Palkka ja inflaatio 

Laukkaava inflaatio uhkaa syödä palkan ostovoiman. Jos edessä on kehityskeskustelu tai palkkaneuvottelu, kannattaako inflaatiota käyttää perusteluna palkankorotuspyynnölle? Miten omasta ostovoimasta voi huolehtia?


Miten inflaatio vaikuttaa palkkaan?  

Inflaatio eli elinkustannusten nousu syö palkan ostovoimaa. Kun esimerkiksi energian ja ruuan hinta nousee ja asuntolainan korot paisuvat, palkalla saa ostettua aiempaa vähemmän. Jos hinnat nousevat nopeammin kuin tulot kasvavat, ostovoima hupenee.  

Yksilön näkökulmasta inflaatiota vastaava palkankorotus on ratkaisu ostovoiman ylläpitämiseen.  

Yhteiskunnan näkökulmasta yhteiskunnan näkökulmasta mittavat palkankorotuset voivat pahentaa inflaatiota entisestään. Tästä voi seurata talouteen negatiivinen kierre. 

Miten Suomen Ekonomit huolehtii jäsentensä ostovoimasta? 

Työehtosopimuksissa sovittavilla yleiskorotuksilla pidetään huolta palkansaajien ostovoimasta. Yleiskorotus on vuotuisen palkkatutkimuksemme mukaan merkittävin ekonomien palkkoja nostava tekijä. Sen takia työehtosopimukset ovat tärkeitä myös ekonomeille. Olemalla liiton jäsen varmistat, että liiton neuvotteluvoima työehtosopimuspöydissä pysyy vankkana.  

Näin yleiskorotus nostaa palkkaa

Määritä lähtöpalkka ja yleiskorotusprosentti niin näet kuinka paljon yleiskorotus nostaa palkkaasi viiden vuoden ajanjaksolla.

%

Näin palkkasi nousee


Ekonomien puolesta työehtosopimusneuvottelut hoitaa yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko.  

Jos haluat lisätietoa tämän syksyn työehtosopimusneuvotteluista, ilmoittaudu 28.10.2022 pidettävään Käydään kierroksilla -webinaariin.

Ostovoima ja verotus

Ostovoimaan voidaan vaikuttaa myös ansiotuloverotuksella. Sen takia Suomen Ekonomit vaikuttaa siihen, että pitemmällä aikavälillä työn verotusta kevennettäisiin kaikissa tuloluokissa.   

Kannattaako inflaatiota käyttää perusteluna, jos pyytää työnantajalta palkankorotusta?  

Palkankorotuspyyntö menee parhaiten perille, jos käytät perusteluina asioita, jotka ovat yrityksen palkkapolitiikan mukaisia.  

Inflaatiota tehokkaampia perusteita voivat olla työnkuvaan tai työstä suoriutumiseen liittyvät faktat.  

”Olen ansainnut palkankorotuksen, koska on inflaatio” -tyylinen lause ei välttämättä vakuuta työnantajaa, vaikka toki sitäkin voi koittaa. Sen sijaan kannattaa ehkä kuitenkin pohtia, mitä oikeasti teet, miten työnkuvasi on muuttunut ja teetkö esimerkiksi aiempaa vaativampia tehtäviä.

Työnantajat pitävät pay for performance -tyyppisestä ajattelusta, eli hyville työntekijöille ja hyvistä suorituksista maksetaan. Listaa ennen palkkakeskustelua konkreettisia todisteita siitä, mitä kaikkea olet saanut aikaan, missä olet hyvä ja miten tuot lisäarvoa yritykselle. 

Mistä tietää, paljonko voi pyytää palkkaa? Mikä on sopiva palkkapyyntö? 

Ekonomien jäsenenä saat kattavan ja ajantasaisen tiedon Palkkatutkasta. Palkkatutkan data on peräisin vuotuisesta palkkatutkimuksestamme. Vastaathan tutkimukseen, kun saat kutsun! Pieni teko sinulta – iso hyöty koko yhteisöllemme. Tämän vuoden palkkatutkimuksen vastausaika alkaa 1.11.2022.

Halutessasi saat myös henkilökohtaista palkkaneuvontaa, johon voit varata ajan ajanvarauskalenterista.

Jos olet siirtymässä opinnoista työelämään, hakemassa kesätöitä tai tekemässä toimeksiantogradua, voit käyttää apuna palkkasuosituksiamme.

”Työpaikkailmoituksessa ei kerrota, että työnantaja ei aio maksaa palkkaa” 

KTM-opiskelijoiden ikävät kokemukset kesätöistä ja työharjoitteluista hämmästyttävät. Miksi juuri tiettyjen alojen yritykset jättävät nuoret työntekijät eriarvoiseen asemaan? Taustalta paljastuu kaksi työehtosopimuksiin liittyvää epäkohtaa.


Peräti 10 prosenttia KTM-opiskelijoista saa kokopäivätyöstä palkkaa alle 1 500 euroa kuukaudessa. Suomen Ekonomit halusi asiasta lisätietoa ja avasi alkuvuodesta palvelun, jossa opiskelijat saivat kertoa palkkakokemuksistaan.

Palveluun saapuneiden ilmoitusten perusteella ongelmia näyttää olevan erityisesti aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta. Esille nousivat etenkin viestintä-, media- ja mainostoimistot sekä markkinoinnin tehtävät yleisesti.   

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä palkoille tapahtuu, jos työehtosopimusta ei ole. Jos yritykset eivät ole halukkaita sitä tekemään, pitäisikö lainsäädäntöön saada tarkempia kirjauksia palkoista?, kysyy Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel. 

Ongelmia näyttää olevan aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta, ja aloilla, joiden työehtosopimus ei koske kesätyöntekijöitä.

Myös pankki- ja vakuutusalalta kerrottiin useita negatiivisia palkkakokemuksia. Siellä työehtosopimukset eivät koske kesätyöntekijöitä. Salokanteleen mielestä nuorten jättäminen eriarvoiseen asemaan on erittäin huonoa imagon rakentamista koko finanssialalle. 

Työkokemus on kaikki kaikessa – ja yrityksissä tämä tiedetään

Opiskelijoiden kokemuksia yhdisti se, että pientä palkkaa perusteltiin yleensä opiskelijastatuksella. Salokanteleen mielestä tämä on väärä lähtökohta palkan määrittämiselle.   

– On selvää, että opiskelijan ei tarvitse saada samaa palkkaa kuin kokeneen konkarin, mutta on törkeää, että opiskelija-asemaa käytetään tällä tavalla hyväksi. Palkan tulee ensisijaisesti perustua tehtävän vaativuuteen eli siihen, mitä tekee. 

Opiskelijoiden kertomusten mukaan monissa harjoittelu- ja työpaikoissa teetetään asiakkaalta laskutettavaa työtä – jopa täysin samaa työtä kuin muut työntekijät tekevät – mutta vain pienemmällä palkalla. 

”Yritys maksaa 500 € kuukaudessa, vaikka työ on ihan normaalia vastuullista työtä. Ottavat aina uudet harjoittelijat harjoitusjakson päätyttyä. Tätä on jatkunut jo vuosia.” 

Yritykset hyödyntävät myös sitä, että osalle opiskelijoista työharjoittelu on pakollinen osa tutkintoa. 

”Palkkaus omassa tiimissäni oli 1 000 euroa kuukaudessa täysipäiväisestä harjoittelusta. Yrityksen tarpeeseen etsitään aina uusia harjoittelijoita, ja toisaalta kysyntää harkkapaikoille ilmeisesti kyllä löytyy erityisesti amk-opiskelijoiden keskuudessa, sillä työharjoittelu on monille heistä pakollinen osa tutkintoa ja edellytys valmistumiselle.” 

Monen työnantajan silmissä arvokas työkokemus kompensoi kehnoa palkkaa. Näin ajatteli myös moni opiskelija, mutta elämisen kustannukset oli otettava huomioon. 

”Hain yritykseen harjoittelijaksi ja minulle soitettiin, että haluaisinko tulla haastatteluun. Olin tosi riemuissani, koska kyseessä oli iso kansainvälinen firma ja ensimmäinen alan työkokemus olisi ihan superhyvää kokemusta tulevaisuutta varten. Palkka olisi ollut 800 euroa kuukaudessa. Tämä ei ollut ok, koska minun olisi pitänyt muuttaa Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulla 800 euroa ei välttämättä kattaisi edes vuokraa. Palkkaus oli siis mahdoton.” 

Härskeimmissä tapauksissa harjoittelu oli ollut täysin palkaton. 

”Työpaikkailmoituksessa ei kerrota rehdisti, että työnantaja ei aio maksaa palkkaa ollenkaan. Asia tuotiin esiin vasta kun minuun oltiin yhteydessä. Syynä kysyessäni oli se, että aina aiemminkin on saatu joku työhön ilman korvausta.” 

”Meille junior-tason työntekijöille on sanottu suoraan tiimin johtajan toimesta, että tätä ei tehdä rahan takia. Jos ei halua olla täällä, niin tulijoita on.” 

Riku Salokannel on ollut yhteydessä muutamiin yrityksiin, jotka olivat saaneet useampia negatiivisia mainintoja. 

– Osa yrityksistä on suhtautunut palautteeseen ymmärtäväisesti ja halunnut lähteä etsimään ratkaisua, mutta kyllä muutaman yritysjohtajan käytös on ihmetyttänyt. Vaikka ongelma ei ole laaja, nämä yksittäisetkin tapaukset on kitkettävä pois, Salokannel toteaa. 

Suomen Ekonomit tutkii vuosittain jäsentensä palkkoja ja kesätyöpalkkoja, sekä tekee niiden perusteella alkupalkkasuositukset ja kesätyöpalkkasuositukset.

Lisätietoja:

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Sopimusneuvottelut käynnissä − Ekonomien valttikortit neuvottelupöydissä

Työnantajia ja työntekijöitä edustavat liitot neuvottelevat jälleen työehdoista. Peli on jo käynnissä, mutta ovatko säännöt edelleen samat? Millaiset kortit lyödään pöytään? Ekonomeilla on hyvät pelaajat, jotka ajavat etuasi. 


Työmarkkinajärjestelmän rakenteet natisevat. Viisi vuotta sitten Elinkeinoelämän keskusliitto päätti, että keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen eli tupojen aika on ohi. Päätös toi paineita työehtosopimusneuvotteluihin, joita palkansaaja- ja työnantajaliittojen välillä käydään. Monet asiat siirtyivät keskusjärjestöiltä liittojen neuvotteluissa ratkaistavaksi. 

Pakkaa ovat sekoittaneet myös työnantajaliittojen pelikuviot. Ensin Metsäteollisuus ilmoitti siirtävänsä työehtoneuvottelut yritysten ja henkilöstön välille. Keväällä Teknologiateollisuus puolestaan jakautui kahdeksi, eikä työehtosopimusten jatkumisesta ollut varmuutta.

Vuodenvaihde osoitti, että sopimuksia syntyy edelleen niin liittotasolla kuin yrityksissäkin. Iso päänavaus tehtiin perinteisesti teknologiateollisuudessa. Sen jälkeen neuvottelut ovat edenneet muillakin aloilla.

Jo tehdyissä liittotason työehtosopimuksissa on annettu paljon tilaa myös paikalliselle sopimiselle. Siinä on nyt pelin paikka saada eri toimialoille erilaisia palkkaratkaisuja kunkin alan taloudellisen tilanteen ja palkanmaksuvaran mukaisesti. Tähän mennessä syntyneissä sopimuksissa kun on varsin vahvasti keskitetyn palkkaratkaisun tuntu. Seuraavaksi onkin yritysten vuoro osoittaa, että aitoa sopimisen halua löytyy ja monimuotoinen sopiminen on tulevaisuutta.

Miksi työehtosopimus eli tes on tärkeä? 

Miksi ekonomin kannattaa olla kiinnostunut työehtosopimusten tulevaisuudesta? Mikä merkitys tessillä on asiantuntijalle tai esihenkilölle? Työehtosopimus on kaikkea tätä: 

1. Se on työehtojen turvaaja 

Työehtosopimus helpottaa työntekijän asemaa työehdoista neuvotellessa. Kun osa asioista on jo sovittu tessissä, kaikkea ei tarvitse vääntää itse. Tes on kuin ässä hihassa, vankka pohja, jota huonommista ehdoista ei voi sopia. Paremmista kylläkin. 

2. Se on lakia kattavampi  

Monet hyvät edut, kuten lomarahat, palkan yleiskorotus, palkallinen sairausloma ja perhevapaat, tulevat työehtosopimuksista, eivät laista. Niitä ei siis saa automaattisesti, ja edut voivat poistua, jos tessejä ei enää tehdä.  

3. Se on avain paikalliseen sopimiseen 

Paikallisen sopimisen edellytykset sovitaan työehtosopimuksissa. Laki antaa mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen varsin rajallisesti. Jos valtakunnallisista tesseistä luovutaan, mahdollisuus paikalliseen sopimiseen supistuu. 

4. Se on tuki henkilöstölle 

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työehtosopimukseen. Luottamusmiehen oikeudet ja edellytykset edustaa henkilöstöä ovat paljon vahvemmat ja laajemmat kuin lakiin perustuvan luottamusvaltuutetun. 

Ei mitään pasianssia 

Edunvalvonta ei ole yksinpeliä. Siksi korkeasti koulutettuja työntekijöitä edustavat järjestöt ovat yhdistäneet voimansa. Näin on syntynyt Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Se neuvottelee ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset, joita sovelletaan pääsääntöisesti ekonomeihinkin.  

Noin puolet ekonomeista työskentelee aloilla, joilla on työehtosopimus. Iso osa on siis ilman. Tessit vaikuttavat positiivisesti myös heidän työehtoihinsa, sillä monet työnantajat haluavat tarjota vähintään samat työehdot kilpaillakseen parhaista osaajista. 

Kokeneet pelaajat 

Koska neuvottelupöytiä on monta, YTN:ssä vastuuta on jaettu eri järjestöjen kesken. Suomen Ekonomeista mukana on kokenut neuvottelijajoukko, joka pitää tiukasti esihenkilöiden ja asiantuntijoiden puolta. 

Vaikka tavoitteena on täyskäsi, tarkoituksena ei ole kahmia koko pottia. Neuvottelijat ymmärtävät, että tässä pelissä murskavoitto ei ole kenenkään etu.  

Riikka Sipilä
Emilia Pennanen
Kosti Hyyppä
Noora Yli-Huumo

Timo Voutilainen
Veera Hellman
Tage Lindberg
Riku Salokannel

Juttu on julkaistu Ekonomi-lehdessä 3/2021.

Teksti: Riikka Mykkänen
Kuvat: Vesa Laitinen ja Olli-Pekka Latvala
Kuvitus: Berry Creative

Lue myös

Ajankohtaista työehtosopimusneuvotteluista

Kyselytutkimus: Työehtosopimusten kannatus vahvaa alle 35-vuotiaiden keskuudessa

Työehtosopimuksia ehdottomasti tarvitaan Suomessa, selviää Suomen Ekonomien teettämässä työelämäkyselyssä. Peräti 71 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. Myös paikallisen sopimisen lisääminen työpaikoilla saa kannatusta.


Suomen Ekonomit kartoitti alle 35-vuotiaiden jäsentensä odotuksia uraan liittyen sekä näkemyksiä työehdoista ja työelämän uudistamistarpeista.  

Suurin yllätys oli työehtosopimusten saama vankka kannatus. 

Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokanteleen mukaan tämä on tärkeä viesti myös työnantajaliitoille työehtosopimusneuvottelujen alla.  

Työajoista halutaan sopia paikallisesti 

Vastaajilta kysyttiin myös paikallisesta sopimisesta. Työaika nousi ykköseksi, kun nuorilta kysyttiin, mistä asioista pitäisi pystyä sopimaan paikallisesti. Toiseksi tärkeimpänä oli palkankorotukset. 

44 prosenttia vastaajista kannatti sopimisen lisäämistä. 43 prosenttia ilmoitti, ettei osaa sanoa kantaansa paikallisen sopimisen lisäämiseen. Vain 13 prosentin mielestä sopimista ei tarvitse lisätä. 

”Nuoret jakavat koko ekonomiyhteisön näkemyksen siitä, että paikallista sopimista tulee kehittää ja lisätä etenkin työaikojen osalta”, Salokannel kertoo. 

