Kun työelämä yllättää - Työttömyysturva takaa toimentulosi

Työttömyysturva on Suomen Ekonomeissä vapaavalintainen jäsenetu. Työttömyyden varalle voit vakuuttaa itsesi Suomen Ekonomien kautta IAET-kassassa, mikäli olet Suomessa asuva palkkatyöntekijä tai suomalaisen yhtiön palveluksessa ulkomailla toimiva, niin sanottu lähetetty työntekijä.

Yrittäjälle työttömyysturvaa tarjoaa Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT.

Palkansaaja saa työttömyyspäivärahaa IAET-kassasta 

IAET-kassa maksaa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa jäsenen joutuessa työttömäksi, lomautetuksi tai lyhennetylle työviikolle. Päivärahaan on oikeutettu jäsen, joka on ennen työttömäksi joutumistaan ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täyttää työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy

  • kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 26 viikkoa vakuutuksenalaisessa työssä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa
  • työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on esimerkiksi kolmivuorotyön tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen
  • ellei työalalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vuonna 2017 vähintään 1187 €/kk.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvasi tason voit tarkistaa IAET-kassan päivärahalaskurista.

Ota yhteyttä

Työttömyysturvaneuvonta

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

 

Ota yhteyttä

Jäsensihteeri

Carina Feodoroff

p. +358201299246

carina.feodoroff@ekonomit.fi