voiko etätyön kieltää

Suomen Ekonomien työsuhdejuristi Timo Voutilainen kertoo, voiko etätyön kieltää:

“Työntekijällä ei ole oikeutta siirtyä etätyöhön vastoin työnantajan suostumusta, vaikka työ olisi tehtävissä täysin etänä ja viranomaisetkin suosittelisivat etätyötä. Vastaavasti työnantaja ei voi määrätä työntekijää etätyöhön. Etätyöstä on aina sovittava yhteisesti. Työnantaja voi siis kieltää etätyön, jos siitä ei ole sovittu muuta.

Suositus on tehdä etätyösopimus aina kirjallisesti.

Sopimus voidaan tehdä jo työsopimuksella tai myöhemmin työsuhteen aikana. Suositus on tehdä etätyösopimus aina kirjallisesti. Etätyösopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kaikissa työtehtävissä ei ole mahdollisuutta etätyöhön, mutta etätyöstä on päätettävä työpaikalla tasapuolisen kohtelun periaatteita noudattaen.

Työnantaja on vastuussa etätyöntekijän työterveydestä ja työsuojelusta, mutta työntekijän omaa vastuuta jaksamisesta ei pidä unohtaa.

Työntekijä kuuluu työnantajan järjestämän lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin myös etätyötä tehdessään, mutta vapaaehtoisten lisävakuutusten tarve on myös hyvä selvittää.

Työnantaja vastaa työnteon kannalta tarpeellisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta, huollosta ja vakuuttamisesta ja niiden aiheuttamista vahingoista. Työntekijälle ei korvata esimerkiksi tietokoneen kuluttamaa sähköä. Työnantaja ei yleensä korvaa myöskään kotona tehtävän työn työhuonekustannuksia. Etätyöntekijällä saattaa kuitenkin olla henkilökohtaisessa verotuksessaan oikeus työhuonevähennykseen.”

Juristit palvelevat Ekonomien jäseniä kaikissa työsuhdeasioissa. Voit esimerkiksi tarkistuttaa juristilla työsopimuksen ennen kuin allekirjoitat sen.