Uskoa tulevaisuuteen on, mutta työelämä stressaa 

Nuoret ekonomit suhtautuvat hyvin positiivisesti omaan uranäkymäänsä, mutta toisaalta selkeä enemmistö kokee työelämän raskaaksi ja stressaavaksi. 66 prosentin mielestä työn ja vapaa-ajan erottaminen on vaikeaa ja 82 prosenttia uskoo epävarmuuden työelämässä lisääntyvän.  

Koronan vaikutukset uraan koettiin kuitenkin yllättävän vähäisiksi. Vain 13 prosenttia uskoo, että koronapandemia vaikuttaa omaan urakehitykseen vielä pitkään. 

Selkeä enemmistö uskoo saavansa parempaa palkkaa kuin omat vanhempansa, työllistyvänsä helposti ja voivansa kehittää omaa osaamistaan. Myös työnantajaan luotetaan. 66 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että työnantajat Suomessa toimivat reilusti työntekijöitä kohtaan. Kolmannes oli väitteestä kuitenkin eri mieltä. 

Kyselyn toteutti syys-lokakuussa 2021 Aula Research ja siihen vastasi 864 kauppatieteilijää. 

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja: 

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Tiedote: Paikallisessa sopimisessa on tehty virhe, jonka seuraukset alkavat nyt näkyä

”Ay-liike on tehnyt ison virheen siinä, ettei ole antanut paikallista sopimista paljon vapaammaksi kuin se on nyt”, Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel toteaa #Taloudentekijät-podcastissa.


Salokanteleen mukaan ay-liikkeen penseys paikallista sopimista kohtaan näkyy nyt työnantajapuolen, esimerkiksi Teknologiateollisuuden, viimeaikaisissa toimissa.

”Olen sataprosenttisesti sitä mieltä, että jos olisi annettu lisää siimaa, olisi päästy parempaan paikalliseen sopimiseen. Suomen Ekonomeissa olemme ajaneet jo viisi vuotta sitä, että paikallista sopimista olisi pitänyt uskaltaa rohkeammin avata. Mutta nyt nähdään, kun sitä ei ole tehty, niin siitä on seurauksena näitä työnantajapuolen viimeaikaisia ratkaisuja”, hän sanoo.

Esimiehiä ja asiantuntijoita koskevissa työehtosopimuksissa paikallinen sopiminen on huomioitu paremmin. Siksi Salokannel näkee tämän porukan sijaiskärsijänä.

Paikallinen sopiminen avaa Salokanteleen mukaan paljon mahdollisuuksia, ja sitä kannattavat laajasti myös Suomen Ekonomien jäsenet. Paikallinen sopiminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työsuhteen ehdoista, kuten palkoista ja lomista, sovitaan yrityskohtaisesti.

Työehtosopimukset perälaudaksi

Paikallisen sopimisen perälaudaksi tarvittaisiin kuitenkin valtakunnallisia työehtosopimuksia.

”Perälautatoiminta olisi helpompi siirtyminen paikalliseen sopimiseen. Tarkoitan sitä, että meillä olisi kollektiiviset työehtosopimukset, joista voisi sitten poiketa paikallisesti – vaikka koko työehtosopimuksen osalta. Mutta jollei poiketa, sitten mennään valtakunnallisten sopimusten mukaan”, Salokannel ehdottaa.

Tällä hetkellä esihenkilöt ja asiantuntijat ovat monella alalla ilman työehtosopimusta. Vaarana on, että yritysten haluttomuus tehdä sopimuksia vain kasvaa tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa Salokanteleen mukaan haasteita muun muassa yleiselle palkkakehitykselle, jos palkankorotuksista ei haluta sopia edes paikallisesti.

Suomen Ekonomien tuoreen palkkatutkimuksen mukaan yleisin syy palkankorotukselle viime vuonna oli työehtosopimuksissa neuvoteltu yleiskorotus. Jo nyt asiantuntijoiden palkkataso on suhteellisen alhainen verrattuna olennaisiin kilpailijamaihin.

Paikallinen sopiminen lisää liittojen merkitystä jäsenilleen

Paikallinen sopiminen ei tarkoita sitä, että työntekijät jäisivät sopimusneuvotteluissa yksin. Esimerkiksi Ruotsissa paikallinen sopiminen on paljon laajempaa kuin Suomessa, ja siellä palkansaajajärjestöillä on iso rooli neuvottelujen tukemisessa.

”Niissä maissa, joissa paikallinen sopiminen on viety tosi pitkälle, niissä liittojen rooli vain kasvaa”, Salokannel uskoo.

Lisätiedot:

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Työehtosopimukset ovat tärkeitä myös ekonomeille

Teknologiateollisuus ry:n päätöksellä siirtää sopimustoiminta Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle saattaa olla vaikutuksia työehtosopimusten yleissitovuuteen. Tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, kuinka suuri osa työnantajayrityksistä liittyy uuden sopijayhdistyksen jäseneksi. Suomen Ekonomit haluaa jatkossakin solmia valtakunnallisia työehtosopimuksia, koska ne parantavat myös ekonomien työehtoja.


Viime viikolla Teknologiateollisuus ry ilmoitti, että sen toiminta jakautuu kahteen eri yhdistykseen. Jatkossa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta vastaa Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset voivat valita, siirtyvätkö ne jäseniksi uuteen sopijayhdistykseen vai tekevätkö jatkossa vain yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Muutoksen tavoitteena on lisätä paikallista sopimista sekä yrityskohtaisten työehtosopimusten että valtakunnallisten, yleissitovien työehtosopimusten kautta. 

Suomen Ekonomit kannattaa valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten solmimista, sillä se on paras keino varmistaa työehtosopimusten tuomat edut. Lisäksi se on hyvä kanava lisätä paikallista sopimista.

Päätöksellä voi olla vaikutuksia työehtosopimusten yleissitovuuteen, jos suuret työnantajayritykset eivät siirry uuden sopijayhdistyksen jäseneksi. Tällöin yleissitovuuden vaatima edustavuus alalla jää saavuttamatta. Tämä tarkoittaisi sitä, että osassa Teknologiateollisuuden yrityksistä ei jatkossa olisi lainkaan voimassa olevaa työehtosopimusta. 

”Suomen Ekonomit kannattaa valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten solmimista, sillä se on paras keino varmistaa työehtosopimusten tuomat edut. Lisäksi se on hyvä kanava lisätä paikallista sopimista. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset mahdollistavat jo nyt laajasti paikallisen sopimisen, mutta sitä tulee edelleen kehittää, esimerkiksi ulottamalla sopimista myös järjestäytymättömiin yrityksiin”, työmarkkinajohtaja Riku Salokannel sanoo.

Yleissitovuuden heikentyminen vaikuttaa työehtoihin 

Suomen Ekonomit on jäsen Akavan neuvottelujärjestössä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä, jolla on kolme työehtosopimusta Teknologiateollisuuden kanssa. Sopimusten piirissä on 160 000 asiantuntija- ja keskijohdon tehtävissä työskentelevää ylempää toimihenkilöä. Yleissitovuuden heikentymisellä olisi suoraa vaikutusta myös alalla työskentelevien ekonomien työehtoihin.  

Jos ekonomien työehdot jäävät vain oman sopimisen varaan, ne eivät välttämättä säily yhtä vahvoina kuin työehtosopimuksessa.

”Meillä on valmius sopia myös yrityskohtaisia työehtosopimuksia, mutta riskinä on, ettei työnantaja ole valmis tekemään sopimuksia esihenkilöille ja asiantuntijoille. Jos ekonomien työehdot jäävät vain oman sopimisen varaan, ne eivät välttämättä säily yhtä vahvoina kuin työehtosopimuksessa”, Salokannel epäilee.

Ilman työehtosopimuksia jokainen joutuu sopimaan itsenäisesti esimerkiksi lomarahoista, sairausajan palkasta ja korvauksesta perhevapaan ajalta. Työehtosopimuksilla on positiivinen vaikutus myös palkkakehitykseen. Ekonomien tuoreen palkkatutkimuksen mukaan keskeisin ekonomien palkkaa kohottava tekijä oli viime vuonna yleiskorotus. Yleiskorotukset sovitaan työehtosopimuksessa.

