Yhteistyön voima. Jotta Suomi saadaan jälleen tutkimuksen ja innovaatioiden kärkimaiden joukkoon, tarvitaan vahvaa yhteistyötä sekä kokonaisvaltaista TKI-järjestelmän kehittämistä. Tarvittava loikka on iso.

Elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apter, Suomen Ekonomit:

 • “Korkeakoulujen on profiloiduttava enemmän.
 • Julkisen sektorin TKI-rahoituksen vaikuttavuutta on lisättävä.
 • Suorissa yritystuissa on priorisoitava enemmän uudistavia TKI-tukia.
 • Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteiseen TKI-toimintaan on turvattava riittävät vastinrahat.”

Hyvä alku. Suomessa tuli vuoden 2023 alusta voimaan tuotekehityksen verokannustin.

 • Nyt yritykset voivat vähentää tutkimus- ja kehitysmenojaan verotuksessa.
 • Tarkoituksena on kannustaa erityisesti pk-yrityksiä investoimaan tuotekehitykseen.

“Verokannustin on hyvä alku. Kiitos siitä hallitukselle ja parlamentaariselle TKI-työryhmälle.”

Ekosysteemien rakentaminen. Jatkossa Suomen olisi panostettava yksittäisten yritysten sijaan laajempiin ekosysteemeihin.
”Eri alueilla on syytä keskittyä omiin vahvuuksiin.”

Esimerkkejä toimivista ekosysteemeistä löytyy jo eri puolilta Suomea:

 • Varsinais-Suomessa meriteollisuutta
 • Vaasan seudulla uusiutuvaa energiaa
 • Itä-Suomessa vihreän vedyn projekteja.

“Ekosysteemit houkuttelevat ulkomaisia osaajia eri tavalla kuin yksittäiset yritykset. Jos yksi yritys lakkauttaa toimintansa paikkakunnalla, ympäriltä löytyy muita mahdollisuuksia.”

Keinoja kestävään kasvuun. Suomen Ekonomit ehdottaa myös muita toimia kestävän kasvun edistämiseksi:

 • Toimeenpannaan digitaalinen Virtual Finland -alusta, joka mahdollistaa mutkattoman maahantulon.
 • Nostetaan asuntotuotantoa vastaamaan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tavoitteita.
 • Lisätään diversiteetti- ja inkluusio-osaamista kaikilla työllistävillä tahoilla (yritykset, julkinen ja kolmas sektori).
 • Luodaan pitkäaikainen verotuksen kokonaissuunnitelma: kevennetään ansioverotusta ja suunnataan verotusta systemaattisesti ympäristö-, haitta- ja kulutusveroihin.

“Suomen palkkataso ei ole houkutteleva huippuosaajille. Jos halutaan sitouttaa osaavaa väkeä maahan, on ajateltava kokonaisuutta. Siihen kuuluu niin verotus kuin englanninkieliset palvelutkin.”

Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439

Artikkeli on julkaistu MustReadin edukuntavaaliuutiskirjeessä 17.1.2023.

Lue myös: “Tässä on kyse siitä, halutaanko olla Pohjoismaa jatkossakin”– Suomi on pahasti jäljessä panostuksissa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin