Viime viikolla Teknologiateollisuus ry ilmoitti, että sen toiminta jakautuu kahteen eri yhdistykseen. Jatkossa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta vastaa Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset voivat valita, siirtyvätkö ne jäseniksi uuteen sopijayhdistykseen vai tekevätkö jatkossa vain yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Muutoksen tavoitteena on lisätä paikallista sopimista sekä yrityskohtaisten työehtosopimusten että valtakunnallisten, yleissitovien työehtosopimusten kautta. 

Suomen Ekonomit kannattaa valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten solmimista, sillä se on paras keino varmistaa työehtosopimusten tuomat edut. Lisäksi se on hyvä kanava lisätä paikallista sopimista.

Päätöksellä voi olla vaikutuksia työehtosopimusten yleissitovuuteen, jos suuret työnantajayritykset eivät siirry uuden sopijayhdistyksen jäseneksi. Tällöin yleissitovuuden vaatima edustavuus alalla jää saavuttamatta. Tämä tarkoittaisi sitä, että osassa Teknologiateollisuuden yrityksistä ei jatkossa olisi lainkaan voimassa olevaa työehtosopimusta. 

”Suomen Ekonomit kannattaa valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten solmimista, sillä se on paras keino varmistaa työehtosopimusten tuomat edut. Lisäksi se on hyvä kanava lisätä paikallista sopimista. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset mahdollistavat jo nyt laajasti paikallisen sopimisen, mutta sitä tulee edelleen kehittää, esimerkiksi ulottamalla sopimista myös järjestäytymättömiin yrityksiin”, työmarkkinajohtaja Riku Salokannel sanoo.

Yleissitovuuden heikentyminen vaikuttaa työehtoihin 

Suomen Ekonomit on jäsen Akavan neuvottelujärjestössä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä, jolla on kolme työehtosopimusta Teknologiateollisuuden kanssa. Sopimusten piirissä on 160 000 asiantuntija- ja keskijohdon tehtävissä työskentelevää ylempää toimihenkilöä. Yleissitovuuden heikentymisellä olisi suoraa vaikutusta myös alalla työskentelevien ekonomien työehtoihin.  

Jos ekonomien työehdot jäävät vain oman sopimisen varaan, ne eivät välttämättä säily yhtä vahvoina kuin työehtosopimuksessa.

”Meillä on valmius sopia myös yrityskohtaisia työehtosopimuksia, mutta riskinä on, ettei työnantaja ole valmis tekemään sopimuksia esihenkilöille ja asiantuntijoille. Jos ekonomien työehdot jäävät vain oman sopimisen varaan, ne eivät välttämättä säily yhtä vahvoina kuin työehtosopimuksessa”, Salokannel epäilee.

Ilman työehtosopimuksia jokainen joutuu sopimaan itsenäisesti esimerkiksi lomarahoista, sairausajan palkasta ja korvauksesta perhevapaan ajalta. Työehtosopimuksilla on positiivinen vaikutus myös palkkakehitykseen. Ekonomien tuoreen palkkatutkimuksen mukaan keskeisin ekonomien palkkaa kohottava tekijä oli viime vuonna yleiskorotus. Yleiskorotukset sovitaan työehtosopimuksessa.

Tulevaisuus näyttää, riittääkö uuden Teknologiateollisuus työnantajat ry:n jäsenten edustavuus valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten tekemiseen vai muuttuuko sopimisen rakenne alalla.

”Jos työehdoista sopiminen siirtyy vahvasti paikalliselle tasolle, se on yksilöiden kannalta iso muutos. Järjestäytymisen tärkeys korostuu silloin entisestään”, Salokannel muistuttaa.

  • Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen ja asianomaisella alalla edustavana pidettävä työehtosopimus. Sopimuksen edustavuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka suuri osa alan työntekijöistä on työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavat myös järjestäytymättömät yritykset eli ne, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Yleissitovuuden tarkoituksena on turvata työsuhteen vähimmäisehdot. 
  • Yrityskohtainen työehtosopimus eli talokohtainen työehtosopimus, jonka työnantaja tai työnantajayhdistys solmii työntekijäyhdistyksen kanssa. Sopimus koskee vain yrityksen omaa henkilöstöä. 
  • Paikallisella sopimisella tarkoitetaan pääasiassa työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistakin työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin. Paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa myös lakiin perustuvaa sopimista työsuhteen ehdoista sekä yrityskohtaisia työehtosopimuksia.