Tulevaisuus näyttää, riittääkö uuden Teknologiateollisuus työnantajat ry:n jäsenten edustavuus valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten tekemiseen vai muuttuuko sopimisen rakenne alalla.

”Jos työehdoista sopiminen siirtyy vahvasti paikalliselle tasolle, se on yksilöiden kannalta iso muutos. Järjestäytymisen tärkeys korostuu silloin entisestään”, Salokannel muistuttaa.

  • Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen ja asianomaisella alalla edustavana pidettävä työehtosopimus. Sopimuksen edustavuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka suuri osa alan työntekijöistä on työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavat myös järjestäytymättömät yritykset eli ne, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Yleissitovuuden tarkoituksena on turvata työsuhteen vähimmäisehdot. 
  • Yrityskohtainen työehtosopimus eli talokohtainen työehtosopimus, jonka työnantaja tai työnantajayhdistys solmii työntekijäyhdistyksen kanssa. Sopimus koskee vain yrityksen omaa henkilöstöä. 
  • Paikallisella sopimisella tarkoitetaan pääasiassa työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistakin työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin. Paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa myös lakiin perustuvaa sopimista työsuhteen ehdoista sekä yrityskohtaisia työehtosopimuksia. 

Ekonomien toimikunnat: ”Valtava mahdollisuus nähdä, miten yhteiskuntaan vaikutetaan”

Suomen Ekonomien toimikunnat – työelämätoimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta ja yrittäjyystyöryhmä – ovat vaikuttamistyön ytimessä. Ryhmät valmistelevat päätöksiä, ehdotuksia ja suosituksia. Toimikunnan jäsenenä pääsee verkostoitumaan sekä oppimaan laajasti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.


Ekonomien toimikunnat Eyup Yilmaz
Eyüp Yilmaz ratkoo Ekonomien työelämätoimikunnassa sitä, miten työtä tehdään tulevaisuudessa.

Ekonomien toimikunnat ovat hallituksen alaisia työryhmiä, joiden jäsenet tuovat Ekonomien toimistolle ja hallitukselle tärkeää tietoa ja osaamista suoraan ”kentältä”.

Eyüp Yilmaz opiskelee Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja on yksi Suomen Ekonomien työelämätoimikunnan jäsenistä. Hänen mielipiteellään on siis painoarvoa siinä, millaista edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä Ekonomeissa tehdään.

”Käsittelemme työelämätoimikunnassa erityisesti työn murrosta ja vaikutuksiltaan suurimpia muutoksia työelämässä. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että moni asiantuntija ja ekonomi erilaisista taustoista ja aloilta kokoontuu yhteen. Pyrimme luomaan yhteisen näkemyksen, jota viemme eteenpäin Ekonomien työmarkkina-asiantuntijoille”, Yilmaz sanoo.

Ekonomien toimikunnat ja etenkin työelämätoimikunnan toiminta perustuu Ekonomien keskeisimpään olemassaolon syyhyn – siihen, että kaikilla ekonomeilla olisi työelämässä asiat mahdollisimman hyvin.

Työelämätoimikuntaan valitaan 8–10 jäsentä kerrallaan ja se kokoontuu noin 5–7 kertaa vuodessa. Työelämätoimikunta muodostaa kannanottoja siitä, millaista ekonomien työ on tänään ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Toimikunta tukee Ekonomien edunvalvontaa ja työmarkkina-asioiden vaikuttamistyötä.

Työelämätoimikunnassa on mukana myös Annukka Erkheikki, joka työskentelee Suomen Rahapajassa account directorina.

”Mielestäni yksi suuria anteja on se, että joutuu erilaiselle alueelle kuin mihin moni ekonomi on omassa työssään tottunut. Mittareiden ja selkeiden tuottotavoitteiden sijaan toiminta on vaikuttamista, jossa on mukana lukuisia eri tahoja. Ekonomien toimikunnat opettavat, miten vaikutetaan asioihin keskipitkällä aikavälillä ja mitä kaikkea se suomalaisessa työelämässä vaatii”, Erkheikki kuvailee.

Annukka Erkheikki Ekonomien toimikunnat
Annukka Erkheikin mukaan toimikuntatyön suola on nähdä, miten yhteiskunnallista vaikuttamista tehdään eri toimijoiden ja instituutioiden kanssa.

Työelämätoimikunnan apua ja ehdotuksia tarvitaan erityisesti parin kolmen vuoden välein toistuvien työehtosopimusneuvottelujen aikaan. Jokaisen ammattiliiton toiminnassa on keskeistä vaikuttaa siihen, millaisilla ehdoilla sen jäsenet ovat mukana työelämässä. Työelämätoimikunta avustaa Suomen Ekonomien työmarkkina-asiantuntijoita tässä tehtävässä.

Työelämätoimikunta on aitiopaikka siihen, mitä työssä ja työelämässä tapahtuu.

Työelämätoimikunta on aitiopaikka siihen, mitä työssä ja työelämässä tapahtuu. Toiminnalla on paljon vaikutusta: ryhmän päätösten avulla Suomen Ekonomien hallitus muodostaa omat kantansa.

”Mielestäni olemme hyvin onnistuneet vaikuttamaan vaikkapa ajattelutavan muutokseen siitä, mitä työ on tulevaisuudessa. Esimerkiksi työaikalakiin liittyen ajateltiin ennen, että työ tapahtuu tiettyyn aikaan ja tietyssä paikassa. Nykyään on jo aika selvää, että työtä tullaan tekemään huomattavasti joustavammin”, Yilmaz sanoo.

Yilmaz ja Erkheikki kannustavat hakemaan työelämätoimikunnan jäseneksi.

”Tässä on valtava mahdollisuus kehittyä itse ja lisäksi ymmärtää, miten laajasti Suomen Ekonomit vaikuttaa. Tässä opittavat neuvottelu- ja argumentointitaidot sekä keskustelukyky eri taustaisten ihmisten kanssa eivät koskaan ole haitaksi.”

Yrittäjyystyöryhmä: Ekonomit ei ole vain palkansaajan asialla

Mainostoimistoyrittäjä Juuso Enala on Ekonomien yrittäjyystyöryhmän jäsenenä vaikuttamassa siihen, että myös yrittäjien näkemys on mukana liiton toiminnassa.

Ekonomien jäsenistä muutama prosenttia on yrittäjiä, mutta maailma muuttuu nopeasti. Yrittäjyys on osa yhä useamman ekonomin työuraa. Jos ei päätoimisena, niin mahdollisesti sivutoimisena yrittäjyytenä. Myös yrittäjän kannattaa olla Suomen Ekonomien jäsen.

”Nykyään ei ole sellaista kiveen hakattua määritelmää kuin eläkkeelle jatkuva palkkatyö. Meidän tehtävämme on miettiä, miten työmarkkinat muuttuvat ja miten yrittäjyyden lisääntyminen vaikuttaa ekonomien sosiaalietuuksiin, työsuhdeturvaan, vakuutuksiin ja eläkkeisiin. Ekonomit ei ole vain palkansaajien asialla”, Enala toteaa.

Juuso Enala
Juuso Enala miettii yrittäjyystyöryhmässä, miten esimerkiksi yleistyvä kevytyrittäjyys ja itsensä työllistäminen muuttavat työmarkkinoita.

Yrittäjyystyöryhmään valitaan 8–10 jäsentä ja se kokoontuu nelisen kertaa vuodessa.

Työryhmä edistää ekonomiyrittäjyyttä, yrittäjien verkostoitumista, yrittäjämyönteistä ilmapiiriä sekä yrittäjyysasioita Ekonomien liittotasolla. Toiminnalla tavoitellaan parempaa yrittäjäelämää ja ekonomiyrittäjien järjestäytymisasteen nousua Suomen Ekonomeissa.

Tuomme konkreettista viestiä sinne, missä asioista päätetään ja vaikutetaan valtakunnan tasolla.

Kokouksissa saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Yrittäjyystyöryhmä laati vastikään Ekonomien yrittäjyysasioista vastaavan asiantuntijan Ted Apterin kanssa Ekonomien kasvuyrittäjyysohjelman. Ohjelma tehtiin, koska Suomen Ekonomeilla on yhteiskunnallisesti ainutlaatuiset mahdollisuudet vaikuttaa kasvuyrittäjyyden toimintaedellytyksiin.

