Kuvituskuva

Milloin valitaan luottamusmies ja milloin luottamusvaltuutettu?

  • Kun työpaikka on työehtosopimuksen piirissä: Valitaan luottamusmies, jonka asema perustuu työehtosopimukseen.
  • Kun työpaikka ei ole työehtosopimuksen piirissä: Valitaan luottamusvaltuutettu, jonka asema perustuu työsopimuslakiin. 

Yt-neuvotteluja varten voidaan valita myös yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaedustaja, joka edustaa henkilöstöä ainoastaan yhteistoimintalakiin liittyvissä asioissa. Suosittelemme aina ensisijaisesti valitsemaan luottamusmiehen tai -valtuutetun, sillä siten edistetään työntekijöiden ja työnantajan välistä yhteistoimintaa ja vuoropuhelua myös muina kuin kriisiaikoina.

Miten valitaan luottamusmies?

Työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiehen valinnasta, kuka voi asettua ehdolle ja ketkä saavat osallistua valintaan. Nämä asiat on tärkeää tarkistaa työehtosopimuksesta ennen kuin henkilöstön edustajaa lähdetään valitsemaan.

  1. Yleisin tapa valita luottamusmies on järjestää vaalit. Ensin asiasta tiedotetaan henkilöstöä tai henkilöstöryhmää ja pyydetään ehdokkaita ilmoittautumaan esimerkiksi muutamasta vapaaehtoisesta työntekijästä muodostetulle vaalitoimikunnalle. Vaalitoimikunta järjestää vaalit siten, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Jos ehdokkaita on ilmoittautunut vain yksi, vaalia ei tarvita. Olisi kuitenkin hyvä, jos luottamustehtävästä kiinnostuneita löytyisi vähintään kaksi, jotta toinen voi toimia varaluottamusmiehenä.
  2. Pienemmillä työpaikoilla valintakokous on hyvä vaihtoehto. Siinä vaali voi tapahtua esimerkiksi suljettuna lippuäänestyksenä. Jos työntekijöitä on paljon, äänestyksen voi järjestää vaikkapa sähköisen kyselytyökalun tai sähköpostin avulla.

Luottamusmiehen valinnasta ilmoitetaan henkilöstölle/henkilöstöryhmälle ja työnantajalle. Työnantajan kanssa kannattaa keskustella luottamusmiehen valinnasta jo alkumetreillä, mutta työnantaja ei saa estää luottamusmiehen valintaa.

Työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehen pitää yleensä kuulua ammattiliittoon. Liittoon kuulumisesta on paljon hyötyä, sillä sitä kautta luottamusmies saa tarvittaessa apua ja neuvoja sekä koulutusta tehtävänsä hoitamiseen.

Miten valitaan luottamusvaltuutettu?

Luottamusvaltuutetun valinta tapahtuu pitkälti samalla tavalla kuin luottamusmiehenkin. Valintaan saa osallistua kaikki työntekijät tai koko henkilöstöryhmä, jota luottamusvaltuutettu edustaa.

Luottamusvaltuutetulle on hyötyä liittoon kuulumisesta, koska liitosta hän saa aina tarvittaessa neuvoja.

Luottamusvaltuutetun ei tarvitse kuulua ammattiliittoon, mutta siitä on ehdottomasti hänelle hyötyä, koska liitosta saa aina neuvoja niitä tarvittaessa. Lisäksi liittojen järjestämä maksuton koulutus on tarjolla vain järjestäytyneille.

Normaalisti valintaprosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta sekä ehdokkaat että valitsijat ennättävät perehtyä asiaan. Poikkeusoloissa, kuten koronakriisin aikana, valinta saatetaan joutua tekemään hyvin nopealla aikataululla. Siitä huolimatta on tärkeää, että valittu henkilö on kiinnostunut tehtävästä ja hänellä on edustettaviensa enemmistön luottamus.

Sekä luottamusmiehellä että luottamusvaltuutetulla on irtisanomissuoja. Se tarkoittaa sitä, että henkilöstön edustajan irtisanomiseen pitää olla erityiset perusteet. Luottamusmiehen toimivaltuudet ja oikeudet ovat luottamusvaltuutettua laajemmat. Tämä johtuu siitä, että alakohtaisissa työehtosopimuksissa näistä voidaan sopia varsin vapaasti ja laajasti. Luottamusmiehellä on esimerkiksi paremmat tiedonsaantioikeudet ja mahdollisuus kouluttautua työajalla tehtävänsä hoitamiseen. 

Ekonomi, jos sinut valitaan ylempien toimihenkilöiden luottamusmieheksi tai -valtuutetuksi, ilmoitathan yhteystietosi myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN:lle. Näin pääset oman toimialasi henkilöstöedustajille suunnatun viestinnän ja koulutuksen piiriin.

Jos jokin jäi askarruttamaan tai tarvitsette työpaikallanne neuvoja henkilöstön edustajan valitsemiseksi, ota yhteyttä erityisasiantuntija Tage Lindbergiin, tage.lindberg@ekonomit.fi, 040 513 3969.