Työehtosopimuksista on neuvoteltu monilla aloilla syksystä 2022 asti. Suomen Ekonomien jäseniä neuvotteluissa edustaa yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Järjestöjen verkkosivuilta löytyy ajantasaisin tieto neuvotteluista.

Työehtosopimusten yleiskorotukset nostavat ekonomien palkkoja eniten

Suuri osa kauppatieteilijöistä neuvottelee itse palkkansa. Työehtosopimusten yleiskorotukset ovat kuitenkin selvästi merkittävin ekonomien palkkoja korottava tekijä. Yli puolet palkkatutkimuksemme vastaajista kertoo palkkansa nousseen yleiskorotuksen ansiosta. 

Seuraa työmarkkinajohtaja Riku Salokanteleen videoblogia TES-vääntöjen kulisseista

21.2.2023

Syntyneet sopimukset

Yleisesti ottaen Ekonomien tavoitteet ovat toteutuneet hyväksytyissä sopimuksissa kohtuullisesti. Palkankorotukset ovat painottuneet kaikille jaettaviin yleiskorotuksiin, ja korotusprosentit ovat olleet korkeimmat vuosiin.

Palkkaratkaisujen merkitys onkin ollut nyt erityisen tärkeä, sillä inflaatio on haastanut palkkojen ostovoiman. Yleiskorotuksilla voidaan tukea ostovoiman säilymistä.

Ekonomeille tärkeä kirjaus tasa-arvon edistämiseksi on toteutunut toistaiseksi kaikissa YTN:n uusissa työehtosopimuksissa. Kirjaus tuo ei-synnyttävälle vanhemmalle selvästi lisää palkallista vapaata. Vapaan pituus vaihtelee aloittain, mutta on noin 28-32 päivää. Tämä toivottavasti edistää perhevapaiden tasaisempaa jakautumista, jolloin molemmilla vanhemmilla on paremmat mahdollisuudet keskittyä sekä uraan että perheeseen.

YTN:n sopimukset

Alla listaus isoimmista YTN:n solmimista työehtosopimuksista. Linkeistä pääsee lukemaan tarkemmin sopimuksen sisällöistä.

Energia-ala

ICT

Kemia

Rahoitusala

Suunnittelu- ja konsulttiala

Teknologiateollisuus

Tietotekniikan palveluala

JUKO:n sopimukset

Kirkko

Valtio

Yliopisto

Kunta-alan sopimus syntyi jo kesäkuussa 2022.

Kaikilla aloilla ei ole työehtosopimusta

Ekonomeja on paljon töissä myös elintarvikealalla, tilintarkastuksessa, vakuutusalalla ja kaupan alalla. Näillä aloilla ei kuitenkaan ole ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.


Voit seurata neuvottelujen etenemistä tämän sivun lisäksi:

Huolehdithan, että työpaikkatietosi on ajan tasalla jäsenrekisterissämme. Näin saat omaan toimialaasi liittyvää ajankohtaista viestintää neuvottelujen etenemisestä. Pääset päivittämään omia tietojasi eLoungessa.

Jos sinulla on kysyttävää, voit laittaa viestiä osoitteeseen edunvalvonta@ekonomit.fi.