Yrittäjyystyöryhmässä toimii myös opiskelija Samuel Latvanen. Hän pitää suurena etuoikeutena sitä, että pääsee työryhmässä keskustelemaan eri aloilta tulevien eri ikäisten ekonomien kanssa. 

”Ekonomien toimistolta tulee meille työryhmään näkemyksiä tai ponsi johonkin yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen asiaan. Meiltä kysytään näkemyksiä ja mielipiteitä niin sanotusti kentältä. Keskusteluiden jälkeen kerromme kantamme, ja Ekonomien yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilaiset pääsevät tekemään työtään niin, että asialla voi olla – ja hyvin usein onkin – yhteiskunnallista merkitystä”, Latvanen sanoo.

Samuel Latvanen
Samuel Latvasen mukaan yrittäjyystyöryhmän jäsenyys antaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja vaikuttamiseen.

Sekä Latvanen että Enala painottavat ainutlaatuista mahdollisuutta päästä vaikuttamaan yrittäjien työelämäasioihin.

”Olemme avaamassa latua. Tuomme konkreettista viestiä sinne, missä asioista päätetään ja vaikutetaan valtakunnan tasolla. Kasvuyrittäjyysohjelman lisäksi olemme luoneet opiskelijoille suunnatun Unikorni-yrittäjyyskilpailun, jossa opiskelijat saavat sparrausta ja pääsevät pitchaamaan yritysideoitaan Leijonanluola-tyyliin.”

Koulutuspoliittinen toimikunta on saattanut monta isoa uudistusta alulle

Koulutuspolitiikan sektori on valtava. Suomen Ekonomien koulutuspoliittiset asiantuntijat eivät pysty yksin hoitamaan koko kenttää, vaan avuksi tarvitaan koulutuspoliittista toimikuntaa.

Toimikunnan jäsen ja varapuheenjohtaja, opiskelija Fanni Holmström-Mikkonen kertoo, että toimikunnassa ideoidaan, linjataan ja pohditaan asioita kriittisesti. Tärkein tavoite on kauppatieteellisen koulutuksen laadun takaaminen.

On erittäin mielenkiintoista ja opettavaa kuulla erilaisia näkökulmia ja oppia ymmärtämään kokonaisuuksia.

”Kannanottomme viedään eteenpäin Ekonomien toimistolle, josta sitten toteutetaan linjauksia käytännössä”, Holmström-Mikkonen kuvaa.

Koulutuspoliittisen toimikunnan jäseninä on tyypillisesti ihmisiä, joilla on laajaa osaamista ja kokemusta yliopistoista, ammattikorkeakouluista, aikuiskoulutuksesta ja opiskelijapolitiikasta. Mukaan toivotaan myös yritysmaailman edustajia, koska Suomessa koulutettavat opiskelijat työskentelevät pääasiassa yrityssektorilla.

Toimikunnassa tehdään konkreettista työtä, todellisuuteen istuvia ideoita ja ratkaisuja, joten osaamista ja ymmärrystä kentältä täytyy löytyä.

Pääasiallisesti koulutuspoliittinen toimikunta tekee vaikuttamista: kannanottoja, tiedon hankkimista ja yhteydenpitoa oppilaitoksiin. Kokouksia on noin viidesti vuodessa.

Toimikunta myös jakaa vuosittain 6 000 euron arvoisen Opetuspalkinnon erityisen ansioituneelle kauppatieteellisen koulutuksen kehittäjälle.

Yksi koulutuspoliittisen toimikunnan merkittäviä hankkeita on vastikään avattu myyntikoulu School of Sales, joka syntyi siitä ymmärryksestä, että myyntiosaamista tarvitaan Suomessa kipeästi lisää.

Samoin kauppatieteellisten yksikköjen yhteisten perusopintojen verkkototeutus on ollut Suomen Ekonomien käynnistämä hanke, jossa toimikunnalla oli suuri rooli. Tällaiseen projektiin tarvittiin ulkopuolelta tuleva koordinointi ja idea.

Toimikunnassa työskentely antaa aidosti mahdollisuuden vaikuttaa kauppatieteelliseen koulutukseen Suomessa.

”On erittäin mielenkiintoista ja opettavaa kuulla erilaisia näkökulmia ja oppia ymmärtämään kokonaisuuksia”, Holmström-Mikkonen sanoo.

Ekonomien toimikunnat haku auki nyt

Työelämätoimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta ja yrittäjyystyöryhmä hakevat nyt aktiivisia toimijoita kaudelle 2021–2023. Haku on päättynyt.

Teksti: Eve Tarkkonen

Kuvat: Aleksei Dernjatin

Lue myös:

Ekonomien kasvuyrittäjyysohjelma – pienestä versoo isoja vaikutuksia

Estä syrjintä ja tee työpaikasta turvallinen – monimuotoinen työyhteisö kukoistaa

6 teemaa, joihin vaikutamme tänä syksynä

Paikallisen sopimisen edistämiseen on löydyttävä ratkaisu

Paikallisen sopimisen kanssa on poljettu paikallaan jo vuosia, vaikka ratkaisun avaimet ovat käytännössä aivan käden ulottuvilla. Muutama vuosi sitten avainta jo käännettiin, mutta Suomen Yrittäjät töppäsivät ja lukko jäi avaamatta. Paikallisen sopimisen piti olla yksi budjettiriihen keskeisistä uudistuksista, mutta asia siirtyi valitettavasti jälleen hamaan tulevaisuuteen.


Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Muistellaanpa hieman, mihin homma kaatui vuonna 2016. Kolmikannassa oli päästy niinkin pitkälle, että paikallinen sopiminen olisi ollut mahdollista myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Työmarkkinajärjestöjen ehtona oli, että sopiminen tapahtuu työehtosopimusten mukaisesti ja yritykseen valitaan luottamusmies noudattaen työehtosopimusten määräyksiä. Käytännössä se tarkoitti, että luottamusmieheksi valittava henkilö kuuluu liittoon. Tämä oli Yrittäjille liikaa.

Sopimisen mahdollisuus myös luottamusvaltuutetulle

Suomen Ekonomit on jo vuosia puhunut paikallisen sopimisen laajentamisesta. Olisimme valmiit menemään jopa askeleen pidemmälle kuin vuoden 2016 ratkaisunetsijät.

Olisimme valmiit menemään jopa askeleen pidemmälle kuin vuoden 2016 ratkaisunetsijät.

Paikallisen sopimisen mahdollisuutta voisi laajentaa tietyin perustein myös luottamusvaltuutetulle, jonka asema ei perustu työehtosopimuksiin vaan lakiin. Edellä kuvattuun verrattuna sopiminen laajenisi järjestäytymättömien yritysten lisäksi myös aloille, joilla ei ole työehtosopimusta. Tämä kauhistuttaa suurinta osaa ay-liikkeestä.

Luottamusvaltuutetun oikeus sopia henkilöstöä sitovalla tavalla tulee kuitenkin olla rajoitetumpi kuin työehtosopimuksen mukaisen luottamusmiehen. Sopiminen perustuisi luottamusvaltuutetun neuvottelemaan puitesopimukseen, johon jokainen työntekijä voisi halutessaan liittyä.

Oikeus sopia edellyttää oikeuksia

Jos luottamusvaltuutetun sopimismahdollisuuksia laajennetaan, samalla pitää vahvistaa luottamusvaltuutetun asemaa ja turvata toimintaedellytykset. Käytännössä se tarkoittaa riittävää työsuhdeturvaa, tiedonsaantioikeuksia ja oikeutta kouluttautua tehtäväänsä. 

Lisäksi tarvitaan esimerkiksi ammattiliittojen kanneoikeus ja rekisteröintipankki paikallisille sopimuksille. Kanneoikeus olisi tarpeen työntekijöiden oikeusturvan vuoksi. Jos perälautana ei ole työehtosopimusta ja siihen perustuvaa riitojen ratkaisujärjestelmää, täytyy olla keino ratkaista paikallisen sopimisen tulkintaan liittyvät erimielisyydet.

Paikallisten sopimusten rekisteröinnillä taas turvattaisiin sopimukseen sidottujen työntekijöiden tiedonsaanti. Lisäksi voitaisiin valvoa, että paikalliset sopimukset ovat niiden sopimusten mukaisia, joihin ne perustuvat.

