Kuva: Ilkka Vuorinen

Millaisissa tehtävissä olet ollut ennen Ekonomeille siirtymistä?

Edellisessä työpaikassani työskentelin työelämäkoulutusten, kuten esihenkilövalmennusten ja mentorointiohjelmien, parissa. Tehtävässä opin paljon työhyvinvoinnin merkityksestä ja ammatillisen osaamisen kehittämisestä, joiden puolesta on hienoa päästä vaikuttamaan myös Ekonomeilla.

Kipinän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sain aikanaan opiskelijapolitiikasta, jossa olin aktiivisesti mukana monen vuoden ajan.

Mikä työelämäasioissa ja vaikuttamisessa innostaa?

Merkittävä osa arjestamme vietetään työssä, joten työajan mielekkyyteen ja hyvinvointiin kannattaa todellakin panostaa. Ekonomeilla on tärkeitä tavoitteita esimerkiksi työelämän oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja joustavuuden edistämiseksi, ja näitä viemme osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa ja tulevaisuuden työelämää. Vaikuttamistyössä hienointa on nähdä asioiden toteutuvan.

Ekonomien kaikki toiminta lähtee jäsenistöstä. Meidän tehtävämme on myös viestiä kiinnostavasti siitä, miten edistämme edunvalvonnan tavoitteita, mitä palveluita ja toimintaa tarjoamme ja millaista turvaa tuomme työelämän eri tilanteisiin.

Mitä haluat oppia työssäsi Ekonomeilla?

Työelämän edunvalvonnassa on paljon meneillään, mikä tekee Ekonomeilla työskentelystä hyvin mielenkiintoista. Odotan oppivani paljon uutta työmarkkina-asioista, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja viestinnästä sekä työlainsäädännöstä, joka erityisesti kiinnostaa tulevana juristina. Oppimistani asioista on varmasti hyötyä myös syksyllä, kun alan kirjoittaa oikeustieteellisen graduani työoikeudellisesta aiheesta.