiosi haettavaan tehtävään, ammatilliset pyrkimyksesi, elämäntilanteesi, minäkuvasi ja arvomaailmasi. Toisaalta haastattelu on sinun tilaisuutesi saada tarvittavat tiedot tehtävästä ja työnantajasta.

Miten työhaastattelu etenee?

Usein haastattelun alussa kerrotaan organisaatiosta, työpaikasta ja sen vaatimuksista. Tämän jälkeen työnantaja haluaa tietää sinusta.

Ensimmäisenä haastattelussa kysytään usein kysymys, Kerro lyhyesti itsestäsi. Jäsennä jo etukäteen oma taustasi tiiviiseen muotoon ja valmistaudu kertomaan lyhyesti myös CV:ssä olevat asiat. Katso vinkit hissipuheeseen.

Varaudu siihen, että sinua voidaan haastatella eri kielillä. Tavallista on myös, että sinua pyydetään tekemään jonkinlainen työnäyte.  Haastattelun lopuksi käydään yleensä läpi rekrytointiprosessin eteneminen ja aikataulu.

Valmistaudu haastatteluun

 • Asetu työnantajan asemaan: Miksi palkkaisin itseni?
 • Mieti esimerkkejä tilanteista, joissa vahvuutesi ja tapasi toimia ovat tulleet esille. Tarinat kiinnostavat myös haastattelijaa!
 • Hanki ennen haastattelua mahdollisimman paljon tietoa hakemastasi tehtävästä ja työnantajasta.
 • Valmistele kysymyksiä työnantajalle. Kysymysten avulla annat työnantajalle pätevän ja motivoituneen kuvan. Lisäksi voit selvittää, vastaako tehtävä sinun odotuksiasi.
 • Harjoittele ääneen, saat varmuutta esiintymiseesi.

Työhaastattelussa

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Keskity varsinaisessa haastattelutilanteessa keskusteluun ja muista että jännittäminen on täysin luonnollista.

 • Esittele itsesi reippaasti: ensivaikutelma!
 • Säilytä katsekontakti ja ota huomioon kaikki läsnäolijat.
 • Vastaa kohteliaasti ja totuudenmukaisesti, mahdollisimman konkreettisesti ja perustelemalla.
 • Siedä hiljaisuutta, se antaa kaikille osapuolille aikaa ajatella.  
 • Saat jännittää.
 • Hanki itsellesi tärkeät tiedot, jotta voit päättää, haluatko ottaa tehtävän vastaan, jos sitä tarjotaan sinulle. Selvitä myös työsuhteen ehdot. 
 • Selvitä hakuprosessin seuraava vaihe.

Tavallisia kysymyksiä työhaastattelussa

 • Kerro lyhyesti itsestäsi
 • Mitä teet ja kuinka viihdyt nykyisessä työssäsi?
 • Mistä tehtävistä olet aiemmissa työpaikoissasi pitänyt eniten?
 • Miksi haet tätä tehtävää?
 • Haetko tällä hetkellä myös muita työpaikkoja?
 • Mitä ehkä menetät jättäessäsi nykyiset tehtäväsi?
 • Mitä odotat uudelta esimieheltäsi, työtoveriltasi, alaiseltasi?
 • Millaisissa asioissa sinun tulisi kehittyä?
 • Kuvaile johtamistyyliäsi.
 • Miten seuraat oman alasi kehittymistä?
 • Mitä pitkän tähtäimen ura-ajatuksia sinulla on?
 • Millaiset asiat saavat sinut stressaantumaan?

Mitä työnhakija voi kysyä työhaastattelussa? Tässä esimerkkejä

 • Mitä tässä tehtävässä pitäisi saada aikaan ensimmäisen kuuden kuukauden aikana?
 • Miten työpanostani ja suoriutumistani mitataan tässä tehtävässä?
 • Millaiset pitkän aikavälin odotukset ovat tätä tehtävää kohtaan?
 • Millaista työ on käytännössä?
 • Mitkä työtehtävät ovat työssä tärkeimpiä?
 • Mitkä ovat työn suurimmat haasteet?
 • Miltä yrityksen lähitulevaisuus näyttää?
 • Mitä merkittäviä muutoksia ennustatte lähiaikoina tapahtuvan organisaatiossa?
 • Millainen on esimiehen johtamistyyli, sinun johtamistyylisi?
 • Millainen työkulttuuri ja ilmapiiri yrityksessä on? Mitkä asiat vaikuttavat siihen?
 • Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät asiakkaat?
 • Miten organisaation sisäinen urakehitys tapahtuu?
 • Millaiset koulutusmahdollisuudet,  itsensä kehittämismahdollisuudet työssä on?
 • Millä aikataululla rekrytointiprosessi etenee?