Kokeilemalla eteenpäin?

Näin pitkälle tuskin päästään vielä vuosiin. Olisi kuitenkin löydettävä uskallusta edetä ja kokeilla.

Pallo on taas kolmikantaisella työryhmällä, mutta odotukset eivät ole järin korkealla.

Voisiko ratkaisu löytyä vaikkapa siitä, että helpotettaisiin sopimista ensin mikroyrityksissä ja siitä saatujen kokemusten jälkeen arvioitaisiin jatkotoimenpiteet?

Joka tapauksessa pallo on taas kolmikantaisella työryhmällä, mutta odotukset eivät ole järin korkealla. EK on liittynyt Suomen Yrittäjien joukkoon niuhottamaan luottamusmiehen järjestäytymisvapaudesta ja ay-liike vierastaa edelleen luottamusvaltuutettu-termin käyttöä paikallisesta sopimisesta puhuttaessa.

Jos ratkaisua ei löydy, hallituksen olisi aika toimia itse. Tämän hallituksen osalta asian edistämisen ei pitäisi jäädä kiinni ainakaan osaamisesta.

Lue myös:

Työnantaja kieltää etätyön, voiko niin tehdä?

“Uusia työpaikkoja syntyy kasvuyrityksiin” – Suomen ekonomit esittää 10 keinoa kasvuyrittäjyyden edistämiseksi

Ekonomien kohtaama syrjintä työelämässä: Irti automaattiasetuksista

Rahoitusalalle ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kielto

YTN on julistanut rahoitusalalle ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellon torstaista 27.2. klo 8.00 lähtien.


kuvituskuva

Rahoitusalan neuvottelut aloitettiin jo marraskuun alussa, mutta valitettavasti ne eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Suurin kiistakysymys koskee palkankorotuksia.

YTN haluaa rahoitusalan esimiehille ja asiantuntijoille yleisen linjan mukaiset yleiskorotukset turvatakseen alan jäsenistön ostovoiman ja mediaanipalkkojen kehittymisen.

Ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellolla YTN haluaa vauhdittaa neuvotteluja ja päästä aidosti keskustelemaan tavoitteistaan. Lisätietoa tilanteesta löydät YTN:n nettisivuilta tästä linkistä.

Mikäli työskentelet rahoitusalalla, etkä ole saanut YTN finanssialan jäsenviestiä asiasta, olethan yhteydessä meihin: edunvalvonta@ekonomit.fi.

Vastaamme samassa osoitteessa mahdollisiin tilanteeseen liittyviin kysymyksiin.

YTN:n päivystyspuhelin

YTN-liittojen jäseniä palvelee myös YTN:n päivystyspuhelin numerossa 040 352 3671.

Puhelimen päivystysajat ovat:

  • to 27.2. klo 9-17
  • pe 28.2. klo 9-17 sekä
  • ma 2.3. alkaen ma-pe klo 9-15.

Voit myös lähettää kysymyksesi YTN-toimijoille sähköpostitse osoitteeseen finanssi@ytn.fi.

Tästä syystä 43 % ekonomeista saa palkankorotuksen

Kiinnostaako ansiokehitys? Jos kiinnostaa, niin kannattaa olla kiinnostunut myös työehtosopimuksista.


Mykkänen Riikka
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
p. +358445929939

Nimittäin Suomen Ekonomien palkkatutkimuksen mukaan merkittävin ekonomien kuukausiansioihin suotuisasti vaikuttanut yksittäinen tekijä oli työehtosopimuksiin perustuva yleiskorotus. 43 prosenttia ilmoitti saaneensa sen edellisen vuoden aikana. Työehtosopimuksista on siis hyötyä myös ekonomeille.

Kaikki eivät saa yleiskorotusta

Ongelmallista on kuitenkin se, että ekonomeista vain noin puolet kuuluu työehtosopimusten piiriin. Toinen puolikas työskentelee aloilla, joissa ylemmille toimihenkilöille ei ole työehtosopimusta. Miten heidän palkalleen on käynyt?

Osa on varmasti palkittu meriittikorotuksella esimerkiksi hyvän suoriutumisen perusteella. Tai tavoitteet ovat täyttyneet ja tulospalkkio ilahduttanut palkkapäivänä. Ja onpa niitäkin työnantajia, jotka maksavat yleiskorotuksen kaikille työntekijöille yhtäläisesti, vaikka kaikilla henkilöstöryhmillä ei työehtosopimusta olisikaan.

Mutta selvää on, että merkittävällä joukolla palkka ei ole liikahtanut ylöspäin. Lähes kolmannes palkkatutkimukseen vastanneista ilmoitti, että palkka on vuoden tarkastelujaksolla pysynyt ennallaan.

Saipa yleiskorotuksen tai ei, niin palkasta kannattaa puhua

Myös itse voi olla aktiivinen ja pyytää esimiestä palkkakeskusteluun vähintään kerran vuodessa. Siihen kannattaa valmistautua huolella, miettiä perusteita palkankorotukselle, tuoda onnistumisia esille ja myös pyytää perusteita, joilla palkankorotuksen voisi saada.

Ja jos sillä kerralla ei tärppää, niin yrittää seuraavana vuonna uudestaan.

Eikä palkan kehittymistä kannata tietenkään pelkkien yleiskorotusten varaan jättää. Etenkin kun ne ovat viime vuosina olleet kilpailukykytietoisessa Suomessa varsin maltillisia. Vuosi 2017 mentiin jopa nollalinjalla kuuluisan kiky-sopimuksen hengessä.

Pieni mutta merkityksellinen korotus

Yleiskorotuksen korkoa korolle -vaikutusta ei silti kannata aliarvioida.  Ekonomien mediaanipalkassa, joka on 5 000 euroa, yhden vaivaisen prosentin korotus joka vuosi nostaa ansiotasoa kymmenessä vuodessa noin 520 euroa.

Vuositasolla korotus ei paljon lämmitä, mutta sillä on merkitystä jatkuvassa taistelussa inflaatiota vastaan. Jos palkansaajien ostovoima säilyy, myös talouden rattaat pyörivät varmemmin. Yleiskorotusta ei siis pidä väheksyä.

Jääkö työmarkkinakierroksen päänavaus tulevalle vuodelle?

Ylempien toimihenkilöiden lakot teknologiateollisuudessa ja suunnittelu- ja konsulttialalla ovat tältä erää ohi. Ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellot päättyvät nyt perjantaina 20.12. eli joulun yli mennään ilman työtaistelutoimia.


Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Nyt on luonnollisesti työnseisausten arvioinnin aika puolin ja toisin. Samanaikaisesti neuvotteluissa pyritään kuitenkin edistymään ja jatkoa mietitään. Neuvottelujärjestö YTN:n historian laajin lakko vaikuttaa olleen kattava, ja myös ekonomeja siihen on osallistunut merkittävä määrä. Lakossa olleiden pitää muistaa hakea lakkoavustusta 31.12.2019 mennessä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ltä sähköisellä lomakkeella, jonne pääset täältä.

Esimiehet ja asiantuntijat eivät tyydy vähempään

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden, siis myös ekonomien, osalta sovittelua on käyty koko kuluvan viikon ajan. Toiveita neuvottelutuloksen saamiseksi tälle vuodelle täytyy pitää yllä, mutta kovin todennäköiseltä se ei tällä hetkellä vaikuta.

Julkisuudessa on ollut esillä, että Teknologiateollisuus on Teollisuusliiton pöydässä poistanut kilpailukykysopimuksen mukana tulleet 24 ylimääräistä työtuntia työntekijöiltä. Ylemmille toimihenkilöille työnantaja kuitenkin edellyttää edelleen minimissään helatorstain muuttamista työpäiväksi. Olisi erikoista, että työntekijöillä se olisi pyhäpäivä, mutta esimerkiksi ekonomeilla työpäivä.

Vielä erikoisempaa on se, että Teollisuusliitolle on annettu jo kaksi sovintoesitystä, jotka on hylätty, mutta esimiehille ja asiantuntijoille ei ole edes tarjottu sopimusta tai sovintoesitystä koko neuvottelujen aikana.

Toivottavasti kattava työnseisauksiin osallistuminen ymmärretään kannanottona sille, että esimiehet ja asiantuntijat haluavat vähintään samat ehdot kuin Teollisuusliitto.

Kierroksen avaajaa odotetaan

Työehtosopimukset ovat päättyneet monilla muillakin aloilla, mutta näissä neuvottelupöydissä odotetaan työmarkkinakierroksen päänavausta. Esimerkiksi finanssialalla tähtäillään kohti ensi vuotta ja toden teolla käynnistyviä neuvotteluja. Kaikissa pöydissä keskeisenä kiistakysymyksenä ovat kiky-tuntien kohtalo sekä ostovoimaa kehittävä palkkaratkaisu.    

Kaikkien katse onkin Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden neuvottelupöydässä, josta odotetaan sopimusta ja kierroksen avausta.

Reilu työehtosopimus joululahjaksi?

Vahvaa uskoa ei siis ole siihen joulun ihmeeseen, että reilu työehtosopimus löytyisi paketista. Mahdotonta se ei toki ole, mutta toistaiseksi myöskään Teollisuusliiton pöydästä ei ole kantautunut tietoa isoista edistysaskeleista, varsinkin kun tänään valtakunnansovittelijan sovintoesitys hylättiin. 

Toivotan kaikille rauhallista joulun aikaa ja luottamusta siihen, että sopu lopulta löytyy myös työmarkkinapöydissä. Jos ei vielä nyt vuoden päätteeksi, niin uutena hyvänä vuotena. 

Ajankohtaista työmarkkinaneuvotteluista

Työehtosopimusneuvotteluja käydään nyt monilla aloilla. Pysy ajan tasalla seuraamalla viestintäämme.


Ylemmät Toimihenkilöt YTN jätti 24.11. noin 50 teknologiateollisuuden yritystä koskevan lakkovaroituksen teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloille. Lakkovaroitus koskee kaikkia näissä yrityksissä työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä.   Teknologiateollisuudessa ylempien toimihenkilöiden kolmen päivän lakko toteutuu 9.–11.12.2019, mikäli sitä ennen ei päästä sopimukseen. Suunnittelu- ja konsulttialalla lakko toteutetaan 9.–18.12. välisellä ajalla kolmessa kolmen päivän jaksossa, jos sopimusta ei ole sitä ennen syntynyt. Tiedotamme lisää tilanteen edetessä.  
Painostustoimien piirissä olevat yritykset ja lisätietoa täältä: https://ytn.fi/tes-ja-sopimustoiminta/neuvottelut/   Uusimman tiedon tilanteesta teknologiateollisuuden alalla löydät tästä 5.12. lähetetystä jäsenkirjeestä sekä suunnittelu- ja konsulttialalla tästä 5.12. lähetetystä jäsenkirjeestä.
Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa päivystysnumeroon 040 352 3671 (ma–su kello 8–18) tai laittaa sähköpostia edunvalvonta@ekonomit.fi.   Parhaiten pysyt tilanteen tasalla seuraamalla:

sekä somekanavia

Muita hyviä kanavia ovat:

Vastaamme myös jäsentemme kysymyksiin osoitteessa: edunvalvonta@ekonomit.fi

Teksti: Arja Kuittinen
Kuva:
Pixabay

”Kiky-tunnit tulevat olemaan tes-neuvottelujen kuuma peruna”

Tiedätkö, mistä ekonomeja ja heidän työnantajiaan edustavat liitot tänä syksynä neuvottelevat? Suomen Ekonomien Riku Salokannel avaa tärkeimmät kysymykset, joissa valmistaudumme tekemään hartiavoimin töitä jäsentemme etujen puolesta.


polkupyöräilevä nainen

Kuulostavatko työmarkkinaneuvottelut etäiseltä asialta? Ei hätää. Ei niiden erityisen rakkailta ja läheisiltä tarvitsekaan tuntua. 

Lopputuloksesta kannattaa silti olla kiinnostunut. Harva ehkä hahmottaa, miten valtava merkitys ekonomin arkeen, jaksamiseen ja myös lompakon paksuuteen tes- eli työehtosopimusneuvotteluilla onkaan. 

Työnantajien ja työntekijöiden edustajat istuvat taas syksyllä samaan pöytään ja esittävät alkuun ehkä etäisetkin näkemyksensä siitä, miltä työehtosopimusten piirissä olevien ekonomien ja muiden ylempien toimihenkilöiden työehtojen pitäisi näyttää. Neuvottelujen tuloksella on merkitystä myös niille noin joka toiselle ekonomille, joiden työpaikat eivät ole sitoutuneet työehtosopimukseen. Niissäkin työehdot määritellään pitkälti samojen sopimuslinjausten mukaisesti.

”Arviolta 75-80 prosenttia ekonomeista on työsuhteessa, jonka keskeiset ehdot määritellään työehtosopimusten perusteella, vaikka sopimusta ei työpaikalla olisikaan”, kuvaa työmarkkinajohtaja Riku Salokannel.

Yleiskorotuksilla on iso merkitys

Neuvotteluissa esillä olevat asiat vaihtelevat, mutta yksi suurimmista väännön aiheista pysyy vuodesta toiseen samana: palkka ja sen korotukset. Vaikka julkisella sektorilla työskenteleviä lukuun ottamatta Suomen Ekonomien jäsenet sopivat palkkansa pitkälti itse työnantajansa kanssa, yleiskorotukset määrittää työehtosopimus. 

Eikä yleiskorotuksissa ole kyse mistään pikkujutusta. Riku Salokannel muistuttaa, että nimenomaan ne nostavat ekonomien palkkoja eniten. Suoriutumiseen perustuvia meriittikorotuksia saa yhä harvempi ekonomi.

Koska noin puolet ekonomeista ei ole työehtosopimusten piirissä, liiton haasteena on varmistaa yleiskorotusten mukainen palkan nousu myös heille.

Suomen Ekonomeilla on Salokanteleen mielestä velvollisuus huolehtia siitä, että ekonomien ostovoima säilyy tai jopa paranee. Yleiskorotuksista neuvotellessa on huomioon otettava inflaation lisäksi muun muassa verotus ja palkansaajille kohdistuvat kulut. 

”Jäsenemme haluavat, että heidän ostovoimansa säilyy ja palkkansa pysyy kilpailukykyisenä. Ja koska tämä hallitus ei ainakaan helpota ekonomien ostovoimaa veroratkaisuilla, yleiskorotusten on voitettava inflaation ja työntekijälle lisättyjen sivukulujen suuruus. Jo siksi korotusten pitäisi vuositasolla olla vähintään kahden prosentin suuruiset.”

Laki ei takaa paljonkaan

Moni muukin ekonomin työsuhteen eduista voisi lentää kuin vesi hanhen selästä, ellei asioista sovittaisi työehtosopimuksissa. Riku Salokannel ottaa ja listaa niitä, sormi sormelta.

”Otetaan vaikka lomaraha. Tiedämme, että se on jäsenillemme tärkeä, mutta siitä ei ole mitään lakia. Käytännössä lomarahan saaminen perustuu työehtosopimuksiin.”

Seuraava sormi: äitiys- ja isyysvapaan palkka. Sama homma. 

Salokannel jatkaa: sairausajan palkka. Siltä työnantajan on maksettava lain mukaan vain viikon ajan palkkaa, kaikki sen yli menevä perustuu liittojen neuvottelemiin sopimuksiin. Ja vielä on paljon muutakin neuvoteltua: monet vapaapäivät, samoin monella alalla lain edellyttämää pidemmät vuosilomat. 

Eikä työpaikoilla olisi ilman työehtosopimuksia niitäkään ihmisiä, jotka tukevat esimerkiksi yt-neuvottelujen iskiessä.

”Asiantuntijoina ja esimiehinä toimivat jäsenemme varmasti haluavat, että myös heitä edustaa silloin luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja.”

Salokannel heittää lopuksi karun vision: kaikki tämä voitaisiin viedä pois.

”Jos hiukan karrikoi, työnantajalla olisi oikeus poistaa kaikki tämä yksipuolisesti esimerkiksi rahoitusalan työehtosopimuksen päättyessä, jos sitä ei saataisi uusittua.” 

Eroon kiky-tunneista

Sopimusneuvottelujen sopassa on monta lusikkaa, eikä ekonomien etujen ajaminen ole siitä irrallista puuhaa. Riku Salokanteleen mukaan erityisen merkityksellistä myös ekonomien kannalta on, millaisiin tuloksiin keskeisten vientialan liittojen sopimuksissa päästään. Vuodenvaihteeseen mennessä todennäköisesti tiedetään, millaisia ratkaisuja syntyy esimerkiksi Teknologiateollisuudessa. 

Neuvottelut ovat jo hyvässä vauhdissa, eivätkä ne ole helpot, kun työnantaja- ja työntekijäpuoli käsittelevät muun muassa kilpailukykysopimuksessa vuonna 2016 sovittujen lisätuntien poistumista.

Työmarkkinajohtaja Riku Salokannel kertoo Suomen Ekonomien jäsenten ilmaisseen vahvana toiveenaan, että kiky-tunneista pitäisi päästä eroon. Työnantajapuolella niistä puolestaan haluttaisiin pitää kiinni.

”Se tulee olemaan tämän neuvottelukierroksen kuuma peruna. Hallitus on jättänyt sen liittojen välillä neuvoteltavaksi asiaksi.”

Jos kilpailukykysopimuksen mukainen vuosittainen 24 tunnin työajan pidennys säilyy, Salokanteleen mukaan on vaarana, että se siirtyy pysyväksi käytännöksi. Se taas voisi vähentää myös ekonomeilta pysyvästi vapaiden pyhäpäivien määrää ja edellyttää viikonloppuna työskentelyä.

”Näin siksi, että osa työtunneista varmasti sijoitettaisiin niihin. Esimiesten ja asiantuntijoiden tuottavuutta ei työajan pidentäminen paranna. Sitä parantaa pikemminkin mahdollisuus tehdä työtä joustavammin ja virkeänä.”

Joustavuus tukee jaksamista

Ei raha tai vapaakaan kaikkeen silti riitä: työolojen pitäisi kaikin tavoin tukea työssä jaksamista. Suomen Ekonomit pyrkiikin huolehtimaan tulevissa tes-neuvotteluissa jäsentensä hyvinvoinnista monilla tavoilla. 

Työmarkkinajohtaja Riku Salokannel mainitsee, että esimerkiksi matka-aikaan ja sen korvaamiseen liittyvät säädökset nostetaan esiin, samoin mahdollisuus etätyöhön ja tehtyjen tuntien siirtämiseen työaikapankkiin. Suomen Ekonomit on myös tuonut tes-pöydissä jo vuosia esiin esimiestyön näkökulmaa.

Työaikaa säätelevistä käytännöistä halutaan joustavia, jotta työn ja vapaa-ajan sovittaminen yhteen onnistuisi hyvin. 

”Joustavan työelämän tukeminen on tärkeää, koska ekonomit tekevät todella paljon töitä. Parhaimmillaan lopputulos voi olla sekä työntekijän että työnantajan kannalta paras mahdollinen, kun jaksaminen paranee”, Salokannel sanoo.

Suomen Ekonomit ajaa myös sitä, että yritysten palkkausjärjestelmät olisivat avoimia ja läpinäkyviä. Tällä hetkellä niin ei useinkaan ole. Siksi asiantuntijan tai esimiehen on mahdoton tietää, millä portaalla hän palkkausjärjestelmässä on ja mitä hänen pitäisi tehdä päästäkseen seuraavalle portaalle.

”Useimmilla ekonomeilla on sopimuspalkka. Jos palkkausjärjestelmä olisi avoin, se edistäisi myös työelämän tasa-arvoa. Naamakertoimen ja sukupuolen vaikutus poistuisi, jos pätevyyden ja vaativuuden vaikutukset palkkaan määriteltäisiin yrityksissä avoimesti.”

Ekonomien puolestapuhuja

Tästäkin kaikesta huolimatta on vielä paljon heitä, jotka eivät näe ammattiliittoon kuulumisesta koituvan itselleen erityistä hyötyä. Miksi jokaisen ekonomin mukana oloa jäsenenä tarvitaan, Riku Salokannel? 

Työmarkkinajohtajan ei tarvitse kauaa miettiä syitä, joilla perustella liittoon kuulumista. Salokannel puhuu joukkovoiman puolesta: Mitä enemmän kauppatieteilijöitä on Suomen Ekonomien takana, sitä suuremmalla mandaatilla ammattiliitto pystyy puhumaan ekonomien puolesta.

”Kukaan muu kuin me ei myöskään lähtökohtaisesti mieti nimenomaan ekonomin näkökulmasta hänen työsuhdettaan, hänen etujaan ja miltä hänen työnsä pitäisi näyttää. Ja tee niiden eteen asioita. Samaan aikaan työnantajapuolella yritykset ovat vahvasti järjestäytyneitä ja huolehtivat siitä, että työnantajan etuja ajetaan voimakkaasti.” 

Ekonomijäsenten puolesta puhuminen tarkoittaa tarvittaessa tiukasti siinä pitäytymistä, mitä jäsenten enemmistö on ilmaissut toivovansa. 

”Haluamme luoda parempaa työelämää ekonomeille, mutta ei täällä ole ketään Pasilan miestä tai naista, joka päättäisi jäsenten puolesta asioista. Teemme tätä työtä täysin jäsentemme toiveiden mukaisesti. Työelämän täytyy elää ajassa ja muuttua, ja haluamme osaltamme olla muuttamassa sitä harkitusti ja hallitusti. Ja niin, että työelämän muutoksista puhuu joku myös ekonomin äänellä.”

Akavaan kuuluvia ammattiliittoja kuten Suomen Ekonomeja edustavat työehtosopimusneuvotteluissa yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Viestintää syksyn tes-neuvotteluista ja niiden etenemisestä voit seurata osoitteista ytn.fi ja juko.fi.

Teksti Arja Kuittinen

Työradiossa ruoditaan työelämää ja ammattiliittoja

Tänään 13.5. starttaa Suomen Ekonomien tuottama Työradio-podcastsarja. Työradiossa puhutaan reippaalla otteella, mutta hyvässä hengessä työelämästä, työmarkkinajärjestelmästä ja ammattiliitoista viiden jakson verran.


Työradio Potkut vai ei? -jakson kuva

Suomen Ekonomit haluaa herättää keskustelua jäsenistönsä uraan liittyvistä tärkeistä aiheista, kuten esimerkiksi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä ja työelämän tasa-arvosta. 

Lisäksi nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan rohkeasti niistäkin asioista, jotka ovat etujärjestölle haastavia ja mahdollisesti myös syy siihen, ettei liittoon haluta kuulua. Yhdessä jaksossa esimerkiksi ruoditaan sitä, onko ammattiliitoista tullut yhteiskunnallisen kehityksen jarru sen sijaan, että ne olisivat aktiivisesti kehittämässä työelämää nopean ja väistämättömän työelämämurroksen keskellä. 


Keskustelut juontaa Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen ja vieraina on suomalaisia vaikuttajia ja työelämän asiantuntijoita. Työradio löytyy Suplasta

Spotifysta ja Applen podcast -sovelluksesta.

Työradion jaksot, ilmestymisaikataulu ja keskustelijat:

ma 13.5.  Jakso 1: Onko ammattiliittojen aika ohi?

Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari ja Riku Salokannel, Suomen Ekonomit.

ma 20.5. Jakso 2: Tasa-arvo ei etene lässyttämällä

Annica Moore, Mothers in Business ja Kosti Hyyppä, Suomen Ekonomit.Haastattelussa Kaisa Lipponen, Neste.

ma 27.5. Jakso 3: Ay-liike on ei-liike

Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Riku Salokannel, Suomen Ekonomit.
Haastattelussa Jyri Häkämies, EK.

ma 3.6.  Jakso 4: Ekonomi on kuollut – eläköön ekonomi!

Opiskelija Ulla Vilkuna, Aalto-yliopisto sekä Suvi Eriksson ja Arja Parpala, Suomen Ekonomit.
Haastattelussa Piritta Jokelainen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

ma 10.6.  Jakso 5: Irtisanominen on helppoa ja halpaa

EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja Riku Salokannel, Suomen Ekonomit.
Haastattelussa Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ja Kristiina Markelin, Handelsbanken.